На головну

Вступ

  1.  I. Теоретичне введення
  2.  I. Теоретичне введення
  3.  I. Теоретичне введення
  4.  I. Теоретичне введення
  5.  I. Теоретичне введення
  6.  I. Теоретичне введення
  7.  I. Теоретичне введення

анотація

Дана робота написана на тему: «Інноваційна політика в промислово розвинених країнах».

Робота складається з вступу, трьох розділів, а також висновків та списку літератури.

У першій частині роботи розглядаються питання місця і ролі інноваційної політики в структурі регулювання економіки.

У другій частині роботи розглядаються питання показників розвитку промислово розвинених країн.

У третій частині роботи розглядаються питання ролі держави в управлінні інноваційною діяльністю західних фірм.

Наприкінці даються основні висновки по всіх частинах роботи.

У список літератури увійшла вся використана в роботі література.

зміст

Введение..........................................................................................4

Місце і роль інноваційної політики в структурі регулювання экономики........................................................................................6

2. Показники розвитку промислово розвинених країн ........................... 26

3. Роль держави в управлінні інноваційною діяльністю західних фирм..............................................................................................28

Заключение.....................................................................................35

Литература......................................................................................37

Вступ

Економічний прогрес сучасної цивілізації, перш за все, зобов'язаний науково-технічному прогресу, яке розпочалося в кінці 18 століття. Сучасна економіка неможлива без інновацій, вона повністю виходить з досягненнях науково технічного прогресу, тому тема інноваційної політики в промислово - розвинених країнах актуальна в даний час. Доказом цього є той факт, що країни, які зробили інновації пріоритетним напрямком розвитку, займають передові позиції в світі за всіма економічними показниками. Інновації в економіці виступають, перш за все, як матеріальна основа підвищення ефективності виробництва. Саме інновації відіграють першу роль в нарощуванні обсягів випуску продукції, завдяки використанню нововведень забезпечується її якість і конкурентоспроможність, знижуються витрати. Таким чином, інноваційний процес є одним з найважливіших чинників забезпечення довгострокового конкурентної переваги фірми.

Чинний в Росії господарський механізм не забезпечує належної сприйнятливості підприємств до науково-технічних досягнень. Характерною тенденцією для російської економіки є зростання питомої ваги морально і фізично зношеного обладнання, що веде до зниження конкурентоспроможності продукції, що випускається, загострення проблеми екології. Описана картина виглядає особливо гнітючою на тлі досягнень минулих років. За оцінками фахівців приблизно одна третина всіх винаходів у світі була здійснена в СРСР. Незважаючи на колосальний інноваційний заділ до 90% продукції, що випускається сьогодні в Росії продукції не відповідає світовому рівню. Забезпечити радикальний прорив у розвитку російської економіки можуть тільки принципово нові рішення щодо технології виробництва, властивостей продукції, що випускається, методів організації виробництва. На жаль, в даний час 70% всіх реалізованих російськими підприємствами інновацій направлено на незначне поліпшення існуючої техніки і технології. У структурі витрат російських підприємств на наукові розробки доводиться всього лише близько 6%, тоді як в країнах Євросоюзу аналогічний показник становить 65%, в Японії 71%, в США 75%.

Метою написання даної роботи є дослідження питань інноваційної політики в промислово розвинених країнах.

  Роль держави в управлінні інноваційною діяльністю західних фірм |  Вступ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати