На головну

Поняття і сутність комунікацій в менеджменті.

  1.  Amp; 1. Предмет і завдання курсу історія. У чому сутність історичного знання?
  2.  Amp; 20. Сутність і основні риси НЕПу.
  3.  Amp; 44. «Холодна війна»: причини і сутність
  4.  Amp; 6. Аграрна реформа П. А. Столипіна: причини, сутність і результати.
  5.  Corpus Areopagiticum. Склад, значення для східного і західного богослов'я, проблема авторства. Поняття про божественне походження, про зло, про молитву.
  6.  Event як ресурс PR-кампанії: поняття та класифікація.
  7.  I Поняття про енергію

Комунікація - це процес передачі інформації будь-кому. Така передача може здійснюватися в явній формі (за допомогою мови або графічних ілюстрацій) або неявно, наприклад, в невербальній формі (жести, вираз обличчя і т. Д.). Основні види комунікацій:

1. Комунікації між організацією і її середовищем (реклама)

2. Комунікації між рівнями управління і підрозділами (вертикальна, горизонтальна)

3. Неформальні комунікації (# чутки)

Комунікаційний процес - процес обміну інформацією між двома або більше суб'єктами. Щоб комунікація відбулася, необхідно, як мінімум, наявність двох людей: відправника і одержувача. Комунікаційний канал - методи і засоби поширення інформації, за допомогою яких повідомлення передається від відправника до одержувача. Відповідна реакція - набір відгуків одержувача, що виникли після розшифровки звернення і відсилає назад відправнику, бо свідчить про міру розуміння переданої ідеї. Зворотній зв'язок - частина відповідної реакції, яка доходить до відправника. Перешкоди - різні фактори, які впливають на процес комунікації, спотворюючи передану ідею. Комунікаційний цикл включає в себе наступні етапи: Вибір звернення. Кодування. Процес трансформування ідеї в обіг, яке може бути передано. Поширення повідомлення. Розшифровка. Процес зворотного зв'язку. Контроль реалізації упр. рішень. |  Професійна модель менеджера.

 Поняття організація і закони її розвитку. |  Особливості управлінської праці. |  Принципи менеджменту. |  Природа і склад функцій менеджменту. |  Процес регламентації функцій мен-ту. |  Поняття і класифікація структур управління. |  Умови формування і розвитку упр. структур. |  Методи управління. |  Мотивація. |  Рішення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати