Головна

Критерій хі-квадрат Пірсона для перевірки гіпотези незалежності.

  1.  IX Етап. Перевірки системи якості
  2.  А) гіпотези - частини норми, що вказує на ті умови, т. Е. Фактичні обставини, при настанні або ненастання яких норма вступає в дію;
  3.  Акселерація. Гіпотези про причини акселерації.
  4.  Акт виїзної податкової перевірки повинен складатися з трьох частин: вступної, описової та підсумкової.
  5.  Алгебраїчний критерій стійкості ГУРВІЦА
  6.  Алгебраїчний критерій стійкості дискретних систем
  7.  Алгебраїчний критерій стійкості Рауса

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

На практиці граничне розподіл  можна використовувати з хорошим наближенням при и  . При виконанні цих умов для заданого рівня значущості  можна покласти  , де  є (1  ) -квантілью Розподілу  . Таким чином, критерій згоди  Пірсона полягає в наступному:

1. За заданим рівнем значущості  знаходиться по табл. П4 поріг
.

2. По заданій вибірці  обсягу  визначається число  інтервалів угруповання так, щоб  . Обчислюється значення статистики .

§ Якщо  , То гіпотезу  відкидають.

§ Якщо  , То гіпотезу  приймають.

Якщо випадкова величина  дискретна,  - Різні вибіркові значення, а  в разі справедливості  , То завжди можна визначити  інтервалів, що містять рівно по одному вибіркового значенням. Тому в даному випадку можна відразу вважати, що  , де  - Частота вибіркового значення .

На практиці теоретичний розподіл повністю буває визначено рідко. Найчастіше відомий імовірно тільки тип розподілу, але невідомі параметри його визначають. В цьому випадку гіпотеза про вид розподілу, що підлягає перевірці, має вигляд  і є складною параметричної гіпотезою.

критерій згоди  Пірсона застосуємо для перевірки такої гіпотези  з наступними змінами:

a) ймовірності ,  обчислюють, замінюючи невідомі параметри  їх оцінками максимальної правдоподібності : ;

b) число ступенів свободи граничного розподілу хі - квадрат має бути зменшено на число невідомих параметрів і вважатися рівним .

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

  Критерій хі-квадрат Пірсона для перевірки складної гіпотези про вид розподілу. |  ТЕСТИ ДО ІСПИТУ

 Точкові оцінки невідомих параметрів розподілів. Вимоги, що пред'являються до точкових оцінок. |  Точкові оцінки невідомих параметрів розподілу. |  Властивості вибіркового середнього і вибіркової дисперсії як точкових оцінок МО і дисперсії відповідно. |  Зауваження. |  Метод моментів. |  Метод максимальної правдоподібності. Властивості оцінок максимальної правдоподібності. Приклад. |  Інтервальні оцінки невідомих параметрів розподілів. Довірчі інтервали (ДІ) для МО нормально розподіленої ГС (при відомій і невідомої дисперсії). |  ДІ для дисперсії нормально розподіленої ГС (при відомому і невідомому МО). |  Асимптотичні ДІ для МО і дисперсії довільно розподіленого ГС. |  Критерій хі-квадрат Пірсона для перевірки простої гіпотези про вид розподілу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати