Головна

Питання 74. Приводи і підстави для порушення кримінальної справи.

  1.  II. Системи збудження СД і їх основні властивості
  2.  P- периметр верхнього підстави, abcde
  3.  Sверх - площа верхнього підстави, abcde
  4.  А) законним, б) єдиним, в) за необхідне г) і достатньою підставою кримінальної відповідальності, д) юридичним фундаментом підстави кримінальної відповідальності.
  5.  Автоматичні регулятори збудження СГ з електромашинним збудженням.
  6.  Автоматичне регулювання збудження СГ.
  7.  Автоматичне регулювання збудження СД.

Процесуальні передумови для порушення кримінальної справи - Наявність приводу і підстави і відсутність обставин, що виключають порушення кримінальної справи.

Приводи до порушення кримінальної діда - Це джерела інформації про вчинений злочин або злочин, яким закон надає значення юридичних фактів, що зобов'язують дізнавача, орган дізнання, слідчого в межах, встановлених КПК України, розглянути їх і вирішити питання про порушення кримінальної справи за наявності достатніх даних, що вказують на ознаки злочину. Приводи до порушення кримінальної справи в кримінально-процесуальному законі об'єднані загальним поняттям «повідомлення про злочин».

Приводи до порушення кримінальної справи:

1. заяву про злочин;

2. явка з повинною;

3. повідомлення про вчинений злочин або злочин, отримане з інших джерел.

Заява - Адресований дізнавачу, слідчому повідомлення про вчинений злочин або злочин незалежно від того, чи заподіяно злочинним діянням шкоди заявнику. Це найбільш поширений привід до порушення кримінальної справи. Анонімне заяву не стає приводом до порушення кримінальної справи, що не виключає перевірку поза кримінально-процесуальних відносин відомостей, що містяться в ньому.

Явка з повинною є добровільне, звернене до дізнавачу, слідчому заяву особи про скоєний ним кримінально карне діяння. Обов'язкові ознаки такої заяви - його добровільність і вказівка ??в ньому про своїх злочинних діях, тому як явка з повинною не розглядатиметься визнання особи у вчиненні злочину, зроблену ним під час допиту.

Повідомлення про вчинений злочин або злочин, отримане з інших джерел, - це відомості про злочин, безпосередньо отримані органом дізнання, дізнавачем, слідчим при виконанні ними службових обов'язків від будь-якого фізичного або юридичної особи. До цієї групи приводів можуть бути віднесені повідомлення, що безпосередньо не адресовані органам дізнання, слідства, прокуратури, але містяться в різних засобах масової інформації або в інших джерелах, про вчинений злочин або злочин.

Підставою для порушення кримінальної справи служить наявність достатніх даних, що вказують на ознаки злочину. Під підставою до порушення кримінальної справи слід розуміти отримані з джерел, перерахованих в ч. 1 ст. 140 КПК України, достатні дані про наявність ознак злочинного діяння і про відсутність обставин, що виключають провадження у кримінальній справі. Достатність даних, що вказують на ознаки злочину, треба розглядати стосовно їх обсягом і характером. За своїм характером наявні дані можуть бути визнані достатніми для прийняття рішення про порушення кримінальної справи, якщо вони свідчать про певний кримінально карне дії або бездіяльності. Питання 73. Сутність і завдання порушення кримінальної справи. |  Стаття 144. Порядок розгляду повідомлення про злочин

 Стаття 114. Тимчасове відсторонення від посади |  Стаття 115. Накладення арешту на майно |  Стаття 118. Порядок накладення грошового стягнення і звернення застави в дохід держави |  Питання 70. Клопотання і скарги. |  Питання 71. Процесуальні терміни і процесуальні витрати. |  Стаття 131. Процесуальні витрати |  Стаття 132. Стягнення процесуальних витрат |  Стаття 133. Підстави виникнення права на реабілітацію |  Стаття 135. Відшкодування майнової шкоди |  Стаття 136. Відшкодування моральної шкоди |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати