На головну

ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ.

  1.  C. Максимізація повернення інвестицій в рекламу
  2.  I. Порядок укладення трудового договору
  3.  I. Порядок надання медичної допомоги жінкам під час вагітності
  4.  II. Порядок надання медичної допомоги вагітним жінкам з вродженими вадами внутрішніх органів у плода
  5.  II. Порядок розробки індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда)
  6.  II. Порядок складання звіту
  7.  II. Порядок формування експертних груп, організація експертизи заявлених на Конкурс проектів і регламент роботи Конкурсної комісії

4.1. Контроль за погашенням кредиту, а також його цільовим використанням здійснюється кредитним управлінням Банку.

4.2. Порядок гасіння основного боргу за позикою та відсотків за користування встановлюється сторонами в кредитному договорі.

На додаток до кредитного договору сторонами може бути складений графік платежів.

4.3. У разі порушення Позичальником передбаченого договором (графіком) початкового терміну погашення відсотків, працівник кредитного відділу направляє Позичальнику повідомлення з вимогою гасіння відсотків, з'ясовує причину неплатежу і проводить з Позичальником роботу щодо вишукування можливостей погашення боргу.

4.4. У разі триразового порушення Позичальником термінів погашення відсотків, питання про подальші взаємини з Позичальником виноситься на розгляд Правління банку.

4.5. Правління банку, в разі, якщо надана інформація дає підстави зробити висновок про неможливість сплати відсотків за користування позикою, приймає рішення про дострокове стягнення позички і відсотків.

Умови про можливість дострокового списання основної суми кредиту і відсотків по ньому має бути передбачено в договорі.

Кредитним відділом Позичальнику надсилається вимога про дострокове повернення кредиту.

Якщо Позичальник відмовляється достроково повернути позику в добровільному порядку, матеріали для примусового стягнення грошей передаються в експертно правової відділ.

4.6. У разі, якщо працівником кредитного управління за 10 днів до закінчення терміну дії договору, буде встановлено неможливість погашення позики і відсотків по ній, інформація про це направляється службі безпеки.

4.7. Служба безпеки після отримання повідомлення кредитного відділу протягом трьох днів з'ясовує причини та обставини неплатежу в передбачені договором (графіком) терміни, а також можливості і наміри Позичальника по погашенню боргу.

4.8. Не менш, ніж за три дні до закінчення термінів дії кредитного договору, питання про подальші взаємини з боржником розглядається Правлінням банку на підставі інформації кредитного відділу і служби безпеки.

4.9. Правління банку, в разі, якщо надана інформація дає підстави зробити висновок про можливість повернення кредиту, приймає рішення про продовження терміну повернення на підставі укладається з Позичальником додаткової угоди.

Якщо Правління банку вирішить, що всі заходи але врегулювання взаємовідносин з Позичальником шляхом переговорів вичерпані, а повернення кредиту не представляється можливим. матеріали передаються в експертно-правової відділ для примусового стягнення боргу.

4.10. В експертно-правової відділ для примусового стягнення боргу передаються такі документи:

- Справжній екземпляр кредитного договору:

- Справжній екземпляр термінового зобов'язання. Термінове зобов'язання має відповідати умовам кредитного договору:

- Розрахунок суми боргу на дату направлення матеріалів в експертно-правової відділ:

- Виписка з особового рахунку позичальника:

- Справжні екземпляри договорів застави, поруки, банківської гарантії:

- Спрямовані Банком вимоги про виконання зобов'язань Позичальника, поручителю, гаранту.

- На вимогу експертно-правового відділу представляються інші документи, необхідні для оформлення позовної заяви або виконавчого напису.

4.11. Експертно-правовий відділ веде претензійно-позовну роботу щодо примусового стягнення боргу:

- Готує і направляє матеріали в арбітражний суд і здійснює контроль за ходом арбітражного процесу до отримання виконавчого листа:

- Пред'являє виконавчий лист до стягнення шляхом виставлення спільно з бухгалтерією Банку інкасового доручення на рахунок Позичальника або шляхом подачі заяви про прийняття виконавчого листа до виконання до відповідного народний суд;

- Вчиняє виконавчий напис нотаріуса і пред'являє її до виконання шляхом виставлення інкасового доручення на рахунок Позичальника або заявою про прийняття до виконання до відповідного народний суд.

4.12. З моменту передачі документів для примусового стягнення судового виконавця контроль за ходом виконання судових рішень та поверненням боргу здійснює служба безпеки.

4.13. При необхідності до роботи, пов'язаної з поверненням кредиту, можуть залучатися працівники Банку, безпосередньо пов'язані з обслуговуванням Позичальника.

5. Порядок надання КРЕДИТІВ у філіях банку.

5.1. Надання кредитів в філіях банкупроводиться за наявності вільних ресурсів в порядку, передбаченому цим Положенням.

5.2. Працівник кредитного відділу філії приймає від Позичальника заявку, що відповідає вимогам цього Положення, а також документи, що характеризують забезпеченість повернення кредиту.

На підставі поданих документів та відповідно до розділу 3 цього Положення готується висновок про доцільність видачі кредиту, виходячи з аналізу показників, які характеризують економічну і фінансово-господарський стан позичальника.

На закінчення в обов'язковому порядку включається всебічна і повна оцінка забезпеченості повернення кредиту: аналіз ліквідності майна, платоспроможність поручителя і т.д. Висновок підписується директором філії або його заступником. Якщо у філії є юридична служба, юристом готується і направляється в Головний банк окремий висновок відповідно до вимог цього Положення.

5.3. Документи для видачі кредиту разом з мотивованим висновком направляються в кредитне управління головного банку на ім'я віце-президента.

5.4. Подальше узгодження документів на видачу кредиту і прийняття рішення про видачу виробляються в порядку, передбаченому цим Положенням.

5.5. Остаточне оформлення документів на видачу кредиту проводиться у філії Банку після отримання письмового дозволу Президента, віце-президента за дорученням Президента, або рішення Правління Банку.
 ПОРЯДОК НАДАННЯ КРЕДИТІВ. |  і ризикованої кредитної політики банку

 коефіцієнти ліквідності |  Форми і методи управління кредитними операціями комерційних банків |  Nbsp; Схема 3.1.2. Структура кредитних лімітів банку |  Управління кредитними ризиками |  Додаток 1 |  коефіцієнти прибутковості |  коефіцієнти ліквідності |  Приклад аналізу прибутковості клієнта на річний базі |  додаток 4 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати