На головну

Режими роботи електромеханічного перетворювача енергії.

  1.  D - тригери, позначення на схемах, призначення входів, діаграма роботи.
  2.  I. Характеристика основних напрямків комплексної системи роботи.
  3.  I.3. Геодезичні роботи.
  4.  II етап роботи над твором - Аналітичний
  5.  II етап роботи над твором: Аналіз
  6.  II. Порядок формування експертних груп, організація експертизи заявлених на Конкурс проектів і регламент роботи Конкурсної комісії
  7.  IV етап роботи над твором: Публічний виступ

Режими роботи електромеханічного перетворювача, можливі з точки зору напрямки потоків енергії, представлені на рис.2.9.

Процесам перетворення електричної енергії в механічну, т. Е. Рухового режиму перетворювача, відповідають напряму потоків потужності, показані на ріс.2.9,0. При цьому надходить з мережі електрична потужність Рс в основному перетворюється в механічну Pхутро і частково втрачається у вигляді теплоти в активних опорах і стали машини.

Електрична машина оборотна, тому, якщо підвести до її валу механічну потужність Рхутро, Вона може працювати генератором електричної енергії паралельно з мережею, віддаючи в мережу потужність - Рс. При цьому частина надходить в машину механічної потужності також втрачається у вигляді теплових втрат? РТ (Рис.2.9, б). Цей гальмівний режим роботи двигуна паралельно з мережею іноді називають режимом рекуперативного гальмування.

 На рис.2.9, в показаний режим роботи перетворювача, при якому машина споживає потужність як з мережі, так і з вала, причому вся надходить в машину енергія перетворюється в теплоту. Такий режим роботи називається генераторним режимом послідовно з мережею або режимом гальмування противовключением.

Режим роботи двигуна автономним генератором (не пов'язаним з мережею) представлений схемою на рис.2.9, г. У цьому режимі, званому режимом динамічного гальмування, що підводиться до валу механічна потужність перетвориться в електричну і потім виділяється у вигляді теплоти в опорах силових ланцюгів і стали машини.

На рис.2.9, д показані статичні механічні характеристики двигуна, що відповідають двом напрямкам обертання його ротора. У першому і третьому квадрантах механічна потужність Pхутро= М · w позитивна - ці квадранти відповідають руховим режимам роботи електромеханічного перетворювача. У другому і четвертому квадрантах потужність Рхутро негативна, ці квадранти визначають область гальмівних режимів роботи перетворювача. Динамічна та статична жорсткість механічної характеристики. |  Дізнатися про обмеження процеси електромеханічного перетворювача енергії.

 Складання розрахункових механічних схем. Приведення навантажень до розрахункової швидкості. |  Узагальнені розрахункові схеми механічної частини електроприводу (одномасової, двомасових консервативні і дисипативні). |  Рівняння Лагранжа і отримання їх за допомогою рівняння руху пов'язаних мас ЕП (2-х масова консервативна система). |  Висновок рівняння руху пов'язаних мас ЕП при змінному моменті інерції (одномасова розрахункова система) |  Структурна схема одномасової механічної системи. |  Узагальнена структурна схема механічної частини ЕП. |  Динамічні навантаження ЕП |  Оптимальне передавальне відношення. |  Структурна схема лінеаризованого електромеханічного перетворювача енергії. |  Лінеаризоване рівняння динамічної механічної характеристики. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати