На головну

E) все вищеперераховане. 84 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

A. екстрасистолії;

B. синхронній систолі передсердь і шлуночків, при повній атріовентрикулярній блокаді;

C. міокардіосклерозі;*

D. стенозі мітрального отвору;

E. зловживанні кавою.

162. При аускультації серця хворої, лікар вислухав ослаблення І тону серця на верхівці серця. При якому захворюванні чи патологічному стані спостерігається ослаблення І тону серця?

A. в результаті вип'ячування двостулкового клапана в порожнину лівого передсердя і удару його стулок до крові, що міститься у ньому;*

B. тому, що в діастолічному періоді в лівий шлуночок поступає меньша, ніж в нормі кількість крові;*

C. внаслілдок відсутності періодів замкнених клапанів;

D. внаслідок рубцевого звуження мітрального отвору;

E. в результаті розтягнення хордальних ниток і послаблення капілярних м'язів.

163. Лікар у хворого виявив функціональний шум і запідозрив, що він що він є анемічний (гідремічний). Анемічні (гідремічні) функціональні шуми частіше бувають:

A. систолічними;

B. діастолічними;

C. протодіастолічними;

D. пресистолічними;

E. систоло-діастолічними;*

164. Лікар у хворого виявив функціональний шум і запідозрив, що він є анемічний (гідремічний). Анемічні (гідремічні) функціональні шуми краще вислуховуються:

A. над аортою

B. над верхівкою серця*

C. над легеневою артерією

D. над мечоподібним відростком

E. над точкою Боткіна - Ерба

165. Лікар у хворого виявив функціональний шум і запідозрив, що він є анемічний (гідремічний). Анемічні (гідремічні) функціональні шуми можуть вислуховуватись при:

A. Базедовій хворобі*

B. стенозі мітрального отвору

C. міокардиті

D. міокардіосклерозі

E. гіпертонічній хворобі

166. Лікар у хворого,19 років, виявив шум. Для того, щоб виник шум, необхідно:

A. певний ступінь звуження отвору клапана;

B. певний ступінь зниження скоротливої здатності відділів серця, розташованих вище місця звуження;

C. при порушенні атріовентрикулярної провідності;

D. відповідний ступінь співвідношення між ступенем звуження отвору і швидкістю кровотоку;*

E. підвищення тиску крові.

167. При аускультації серця хворої, лікар виявив шум «дзиги». Він краще вислуховується ...

A. в положенні лежачи

B. при затримці дихання на видосі

C. при нахилі тулуба вперед

D. при повороті голови в протилежний бік*

E. при повороті голови в сторону вислуховування

168. При аускультації серця хворої, лікар виявив шум Грехема-Стілла. Він вислуховується над... аортою

F. верхівкою серця

G. легеневою артерією*

H. мечоподібним відростком

I. точкою Боткіна

J. основою серця

169. При аускультації серця хворої, лікар виявив шум Кумбса. Він вислуховується над...

A. аортою

B. верхівкою серця*

C. легеневою артерією

D. мечоподібним відростком

E. точкою Боткіна - Ерба

170. При аускультації серця хворої, лікар виявив шум тертя перикарда. Він краще вислуховується над:

A. на верхівці серця;

B. в точці Боткіна;

C. над зоною абсолютної тупості серця;*

D. на основі серця;

E. над зоною відносної тупості серця.

171. При аускультації серця хворої, лікар виявив шум тертя перикарда. Шум тертя перикарда відрізняється від органічних систоло-діастолічних шумів тим, що:

A. ніколи не дає пальпаторних відчуттів;

B. підсилюється при нахилі тулуба назад;

C. підсилюється при нахилі тулуба вперед;*

D. не обов'язково співпадає з систолою чи діастолою;

E. тихий, чутний ніби здалеку;

172. При аускультації серця хворої, лікар виявив шум тертя перикарда. Шум тертя перикарда відрізняється від органічних систоло-діастолічних шумів тим, що:

A. посилюється при натискуванні на грудну клітку стетоскопом

B. підсилюється при нахилі тулуба вперед*

C. обов'язково співпадає з систолою чи діастолою

D. добре проводиться на різні аускультативні точки, сонні артерії

E. тихий, чутний ніби здалеку;

173. При аускультації серця хворої, лікар виявив шум тертя перикарда. Яке захворювання у хворого треба запідозрити?

A. Уремії*

B. гідроперикардиті

C. "бичачому" серці (кардіомегалії)

D. стенокардії

E. інфаркті міокарда

174. При аускультації серця хворої, лікар виявив плеврокардіальний шум. Він краще вислуховується над:

A. вздовж краю абсолютної серцевої тупості

B. вздовж краю відносної серцевої тупості*

C. вздовж краю відносної та абсолютної серцевої тупості

D. у нижніх відділах легень

E. у верхніх відділах легень

175. При аускультації серця хворої, лікар виявив плеврокардіальний шум. Який характер цього шума?

A. слабкий, дуючий, збігається з серцевою діяльністю, змінюється при вдиху та видиху*

B. гучний, дуючий, збігається з серцевою діяльністю, не змінюється при вдиху та видиху

C. слабкий, дуючий, збігається з серцевою діяльністю, не змінюється при вдиху та видиху

D. гучний, дуючий, збігається з серцевою діяльністю, змінюється при вдиху та видиху

E. шкрябаючий, збігається з серцевою діяльністю, змінюється при вдиху та видиху

176. При аускультації серця хворої, лікар виявив кардіопульмональний шум. Він краще вислуховується над:

A. вздовж краю абсолютної серцевої тупості

B. над ділянками легень, які межують із серцем*

C. вздовж краю відносної та абсолютної серцевої тупості

D. у нижніх відділах легень

E. у верхніх відділах легень

177. При аускультації серця хворої, лікар виявив шум. І вирішив, він є екстракардіальним. До екстракардіальних шумів відноситься:

A. Кумбса, Флінта, Грехем-Стіла

B. прекардіальний, кардіопульмональний, плевроперікардіальний, Кумбса, Флінта, Грехем-Стіла

C. прекардіальний, кардіопульмональний, плевроперікардіальний, Кумбса

D. прекардіальний, кардіопульмональний, плевроперікардіальний*

E. Флінта, прекардіальний, кардіопульмональний

178. При аускультації хворої, лікар виявив подвійний тон Траубе. Він вислуховується при:

A. анеміях

B. аортальній недостатності*

C. аортальному стенозі

D. мітральній недостатності

E. мітральному стенозі

179. Студент, під час обстеження хворого, вислухав шум серця і не може вирішити чи він є органічний чи функціональний. Функціональний систолічний шум відрізняється від органічного:

A. на нього не впливають фази дихання;

B. грубий, голосний, тривалий;

C. не змінюється при фізичному навантаженні;

D. не проводиться ("де з'явиться, там і вмирає");*

E. вислуховується в усіх точках.

180. Між студентами виникла суперечка, чому систолічні органічні шуми завжди голосніші діастолічних органічних шумів. Допоможіть їм.

A. тому що пов'язані з градієнтом взаємовідносин між двома відділами серця по дві сторони від звуженого отвору

B. у зв'язку з великою швидкістю крові та кращім проведенням звуку через скоротливий міокард*

C. тому що при систолі м'яз серця стає щільним і краще проводить звук

D. тому що при систолі мітральний клапан наближується до передньої грудної стінки

E. тому що при діастолі відбувається розслаблення міокарду

181. Лікар у хворого виявив систолічний органічний шум Коли він зустрічається ?

A. при стенозі мітрального отвору;

B. при стенозі гирла аорти;*

C. при недостатності клапанів аорти;

D. при серцевій недостатності;

E. при анемії

182. Лікар у хворого виявив систолічний органічний шум, який дає відчуття "котячого муркотіння" на верхівці серця. Який органічний шум дає відчуття "котячого муркотіння" на верхівці серця:

A. систолічний шум недостатності мітрального клапана;

B. діастолічний шум стенозу мітрального отвору;*

C. систолічний шум стенозу гирла аорти;

D. діастолічний шум недостатності клапанів аорти;

E. систолічний шум при анемії

183. Лікар у хворого виявив шум серця, який дає пальпаторне відчуття над зоною абсолютної тупості серця, що підсилюється при нахилі тулуба вперед. Що це за шум шум?

A. систолічний шум недостатності мітрального клапана;

B. систолічний шум стенозу гирла аорти;

C. діастолічний шум стенозу мітрального отвору;

D. систоло-діастолічний шум тертя перикарду;*

E. шум Грехема-Стіла..

184. У хворого із стенозом клапана аорти лікар вислухав систолічний органічний шум. Місцем найкращого вислуховування систолічного органічного шуму є:

A. верхівка серця;

B. зона Боткіна-Ерба;

C. ІІ міжребер'я справа біля краю груднини;*

D. ІІ міжребер'я зліва біля краю груднини;

E. V міжребір'я справа біля краю груднини.

185. Між студентами виникла суперечка, чим зумовлений на верхівці серця протодіастолічний, мезодіастолічний або пресистолічний шуми серця. Допоможіть їм.

A. стенозом мітрального отвору*

B. недостатністю мітрального клапана

C. недостатністю аортального клапана

D. стенозом аортального отвору

E. причина не вказана

186. Лікар у хворого виявив систолічний шум. Систолічний шум на верхівці серця зумовлений:

A. стенозом мітрального отвору

B. недостатністю митрального клапана*

C. недостатністю аортального клапана

D. стенозом аортального отвору

E. причина не вказана

187. Лікар у хворого виявив систолічний шум, у другому міжребер' ї праворуч. Чим він обумовлений?

A. недостатністю митрального клапаяа

B. стенозом митрального отвору

C. недостатністю аортального клапана

D. стенозом устя аорти*

E. причина не вказана

188. Лікар у хворого виявив діастолічний шум у П міжребер' ї праворуч. Чим він обумовлений?

A. недостатністю мітрального клапана

B. стенозом мітрального отвору

C. недостатністю аортального клапана*

D. стенозом устю аорти

E. причина не вказана

189. Лікар у хворого, з недостатностю аортального клапана, вислухав органічний діастолічний шум. Місцем найкращого вислуховування органічного діастолічного шуму є:

A. верхівка серця

B. точка Боткіна-Ерба*

C. П міжребір'я справа від груднини

D. П міжребір'я зліва від груднини

E. посередині груднини на рівні третіх реберних хрящів

190. Лікар у хворого, з вираженою серцевою недостатністю вислухав ритм ... Який ритм найбільш характерний для аускультації серця у хворих з вираженою серцевою недостатністю:

A. ритм «перепілки»

B. протодиастолический ритм галопу*

C. пресистолический ритм галопу

D. маятнікоподібний

E. всі

191. При стенозах отворів шум виникає при течії крові в:

A. нормальному напрямі;*

B. зворотньому напрямі (регургітація);

C. передсердях;

D. шлуночках;

E. передсердях і шлуночках.

192. При аускультації хворого, який періодично лікується в кардіологічному відділенні, лікар виявив посилення шуму. Коли при вадах серця відбувається посилення шуму?

при подальшому звуженні клапанного отвору*

E. при послаблені скоротливої здатності відповідного відділу серця

F. при склерозуванні клапана

G. при порушенні атріовентрикулярної провідності

H. при порушенні внутрішньошлуночкової провідності

193. При аускультації хворого, який періодично лікується в кардіологічному відділенні, лікар виявив послаблення шуму. Коли при вадах серця відбувається послаблення шуму або він зникає?

A. при посилені скоротливої здатності відповідного відділу серця

B. при різкому звуженні клапанного отвору*

C. при порушенні атріовентрикулярної провідності

D. при підвищенні тиску в малому колі кровообігу

E. При появі миготливої аритмії

194. Студент-медик почав розшифровувати ЕКГ і забув, які відведення є лівими. А як думаєте Ви?

A. І, aVL,V5,V6*

B. ІІ, aVR,V3, V4

C. III, aVF V1,V2

D. І, aVL,V1,V2

E. III, aVF, V5,V6

195. Двоє студентів обстежили хвору, записали електрокардіограму і почали її розшифровувати. При розшифровуванні ЕКГ між ними виникла суперечка з приводу того, які відведення є правими. А як думаєте Ви?

A. І, aVL,V5,V6

B. ІІ, aVR,V3, V4

C. III, aVF V1,V2*

D. І, aVL,V1,V2

E. III, aVF, V5,V6

196. У студентів -медиків при розшифруванні ЕКГ виникла суперечка з приводу того, які потенціали відображає зубець Р. А як думаєте Ви?

A. правого передсердя

B. лівого передсердя

C. атріовентикулярного вузла

D. правого і лівого передсердь*

E. лівого шлуночка

197. При розшифруванні ЕКГ, лікар виявив, що у І стандартному відведенні зубець Р негативний. В якому відведенні зубець Р обов'зково повинен бути негативним?

A. І стандартному;

B. П стандартному

C. Ш стандартному

D. аVR*

E. аVF

198. У студентів -медиків при розшифруванні ЕКГ виникла суперечка з приводу того, яка тривалісь зубця Р у нормі. А як думаєте Ви?

A. 0,02-0,03с;

B. 0,03-0,05с

C. 0,02-0,07

D. 0,06-0,10с*

E. 0,12-0,18с

199. При розшифруванні ЕКГ, студент виявив, що у Ш стандартному відведенні зубець Р найбільший. В якому відведенні в нормі найбільш високий зубець Р?

A. І

B. П*

C. Ш

D. І,П,Ш

E. П,Ш

200. При розшифруванні ЕКГ, студент виявив, що амплітуда зубця Р у П відведенні дорівнює 2,5 мм. А яка амплітуда нормального зубця Р у П відведенні?

A. А. 1-2мм

B. В. 5-10мм

C. С. 1,5-2,5мм*

D. D 3-8мм.

E. Е. 1,5-2мм

201. При розшифруванні ЕКГ, виявили, що тривалість зубця Q - 0,01с . А яка тривалість нормального зубця Q?

A. до 0,01 с*

B. до 0,02 с.

C. до 0,03с

D. до 0,04с.

E. до 0,05с

202. При розшифруванні ЕКГ, лікар виявив, що амплітуда зубця Q більша за норму. А яка амплітуда (глибина) нормального зубця Q?

A. 1-2 мм

B. до 5 мм

C. не більше амплітуди зубця R у тому ж відведенні

D. не більше 1/2 амплітуди зубця R у тому ж відведенні

E. не більше 1/4 амплітуди зубця R у тому ж відведенні *

203. У студентів Ш курсу виникла суперечка, що відображає комплекс QRS. А як думаєте Ви?

A. час збудження передсердь

B. час збудження шлуночків*

C. час реполяризації шлуночків

D. час атріовентрикулярного проведення

E. час проведення імпульса по системі Гіса

204. У хворого 50 років при аналізі ЕКГ виявлено, що амплітуда зубця R в П стандартному відведенні - 5 мм. А яка амплітуда зубця R в П стандартному відведенні в нормі?

A. 5-15 мм*

B. 5-10 мм

C. 2-15 мм

D. 2,5-10 мм

E. 2-10 мм

205. У хворого 55 років при аналізі ЕКГ виявлено, що амплітуда зубця R в V5, V6 - 28 мм. А в нормі амплітуда зубця R в грудних відведеннях не має перевищувати :

A. 15 мм

B. 25 мм*

C. 20 мм

D. 10 мм

E. 20,5 мм

206. У пацієнтки 30 років при аналізі ЕКГ виявлено, що тривалість комплексу QRS - 0,15 с. Яка тривалість нормального комплексу QRS?

A. 0,01-0,03 с

B. 0,03 -0,06 с

C. 0,06 -0,10 с*

D. 0,11 -0,14 с

E. 0,12 -0,18 с

207. У студентів виникла суперечка, що відображає зубець S. А як думаєте Ви?

A. збудження передсердь

B. закінчення збудження шлуночків*

C. реполяризацію шлуночків

D. час атріовентрикулярного проведення

E. час проведення імпульса по системі Гіса

208. При аналізі ЕКГ хворого 60 років виявлено, що амплітуда зубця S в V1, V2 - 23 мм. А в нормі амплітуда зубця R в грудних відведеннях не має перевищувати : амплітуда зубця S не повинна перевищувати:

A. 15 мм

B. 10 мм

C. 20 мм*

D. 25 мм

E. 25,5 мм

209. При аналізі ЕКГ хворої 53 років виявлено, що тривалість зубця S 0,04с. Яка тривалість зубця S в нормі?

A. до 0,01с

B. до 0,03 с

C. до 0,06 с

D. до 0,04 с*

E. до 0,18 с

210. У студентів Ш курсу виникла суперечка, що відображає зубець Т на ЕКГ. А як думаєте Ви?

A. збудження передсердь

B. процес швидкої реполяризації міокарда шлуночків (припинення збудження шлуночків)*

C. реполяризацію шлуночків

D. час атріовентрикулярного проведення

E. час проведення імпульса по системі Гіса

211. При аналізі ЕКГ хворої, яка давно перенесла інфаркт міокарда, виявлено, що амплітуда зубця Т- 2мм. Яка амплітуда нормального зубця Т?

A. 1-2 мм

B. 5-10 мм

C. 3-8 мм*

D. не більше 50% амплітуди зубця R у тому ж відведенні

E. не більше 30% амплітуди зубця R у тому ж відведенні

212. При аналізі ЕКГ хворого 43 років виявлено, що тривалість зубця Т 0,20с. Яка тривалість нормального зубця Т при ЧСС 70-80 в 1 хв?

A. 0,04-0,08 с

B. 0,09 -0,12 с

C. 0,12 -0,18 с

D. 0,10 -0,25 с*

E. 0,20 -0,35 с

213. При розшифруванні ЕКГ, лікар виявив, що у І стандартному відведенні зубець Т негативний. В якому відведенні зубець Т в нормі завжди від'ємний?

A. І

B. ІІ

C. Ш

D. аVR*

E. аVF

214. При розшифруванні ЕКГ, у двох студентів виникла суперечка з приводу того, що відображає інтервал Р-Q. А яка думка Ваша?

A. час проходження імпульсів по передсердях, атріовентрикулярному вузлу, системі Гіса до робочого міокарда;*

B. час проходження імпульсу від синусового вузла до передсердь;

C. час проходження імпульсів по передсердях;

D. час атріовентрикулярної затримки;

E. час проходження імпульсу по системі Гіса

215. При аналізі ЕКГ хворої 52 років, яка знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділені, виявлено, що тривалість інтервалу Р-Q - 0,60с. А яка тривалість інтервалу Р-Q в нормі?

A. 0,04-0,08 с

B. 0,09 -0,12 с

C. 0,12 -0,18 с*

D. 0,10 -0,25 с

E. 0,20 -0,35 с

216. При розшифруванні ЕКГ, у групи студентів виникла суперечка з приводу того, що відображає сегмент SТ . А яка думка Ваша?

A. повне охоплення збудження обох шлуночків*

B. повне охоплення збудження обох шлуночків та передсердь

C. реполяризацію шлуночків

D. час атріовентрикулярної затримки;

E. час проходження імпульсу по системі Гіса

217. У хворого 55 років при аналізі ЕКГ виявлено, що сегмент SТ в І стандартному відведенні та аVL зміщений вниз від ізолінії на 5 мм. А в нормі зміщення сегменту SТ (в стандартних та підсилених відведеннях від кінцівок):відносно ізолінії має не перевищувати ...

A. 0,2 мм

B. 0,5 мм*

C. 2 мм

D. 2,5 мм

E. 1,5 мм

218. У хворої 51 року при аналізі ЕКГ виявлено, що сегмент SТ уV1- V3 зміщений вгору від ізолінії на 10мм. А в нормі зміщення сегменту SТ вгору (вV1- V3) відносно ізолінії має не перевищувати ...

A. 0,2 мм

B. 0,5 мм

C. 2 мм*

D. 2,5 мм

E. 1,5 мм

219. У хворої 57 років при аналізі ЕКГ виявлено, що сегмент SТ у V5,6 зміщений вниз від ізолінії на 6мм. А в нормі зміщення сегменту SТ вниз (уV4,5,6) відносно ізолінії має не перевищувати ...

A. до 0,2 мм

B. до 0,5 мм*

C. до 2 мм

D. до 2,5 мм

E. до 1,5 мм

220. У пацієнтки при аналізі ЕКГ виявлений синусовий ритм. А що свідчить про наявність цього ритму на ЕКГ ?

A. деформація шлуночкових комплексів

B. негативний зубець Р у відведенні V4

C. відсутність хвиль f в П відведенні

D. позитивний зубець Р в ІІ стандартному відведеннях*

E. тривалість інтервалу PQ- 0,10 c

221. При визначенні положення електричної осі серця на ЕКГ, пацієнта 60 років, виявлений кут альфа - 69 градусів . А яка нормальна електрична вісь серця (кут альфа)?

A. від-30⁰до-60⁰

B. від 0 до 30⁰

C. від 0 до +30⁰;

D. від +30⁰ до +70⁰*

E. від +70⁰ до 90⁰

222. Студенти отримали завдання визначити на ЕКГ візуально положення електричної осі серця. Аналізуючи, які відведення ЕКГ можна це визначити?

A. I и ІІ

B. I и III

C. І ,ІІ и III*

D. aVR и aVL

E. V1 и V4

223. При визначенні положення електричної осі серця на ЕКГ, пацієнта 73 років, виявили, що вона вертикальна . А ознакою вертикального направлення електричної осі серця вважають:

A. А. RI > RII > RIII

B. RII > RI > RIII

C. C RIII. > RII > RI*

D. RV2 > RV5 > RV4

E. SV2 > SV1 > SV6

224. При визначенні положення електричної осі серця на ЕКГ, пацієнтки 57 років, виявили, що вона відхилена вправо . А ознакою відхилення електричної осі серця вправо вважають:

A. А. RI > RII > RIII

B. RIII. > RII > RI*

C. RII > RI > RIII

D. RV2 > RV5 > RV4

E. SV2 > SV1 > SV6

225. При визначенні положення електричної осі серця на ЕКГ, пацієнтки 54 років, виявили, що вона відхилена вліво . А ознакою відхилення електричної осі серця вліво вважають:

A. А. RI > RII>RIII*

B. RII > RI > RIII

C. RII > RIII > RI

D. RV4 > RV5 > RV6

E. SV2 > SV1 > SV6

226. При визначенні положення електричної осі серця на ЕКГ, пацієнта 65 років, виявили, що вона горизонтальна . А ознакою горизонтального направлення електричної осі серця вважають:

A. SV2 > SV1 > SV6.

B. RII > RI > RIII

C. RII > RIII > RI

D. RV4 > RV5 > RV6

E. RI >RII >R III*

227. У хворої, яка знаходиться на лікуванні в терапевтичному відділенні, виявили на ЕКГ гіпертрофію правого передсердя. Для якого захворювання вона характерна?

A. хронічного легеневого серця*

B. гіпертонічної хвороби

C. мі тральних вад

D. міокардиту

E. інфаркту

228. У хворої, яка знаходиться на лікуванні в терапевтичному відділенні, виявили на ЕКГ гіпертрофію правого передсердя. Яка основна ознака її?

F. RШ>RI>RП;

G. RІ<RП<RШ

H. Р-mitrale

I. P-pulmonale.*

J. розширений, двогорбий зубець Р.

229. У хворого, який знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні, виявили на ЕКГ гіпертрофію лівого передсердя. При який патології вона частіше буває ?

A. хронічному легеневому серці

B. мі тральній недостатності

C. мітральному стенозі *

D. аортальному стенозі

E. аортальній недостатності

230. У хворої, яка знаходиться на лікуванні в ревматологічному відділенні, виявили на ЕКГ гіпертрофію лівого передсердя. Яка основна ознака її?

A. RШ>RІ>RП;

B. RІ< RП< RШ

C. Р-mitrale*

D. P-pulmonale.

E. високий із загостреною вершиною зубець Р.

231. У хворого 68 років, який знаходиться на лікуванні в терапевтичному відділенні, виявили на ЕКГ гіпертрофію лівого шлуночка. Яка основна ознака її?

A. R V6< R V5<R V4*

B. R V1< R V2<R V3

C. R V4 <R V5 <R V6

D. R П> RІ >RШ

E. R Ш< RП< RІ

232. У хворого 53 років, який знаходиться на лікуванні в пульмонологічному відділенні, виявили на ЕКГ гіпертрофію правого шлуночка. Яка основна ознака її?

A. високийR V5-V6

B. глибокий S V1-2

C. високий R V1-2*

D. RІ  RП RШ

E. RП R І RШ

233. У хворого, який знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні, виявили на ЕКГ гіпертрофію лівого шлуночка. Для якої патології вона характерна ?

A. хронічного легеневого серця

B. гіпертонічної хвороби*

C. мітрального стенозу

D. бронхіальної астми

E. емфіземи легень

234. Студенти отримали завдання зняти ЕКГ у стандартних відведеннях. До стандартних відведень відносяться ...

A. І,. П, III*

B. aVR, aVL, aVF

C. V1,V2,V3

D. V4, V5, V6

E. І,. П, III, aVR, aVL, aVF

235. У студентів виникла суперечка, що таке автоматизм серця. А як думаєте Ви?

A. властивість серця виробляти імпульси, які викликають збудження і скорочення серцевого м'язу*

B. властивість серця проводити імпульси від місця їх виникнення до скорочувального міокарда

C. властивість серця збуджуватись під впливом електричних імпульсів

D. властивість серця скорочуватись під впливом електричних імпульсів

E. неможливість збуджених клітин міокарда знову активізуватись під впливом додаткових електричних імпульсів

236. У групи студентів виникла суперечка, що таке провідність серця. А як думаєте Ви?

A. властивість серця виробляти імпульси, які викликають збудження і скорочення серцевого м'язу

B. властивість серця проводити імпульси від місця їх виникнення до скорочувального міокарда *

C. властивість серця збуджуватись під впливом електричних імпульсів

D. властивість серця скорочуватись під впливом електричних імпульсів

E. неможливість збуджених клітин міокарда знову активізуватись під впливом додаткових електричних імпульсів

237. Під час опитування студентів викладач виявив, що вони не знають, що таке збудливість серця. А Ви знаєте? Функція збудливості серця- це:

A. властивість серця виробляти імпульси, які викликають збудження і скорочення серцевого м'язу

B. властивість серця проводити імпульси від місця їх виникнення до скорочувального міокарда

C. властивість серця збуджуватись під впливом електричних імпульсів*

D. властивість серця скорочуватись під впливом електричних імпульсів

E. неможливість збуджених клітин міокарда знову активізуватись під впливом додаткових електричних імпульсів

238. Під час опитування студентів викладач виявив, що вони не знають, що таке функція рефрактерності серця. А Ви знаєте?

A. властивість серця виробляти імпульси, які викликають збудження і скорочення серцевого м'язу

B. властивість серця проводити імпульси від місця їх виникнення до скорочувального міокарда

C. властивість серця збуджуватись під впливом електричних імпульсів

D. властивість серця скорочуватись під впливом електричних імпульсів

E. неможливість збуджених клітин міокарда знову активізуватись під впливом додаткових електричних імпульсів*

239. Під час опитування студентів викладач виявив, що вони не знають, що таке функція функція скорочення серця. А Ви знаєте?

A. властивість серця виробляти імпульси, які викликають збудження і скорочення серцевого м'язу

B. властивість серця проводити імпульси від місця їх виникнення до скорочувального міокарда

C. властивість серця збуджуватись під впливом електричних імпульсів

D. властивість серця скорочуватись під впливом електричних імпульсів*

E. неможливість збуджених клітин міокарда знову активізуватись під впливом додаткових електричних імпульсів

240. У групи студентів виникла суперечка, який шлях деполяризації у міокарді шлуночків. А як думаєте Ви?

A. від ендокарда до епікарда

B. від епікарда до ендокарда*

C. по довгій осі серця

D. від синусового вузла до шлуночків

E. по провідній системі серця

241. У двох студентів виникла суперечка, що таке аберрантність,. А як думаєте Ви?

A. властивість серця виробляти імпульси, які викликають збудження і скорочення серцевого м'язу

B. властивість серця збуджуватись під впливом електричних імпульсів

C. патологічний шлях проведення електричних імпульсів по передсердям и шлуночкам*

D. неможливість збуджених клітин міокарда знову активізуватись під впливом додаткових електричних імпульсів

E. властивість серця проводити імпульси від місця їх виникнення до скорочувального міокарда

242. Під час опитування студентів викладач виявив, що вони не знають, яка серцева аритмія найчастіше зустрічається. А Ви знаєте?

A. синусова брадикардія;

B. синусова аритмія (дихальна);

C. екстрасистолія;*

D. пароксизмальна тахікардія;

E. миготлива аритмія.

243. Під час опитування студентів викладач виявив, що вони не знають, як відображається збудження синусового вузла на звичайній ЕКГ. А Ви знаєте?

A. у вигляді зубця Р

B. у вигляді правопередсердної частини зубця Р

C. у вигляді інтервалу Р-Q

D. у вигляді сегменту Р-Q

E. у вигляді ізоелектричної лінії безпосередньо перед зубцем Р*

244. Студент Ш курсу не знав, яка частота ритму в спокої при синусовій тахікардії. А Ви знаєте?

A. 80-100 в 1 хв

B. 90 до150-180 в 1 хв*

C. до 160-250 в 1 хв

D. 161-180 в 1 хв

E. 181-190 в 1 хв

245. Під час опитування студентів викладач виявив, що вони не знають, що відноситься до синусових аритмій. А яка думка Ваша?E) все вищеперераховане. 83 страница | E) все вищеперераховане. 85 страница

E) все вищеперераховане. 73 страница | E) все вищеперераховане. 74 страница | E) все вищеперераховане. 75 страница | E) все вищеперераховане. 76 страница | E) все вищеперераховане. 77 страница | E) все вищеперераховане. 78 страница | E) все вищеперераховане. 79 страница | E) все вищеперераховане. 80 страница | E) все вищеперераховане. 81 страница | E) все вищеперераховане. 82 страница |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати