На головну

теорема Коші

  1.  Б) (II теорема еренфеста).
  2.  КВИТОК # 19 Мінори матриці: застосування до дослідження залежності рядків і стовпців: теорема про ранзі матриці. Умови вирожденність матриць
  3.  Квиток №11 (Теорема про інтегрованості в кінцевому вигляді дрібно-раціональної ф-ії)
  4.  БІЛЕТ№7 Теорема про проектування прямого кута
  5.  Бокс 3.4. Теорема Модільяні-Міллера
  6.  Булеві функції. Повнота і замкнутість. Теорема Поста про повноту.
  7.  Вектор електричного зміщення. Теорема Остроградського-Гаусса для електричного поля в діелектрику.

Якщо кожна з функцій f и g неперервна на [a, b] І має кінцеву або нескінченну похідну на]a, b[І якщо, крім того, похідна g '(x) ? 0 на]a, b[, То  таке, що справедлива формула

Якщо додатково вимагати, щоб g(a) ? g(b), То умова g '(x) ? 0 можна замінити менш жорстким:

КВИТОК Дати визначення диференціала функції і розкрити його геометричний сенс. |  Обчислення меж ф-ції за допомогою правила Лопіталя.

 Дайте визначення точки екстремуму функції. Сформулюйте теорему Ферма, необхідні і достатні умови екстремуму і доведіть їх. |  Загальна схема дослідження функції. |  Сформулюйте сутність методу інтегрування частинами невизначеного інтеграла. Виведіть формулу інтегрування частинами невизначеного інтеграла. |  Типи інтегралів від тригонометричних функцій. |  Інтегрування ірраціональних виразів. |  Дайте визначення певного інтеграла і викладіть його загальні властивості. Сформулюйте теореми про необхідні і достатні умови інтегрованості функцій |  Властивості визначеного інтеграла |  Визначте суть методу підстановки в певному інтегралі. Сформулюйте теорему про заміну змінної в певному інтегралі. Викладіть послідовність підстановки. |  Роз'ясніть суть методу інтегрування частинами певному інтегралі. Записати формулу інтегрування частинами визначеного інтеграла і довести її. |  Визначте поняття невласного інтеграла I роду, сформулюйте його властивості. Запишіть формули Ньютона-Лейбніца і поясніть процес обчислення по ній невласних інтегралів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати