Головна

Повноваження прокурора при затвердженні обвинувального акта.

  1.  II. повноваження
  2.  II. повноваження
  3.  II. повноваження
  4.  II. Повноваження.
  5.  II. Надходження обвинувального висновку (з уг.делом)
  6.  III. Повноваження.
  7.  V2: Печінка. Топографія очеревини. Розвиток очеревини і органів травного тракту. Рентгеноанатомія органів черевної порожнини. Особливості травної системи новонародженого.

Дізнавач після закінчення дізнання складає обвинувальний акт, який після затвердження його начальником органу дізнання разом з матеріалами кримінальної справи направляється прокурору.

Відповідно до статті 226 КПК України прокурор розглядає кримінальну справу, що надійшла з обвинувальним актом, протягом 2-х діб, які слід обчислювати з моменту надходження кримінальної справи до прокуратури. Прокурор розглядає надійшло до нього кримінальну справу разом з обвинувальним актом на предмет наявності або відсутності підстав для направлення матеріалів кримінальної справи до суду. Вивчаючи кримінальну справу, прокурор оцінює зібрані докази з точки зору їх належності, достатності і допустимості, перевіряє законність, обгрунтованість дій і рішень дізнавача, а також відповідність обвинувального акта вимогам КПК України.

Законодавець дає вичерпний перелік рішень, які можуть бути прийняті прокурором за результатами вивчення матеріалів кримінальної справи:

1) про затвердження обвинувального акта і про направлення кримінальної справи до суду;

2) про повернення кримінальної справи для провадження додаткового дізнання або пересоставления обвинувального акта в разі його невідповідності вимогам КПК України зі своїми письмовими вказівками. При цьому прокурор може встановити термін для провадження додаткового дізнання не більше 10 діб, а для пересоставления обвинувального акта - не більше 3 діб. Далі продовжувати строк дізнання здійснюється на загальних підставах;

3) про припинення кримінальної справи;

4) про направлення кримінальної справи для провадження попереднього слідства.

При затвердженні обвинувального акта прокурор вправі своєю постановою виключити окремі пункти обвинувачення або перекваліфіковувати звинувачення на менш тяжкий.

У разі затвердження обвинувального акта прокурор зобов'язаний вручити копію обвинувального акта з додатками обвинуваченому та його захиснику, а також потерпілому. Слід мати на увазі, що якщо прокурор своєю постановою виключив окремі пункти обвинувачення в обвинувальному акті або перекваліфікував обвинувачення на менш тяжкий, то разом з обвинувальним актом і додатком слід вручити і копію даної постанови. Це необхідно тому, що обвинувачений і потерпілий повинні знати про те обсяг обвинувачення і кваліфікацію скоєного, який сформульований прокурором

  Повноваження прокурора при затвердженні обвинувального висновку. |  Особливості прокурорського нагляду за виконанням законів в досудовому виробництві.

 Особливості повноважень прокурора при здійсненні нагляду за дотриманням прав і свобод людини і гр-на. |  Сутність, завдання і межі ПН за виконанням законів органами, які здійснюють ОРД (предмет, цілі, завдання). |  Повноваження прокурора, їх межі при здійсненні нагляду за виконанням законів органами, які здійснюють ОРД. |  ПН за виконанням законів органами дізнання і попереднього слідства. |  Повноваження прокурора та їх особливості при здійсненні нагляду за виконанням законів органами дізнання і попереднього слідства. |  порядок узгодження |  Прокурорський нагляд за законністю порушення кримінальних справ. |  Прокурорський нагляд за законністю обрання запобіжного заходу. |  Прокурорський нагляд за додержанням строків розслідування кримінальних справ. |  прокурор зобов'язаний |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати