На головну

Вимоги, що пред'являються до учнів в процесі вивчення дисципліни

  1.  B. C. Соловйов про право, державі і історичному процесі.
  2.  III. Прийоми вивчення діловодної документації
  3.  XXвеке у всесвітньо-історичному процесі
  4.  Азотні сполуки та їх реакції, що протікають в процесі гідроочищення нафтових фракцій.
  5.  Аналіз починається з вивчення динаміки випуску і реалізації продукцій, розрахунку базисних і ланцюгових темпів зростання і приросту.
  6.  Аналіз організаційної структури підприємства на основі вивчення факторів зовнішнього середовища
  7.  АНАЛОГІЯ І ГІПОТЕЗА. ЇХ РОЛЬ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

В ході роботи з дисципліни учні зобов'язані:

Учень зобов'язаний коротко записувати в зошит читається курс лекцій, виконувати практичні та домашні завдання, не запізнюватися на заняття, не розмовляти під час занять, активно брати участь в навчальному процесі. Вчасно здавати ДКР, СР і контрольні роботи.

Відвідування має бути обов'язковим, пропуски відпрацьовуються в повному обсязі.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

Тематичний план курсу

 Найменування теми  навчальні лекції  Семінарські, практичні заняття  СРОУ  СРУ
 1. Види текстових завдань і способи їх вирішення        
 2. Елементарні функції, їх властивості та графіки. Похідна та її застосування. Загальна схема дослідження функції.        
 3. Тригонометричні формули. Тотожні перетворення тригонометричних виразів.        
 4. Тригонометричні рівняння і нерівності.        
 5. Узагальнення поняття ступеня. Показникові, логарифмічні і ірраціональні рівняння і нерівності та їх системи.        
 6. Методи рішення рівнянь, систем рівнянь, неравенств.Уравненія і нерівності з модулем і параметрами.        
 7. Узагальнення і повторення курсу планіметрії.        
 8. Узагальнення і повторення курсу стереометрії.        
 Разом:  Всього 34 години

Тези лекційних занять Графік виконання та здачі завдань з дисципліни |  Тема лекції 1. Види текстових завдань і способи їх вирішення.

 Експериментальний навчально-методичний комплекс складений з дисципліни «Узагальнення і систематизація курсу математики». Призначений для учнів 11-х класів гімназії. |  НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ - SYLLABUS |  Проектна діяльність. |  Способи вирішення завдань. |  Поняття функції та способи її завдання. Властивості функції. |  Основні властивості і графіки тригонометричних функцій. |  Достатньою умовою угнутості в припущенні існування другої похідної (x) є виконання нерівності (x)> 0 ((x) <0) при х I. |  Тема лекції 3. Тригонометричні формули. Тотожні перетворення тригонометричних виразів. |  Тема лекції 4. Тригонометричні рівняння і нерівності. |  Основні види тригонометричних рівнянь і способи їх вирішення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати