Головна

Заподіяння шкоди розголошенням відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю.

  1.  II. Закономірність загального руху і розвитку
  2.  Oslash; Середня потужність бічних складових спектра сигналу з АМ
  3.  А) Закономірності, пов'язані з металевими і неметалевими властивостями елементів.
  4.  Анатомо-фізіологічні механізми мовлення і основні закономірності її розвитку у дитини
  5.  Анатомо-фізіологічні особливості організму, що росте. Основні закономірності росту і розвитку дітей і підлітків.
  6.  БАЗОВІ ПРИНЦИПИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ПРИРОДІ
  7.  Біосфера і закономірності її існування.

Обов'язок зберігати службову і комерційну таємницю покладається на працівника в разі, якщо це передбачено трудовим договором. Інформація становить службову або комерційну таємницю у разі, коли така інформація має справжню чи потенційну комерційну цінність в силу невідомості її третім особам, до неї немає вільного доступу на законній підставі, і власник інформації вживає заходів до охорони її конфіденційності. Перелік відомостей, які не можуть становити комерційну таємницю, встановлений постановою Уряду Української РСР від 05.12.1991 р № 35 «Про перелік відомостей, які не можуть становити комерційну таємницю».

Згідно з названим постановою комерційну таємницю підприємства і підприємця не можуть становити:

§ установчі документи (рішення про створення підприємства або договір засновників) і Статут;

§ документи, що дають право займатися підприємницькою діяльністю (документи, що підтверджують факт внесення записів про юридичних осіб в ЕГРЮЛ свідоцтва про державну реєстрацію індивідуальних підприємців, ліцензії, патенти);

§ відомості за встановленими формами звітності про фінансово-господарської діяльності та інші відомості, необхідні для перевірки правильності обчислення і сплати податків та інших обов'язкових платежів в державну бюджетну систему;

На підприємстві перелік відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, повинен бути визначений наказом по підприємству, який повинен бути доведений до відома працівника під розпис. Відсутність в трудовому договорі обов'язки працівника не розголошувати охоронювану законом таємницю і недотримання перерахованих раніше вимог унеможливлять залучення працівника до повної матеріальної відповідальності у цій підставі.

Крім комерційної таємниці, що охороняється законом є також державна таємниця, персональні дані та інші відомості конфіденційного характеру.

Слід підкреслити, що у всіх випадках залучення працівника до повної матеріальної відповідальності може йтися тільки про відшкодування ними прямої дійсної шкоди, бо стягнення з працівника (в тому числі керівника, його заступника, головного бухгалтера організації) неотриманих доходів (упущеної вигоди) трудове законодавство не передбачає. А розголошення комерційної таємниці чаші пов'язано зі зменшенням ймовірності отримання прибутку через те, що ці відомості можуть стати відомі конкурентам. Заподіяння шкоди в результаті адміністративного проступку, якщо це встановлено відповідним державним органом. |  Якщо шкоди завдано не при виконанні працівником своїх посадових обов'язків.

 Ст 176. Гарантії і компенсації працівникам, які отримують основну загальну освіту або середню загальну освіту за очно-заочною формою навчання |  Ст 177. Порядок надання гарантій і компенсацій працівникам, що поєднують роботу з отриманням освіти |  Ст178. вихідну допомогу |  Ст181. Гарантії керівникові організації, його заступникам та головному бухгалтеру при розірванні трудового договору у зв'язку зі зміною власника майна організації |  Поняття і значення дисципліни праці. Методи її забезпечення. |  Заохочення за працю і порядок їх застосування. |  Дисциплінарні стягнення, порядок їх застосування, оскарження і зняття. |  Обмежена матеріальна відповідальність працівника. |  Недостача цінностей, ввірених працівникові на підставі спеціального письмового договору або отриманих ним за разовим документом. |  Заподіяння шкоди в результаті злочинних дії працівника. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати