Головна

Вступ

  1.  I. Теоретичне введення
  2.  I. Теоретичне введення
  3.  I. Теоретичне введення
  4.  I. Теоретичне введення
  5.  I. Теоретичне введення
  6.  I. Теоретичне введення
  7.  I. Теоретичне введення

Зміст.

Введение... 3

Глава I. Кредитна політика банку ... ... 5

1.1 Сутність і види кредитних операцій ... ... 5

1.2. Необхідність управління кредитними операціями ... 9

1.3. етапи кредитования... 16

Глава II. Аналіз ефективності управління кредитними операціями комерційного банку (на прикладі АБ Капітал) ... 32

2.1. Ефективність управління позичковими операціями ... 32

2.2. Вплив процентної політики на прибутковість кредитних операцій ... 38

2.3. Аналіз кредитоспроможності клієнта ... ... 53

Глава III. Управління кредитними операціями ... 60

3.1. Форми і методи управління кредитними операціями комерційних банків 60

3.2. Управління кредитними ризиками ... ... 73

Заключение... 82

перелік литературы... 85

Приложения... 88

Вступ

Кредитування виробництва та товарообігу є найбільш важливою і відмінною рисою діяльності банків у порівнянні з іншими фінансовими та нефінансовими організаціями. Але в той же час в Росії довгий час підхід до кредитування підприємницької діяльності був чисто формальним. Це проявлялося і в тому, що і кошти банків і кошти підприємств були власністю держави (якщо поглянути в суть даного визначення, то все в країні «належало народу», а держава «наглядала» за цією власністю, тобто власність практично була нічиєю), і тому банк (в той час Держбанк СРСР) не міг проводити повноцінну кредитну політику. Тому перед російськими комерційними банками при збільшенні конкурентної боротьби за потенційних позичальників виникла необхідність планування своєї кредитної діяльності. Вони повинні навчитися управлінню кредитними операціями таким чином, щоб вони приносили максимально можливу прибутковість, але в той же час банки повинні прагнути знизити кредитні ризики, які безпосередньо пов'язані з проведенням кредитних операцій.

Тому метою даної роботи були дослідження всіх аспектів управління кредитними операціями та аналіз ефективності кредитних операцій комерційного банку.

Для досягнення цієї мети в роботі вирішувалися наступні завдання:

- Визначення сутності та характеристика видів кредитних операцій;

- Розгляд доцільності управління кредитними операціями;

- Оцінка ефективності різних методів управління кредитними операціями;

- Проведення аналізу управління кредитними операціями на прикладі конкретного комерційного банку;

- Розгляд ризиків, пов'язаних з кредитуванням підприємств і методів зниження їх впливу на кредитну діяльність банку;

- Розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності управління кредитними операціями.

У роботі використані теоретичні, методичні праці та розробки вітчизняних і зарубіжних авторів з даної проблеми, таких як Роуз П. С., Суськ Є. П., Усоскин В. М., Поморін М. А., Лаврушин О. І. та ін ., нормативно-довідковий матеріал, матеріали періодичної преси, а також офіційно опубліковані звітні дані АБ Капітал за 1995-1996 роки.
 Вступ |  Сутність і види кредитних операцій

 Необхідність управління кредитними операціями |  етапи кредитування |  Тбп> тр> тк> 100%. |  Х4 - О, 0791Х5 - О, 1020Х6. |  Рейтингова оцінка підприємств |  Ефективність управління позичковими операціями. |  Вплив процентної політики на прибутковість кредитних операцій |  Аналіз кредитоспроможності клієнта |  Коефіцієнти фінансового левереджа |  коефіцієнти прибутковості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати