Головна

Складання розрахункових механічних схем. Приведення навантажень до розрахункової швидкості.

  1.  I. Складання протоколу про адміністративне правопорушення
  2.  Аналіз бухгалтерського балансу, його основних статей і розрахункових показників. 36 питання в зразковому переліку
  3.  Балансувальні схеми. Балансування літака. Правило поздовжнього «V» для різних схем.
  4.  Квиток 5. Перетворення енергії при механічних коливаннях. Вільні і вимушені коливання. Резонанс.
  5.  БІЛЕТ5 Перетворення енергії при механічних коливаннях. Вільні і вимушені коливання. Резонанс.
  6.  Бюджетний процес: складання, розгляд, затвердження виконання бюджетів по ланках бюджетної системи. Проблеми виконання бюджету РФ в поточному році. ???
  7.  У зоні великих навантажень (магнітна система

При проектуванні і дослідженні електроприводів моменти інерції, маси, жорсткості зв'язків реальних елементів зазвичай бувають відомі, а діючі в системі сили або задані, або розраховуються за вихідними даними механізму і умов його технології. Після приведення їх значень до розрахункової швидкості представляється можливим, зіставивши наведені значення моментів інерції і жорсткостей, здійснити вибір основних мас і головних пружних зв'язків і на цій основі скласти наближену розрахункову схему механічної частини. Для більшої наочності зіставлення за результатами приведення можна побудувати вихідну наведену розрахункову схему, представивши в ній маси у вигляді прямокутників, площа яких пропорційна наведеним моментам інерції, а жорсткості зв'язків між ними у вигляді сполук, довжина яких обернено пропорційна жорсткості (прямо пропорційна податливості зв'язків).

Для складання розрахункових схем механічної частини електроприводу необхідно приведення всіх параметрів елементів кінематичного ланцюга до однієї розрахункової швидкості. Ji (момент інерції), mi, ci (Жорсткість зв'язку оберт.), cj (Жорсткість зв'язку поступат.) - призводять до однієї розрахункової системі, як правило вибирають 1-ий елемент ланцюга (двигун) w1 = wдв. При приведенні необхідно забезпечити збереження закону енергії.

 обертальний  поступальний
i1i = w1/ wi p1j = vj/ w1
Mпрi = Mi/ i1i Mпр j = F j * p1j

Ці формули без урахування втрат у передачі, а втрати енергії в передачах враховуються в ККД.

Mпрi = Mi/ (I1i * ?max) Mпр j = F j * p1j/ ?max

Приклад: від двигуна до робочого органу (кран піднімає вантаж)

Mпрi = Mi/ i1i * ?max Mпр j = F j * p1j * ?max
Приклад: Кран опускає вантаж

3. Приведення рухомих мас, жорсткостей зв'язків до розрахункової швидкості.

Для складання розрахункових схем механічної частини електроприводу необхідно приведення всіх параметрів елементів кінематичного ланцюга до однієї розрахункової швидкості. Ji (момент інерції), mi, ci (Жорсткість зв'язку оберт.), cj (Жорсткість зв'язку поступат.) - призводять до однієї розрахункової системі, як правило вибирають 1-ий елемент ланцюга (двигун) w1 = wдв. При приведенні необхідно забезпечити збереження закону енергії.

 обертальний  поступальний
(Wki)пр = Jпр i * w12/ 2 Wki = Ji * w12/ 2 (Wkj)пр = Jпр j * w12/ 2 Wkj = mj * v12/ 2
 де i1i= w1/ wi - Передавальне число від валу приведення до i-го валу;  де p1j= vi/ w1 - Радіус приведення до валу зі швидкістю w1.
?прi = ?i * i1i ?прj = Sj * p1j
переміщення
спрi = зi / i1i2 спрj = зj * p1j2
жорсткість
wпрi = wi * i1i wпрj = vj/ p1j
? прi = ?i * i1i ? прj= аj/ p1j
прискорення

  Теорії лідерства: ситуаційні та ймовірні. |  Узагальнені розрахункові схеми механічної частини електроприводу (одномасової, двомасових консервативні і дисипативні).

 Рівняння Лагранжа і отримання їх за допомогою рівняння руху пов'язаних мас ЕП (2-х масова консервативна система). |  Висновок рівняння руху пов'язаних мас ЕП при змінному моменті інерції (одномасова розрахункова система) |  Структурна схема одномасової механічної системи. |  Узагальнена структурна схема механічної частини ЕП. |  Динамічні навантаження ЕП |  Оптимальне передавальне відношення. |  Структурна схема лінеаризованого електромеханічного перетворювача енергії. |  Лінеаризоване рівняння динамічної механічної характеристики. |  Динамічна та статична жорсткість механічної характеристики. |  Режими роботи електромеханічного перетворювача енергії. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати