Головна

Концепції управління персоналом.

  1.  Схема управління і сигналізації масляного вимикача з електромагнітним приводом
  2.  ERP має виходи в зовнішнє середовище і призначена для вирішення завдань комплексного управління підприємством.
  3.  I. Концепція наукового управління.
  4.  II. Концепція адміністративного управління (класична школа управління).
  5.  IV період школи управління - інформаційний період (1960 року по теперішній час).
  6.  O Нові завдання державного управління регіональним розвитком
  7.  O Керівник Управління забезпечення зв'язків з Конституційним Судом України та представництва інтересів Президента України в судах

Це система теоретико-методологічних поглядів на розуміння і визначення сутності, змісту, цілей, завдань, критеріїв, принципів і методів управління персоналом, а також організаційно-практичних підходів до формування механізму її реалізації в конкретних умовах функціонування організацій.

Сутність концепції: на сьогодні найважливішим фактором стійкості, конкурентоспроможності і процвітання підприємства є формування людського фактора, а на Заході називається людським капіталом. Ніякими інвестиціями в устаткування або в оновлення виробництва не можна замінити людський капітал. Тому всі зразкові-західні компанії сьогодні сповідують ідеологію: «продуктивність - від людини».

Структура концепції управління персоналомвключает:

1) основні погляди людини в суспільстві, організації та мотиваційний механізм, який діє в організації;

2) рівень професіоналізації суб'єктів управління персоналом;

3) кадрові технології, що застосовуються в організації;

4) вплив основних поглядів на людину в суспільстві здійснюється за допомогою двох елементів: правових основ управління персоналом та інституційних форм суб'єктів управління персоналом і їхнього статусу.

Тут важливе значення мають теорії мотивації. Однак вони лише тоді починають реалізовуватися в практиці управління персоналом, коли на їх основі формується мотиваційний механізм, що включає кадрові технології, повноваження і статус суб'єктів управління персоналом, нормативну правову середу.

  Організаційна структура УП. |  Системи управління персоналом.

 Рішення. |  Контроль реалізації упр. рішень. |  Поняття і сутність комунікацій в менеджменті. |  Професійна модель менеджера. |  Стиль роботи менеджера. |  Колектив. |  Формальні і неформальні групи. |  Лідерство. |  Самоменеджмент. |  Ефективність управління. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати