Головна

Щорічні відпустки та порядок їх надання

  1. I. Порядок заключения трудового договора
  2. I. Порядок оказания медицинской помощи женщинам в период беременности
  3. II. Порядок оказания медицинской помощи беременным женщинам с врожденными пороками внутренних органов у плода
  4. II. Порядок разработки индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)
  5. II. Порядок составления отчета
  6. II. Порядок формирования экспертных групп, организация экспертизы заявленных на Конкурс проектов и регламент работы Конкурсной комиссии
  7. III. Порядок оказания медицинской помощи женщинам в период родов и в послеродовой период

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. Тривалість щорічної основної відпустки для різних категорій працівників може бути не однаковою. Так, працівникам лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів за Списком робіт, професій і посад, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України. За Додатком до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346, ректору, директору, завідувачу, директору (завідувачу) філіалу; проректору (заступнику директора), діяльність якого безпосередньо пов'язана з навчально-виховним або науковим процесом; вченому секретарю, декану факультету, завідувачу відділення, аспірантури (інтернатури, ординатури), докторантури, виробничої практики, що одночасно виконують в цьому вищому навчальному закладі, закладі післядипломної освіти, професійно-технічному навчальному закладі педагогічну роботу обсягом не менш як 1/3 відповідної річної норми надається щорічна основна відпустка тривалістю 56 календарних днів. Інвалідам I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам III групи - 26 календарних днів. Особам віком до 18 років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день

 Поняття і види часу відпочинку | Правове визначення поняття заробітної плати та її структура

Стаття 8. Форми здійснення соціального діалогу | Стаття 9. Органи соціального діалогу | Поняття і сторони колективного договору, сфера його укладення | Поняття і сторони колективних угод, сфера їхньої дії | Порядок укладення, зміни колективного договору і колективних угод | Поняття, форми та державні гарантії (загальні та додаткові) зайнятості населення | Порядок оформлення звільнення працівників і здійснення розрахунків з ними. Вихідна допомога | Поняття і види робочого часу | Режим та облік робочого часу | Надурочна робота. Ненормований робочий день |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати