На головну

Педагогічна оцінка. поняття, види, вплив на особистість.

  1.  Sf 31. Людина як індивід, індивідуальність і особистість. проблема
  2.  Адміністративні покарання: поняття, цілі, система і види. Основні і додаткові покарання; покарання морального, майнового характеру; покарання, звернені на особистість. 1 сторінка
  3.  Адміністративні покарання: поняття, цілі, система і види. Основні і додаткові покарання; покарання морального, майнового характеру; покарання, звернені на особистість. 10 сторінка
  4.  Адміністративні покарання: поняття, цілі, система і види. Основні і додаткові покарання; покарання морального, майнового характеру; покарання, звернені на особистість. 2 сторінка
  5.  Адміністративні покарання: поняття, цілі, система і види. Основні і додаткові покарання; покарання морального, майнового характеру; покарання, звернені на особистість. 3 сторінка
  6.  Адміністративні покарання: поняття, цілі, система і види. Основні і додаткові покарання; покарання морального, майнового характеру; покарання, звернені на особистість. 4 сторінка
  7.  Адміністративні покарання: поняття, цілі, система і види. Основні і додаткові покарання; покарання морального, майнового характеру; покарання, звернені на особистість. 5 сторінка

Проблемою дослідження займалися Борис Герасимович Ананьєв, Ірина Володимирівна Дубровіна, Аеліта Капітоновна Маркова

оцінка- Це процес або д-сть, пов'язана з оцінюванням педагогом

інтелектуальної, мнемической, перцептивної і рухової активності школяра.

відмітка- Це формально-логічний підсумок оціночної активності учня педагогом. функції оцінки:

1. ориентирующую (Вчитель виділяє ті якості л-ти, знання, к-ті сприяють або перешкоджають ефективності уч. Д-сті і їх відповідність стандартам);

2. стимулюючу (Спонукання школярів до оволодіння відсутніми знаннями, способами дій, правилами поведінки).

аспекти вивчення педагогічного оцінювання в педагогічній П-ії:

1. сутність, функції, види пед. оцінки;

2. прояв у педагогічній оцінці індивідуальних особливостей л-ти вчителя, його отн-е до пед. д-сті;

3. вплив оцінки на формування л-ти школяра і його отн-е до уч. д-сті.

Б. р Ананьїв розглядає оцінку як динамічну систему і виділяє рівні її розвитку:

1. парціальні оцінки - існують у формі окремих висловлювань вчителя про якостях л-ти школяра і його досягнення в ситуаціях опитування:

. Парциальная педагогічна оцінка - (Від лат.partialis- частковий, окремий) - окремі висловлювання вчителя про індивідуальні особливості особистості і поведінки дитини, що виявляються в ситуації уроку. Парціальні педагогічні оцінки є по Б. Г. Ананьєва вихідним рівнем розвитку педагогічного оцінювання, передують поточному обліку успішності в формі фіксованої бальною позначки і педагогічної характеристиці як інтегральної оцінки вчителем особистості школяра.

Структура парціальних пед. оцінок по Б. Г. Ананьєва включає:

1) оцінку поведінки позитивну - Згода, попередження і негативну - Заперечення, зауваження, попередження.

2) особистісну оцінку: позитивна - Схвалення, підбадьорення і негативна - Докір, сарказм, нотація, загроза.

3) оцінка виконання навчальних завдань:певна и неопеределеннаянепосредственная і опосередкована; ділова і особистісна.

Прийнято поділ всіх оціночних ситуацій на наявність парціальної оцінки і відсутність. У першому випадку відповідь, дії дитини вчитель супроводжує оцінкою певного виду, у другому - оцінка відсутня. Б. р ананьев розглядав відсутність оцінки як особливий вид оціночної стимуляції.

Всі готівкові оцінки за спрямованістю можна поділити на Парціальні оцінки поведінкии Парціальні оцінки виконання навчальних завдань - Це окремі висловлювання вчителя про виконання школярами даного їм завдання і отриманому результаті, про правильність відповіді на його питання. Вони спрямовані на організацію і управління вчителем виконуваних дітьми завдань.

Оцінки виконання навч. завдань включають в залежності від виразності, конкретності змісту певні і невизначені оцінки. Оцінюючи школярів виразно, педагог конкретно, чітко характеризує виконання ними учёбного завдання (правильно відповіла тільки Н). Невизначені оцінки не містять ясною, точної характеристики виконання дошкільням завдань вихователя, це невизначені слова, типу: «ну, сідай», «досить».

За способом пред'явлення певні оцінки можуть бути безпосередніми і опосередкованими. безпосередні Парцій. оцінки прямо звернені до конкретного дитині: «Сьогодні ти мене радуешь», «Сідай. Не знаєш". опосередкованої Парцій. оцінка вихователя є тоді, коли відповідає учень пряму оцінку не отримує, а оцінюється відповідає на те ж питання вчителя одноліток: «Ти розповів також, як А.». опосередкована оцінка може здійснюватися і через клас-учитель самоусувається від оцінки, відповідь учня коментують, часто спонтанно, однокласники: «Можна я! Не правильно у нього! », Це може бути мовчазно« ліс рук »при неправильній відповіді. Опосередкована оцінка може бути і цілеспрямованої: «Ви згодні з Н.? - Та-а-а!».

За змістом безпосередні оцінки бувають: діловими і особистісними. ділові являють собою окремі васказиванія педагога про ЗУН дитини, що виявляються при виконанні завдання: «Хіба тут на кінці« О »?,« Добре подумай - буде правильно »,« Так, я теж так думаю ». під особистісними ми розуміємо окремі висловлювання педагога про якостях особистості учня, виявляються при виконанні уч. завдань (К. завжди бере активну участь, І. найуважніший).

Як ділові, так і особисті оцінки можуть бути позитивними і негативними. позитивні ділові оцінки - окремі висловлювання вчителя про відповідність виконаного уч. завдання зразком, вимогам. Це згоди - так, правильно, правильно, повтори вихователем відповіді учня і попередження - якщо ти спробуєш, у тебе добре вийти.

негативні ділові - Окремі висловлювання вчителя про невідповідність виконання завдання зразком, вимогам, недоліків їх виконання. - заперечення (Ні, не так, помилився, я так не думаю, неправильно, хіба стільки вийде?); зауваження (Працюй швидше, пиши акуратніше); попередження (Слухай, інакше знову нічого не вийде).

позитивні особистісні - Оцінки про якостях особистості дитини, способст-их успішному виконанню. Схвалення, що містять прямі вказівки на якості (розумниця, чудово працює, слухає уважно). Підбадьорення - висловлюють підтримку нерішучого, боязкого, невпевненого в собі дитину (так, так; все добре, нічого страшного, говори сміливіше).

негативні особистісні - Оцінки про якостях особистості дитини, препятст. успішному виконанню завдання. Це докори, сарказм, нотації, загрози (зовсім не думаєш, чому не вивчив, вона знає, а ти ні). У саркастичних оцінках висміює недоліки особистості (так ми до вечора будемо згадувати, спиш, чи що). Нотації містять моралі, моралізаторство (ну, скільки можна говорити одне і теж, вже 3 рази повторили, а ти все ніяк не запам'ятаєш). Загрози включають вказівки вчителя на можливі наслідки невиконання завдання.

Парціальні ПЕДАГОГІЧНІ ОЦІНКИ ПОВЕДІНКИ - окремі висловлювання вчителя про особливості поведінки учнів на уроці. Вони спрямовані на організацію і управління педагогом поведінки школярів. За змістом розділені на ділові та особистісні. Ділові оцінки поведінки - Окремі висловлювання вчителя про дотримання або порушення учнями правил поведінки на уроці. Коли вчитель зазначає, що поведінка хороше - позитивні оцінки-згоди (Ж .. піднімає руку правильно, бачу, що ви ведете себе як справжні школярі). попередження (в кінці заняття я зможу сказати, що правильно поводився той, хто слухав говорить)

Негативні ділові оцінки поведінки - Висловлювання про недотримання правил або недоліки поведінки, умовах, при яких поведінка на занятті не може бути правильним. заперечення (Не кричи, повернись до себе) зауваження (Тихіше). попередження (Ніколи не навчиться правильно поводитися той, хто весь час розмовляє).

Особистісні оцінки поведінки - Окремі висловлювання про якостях особистості дитини, сприяють або перешкоджають виконанню ним правил поведінки на уроці. Позитивні особистісні оцінки поведінки - Вчитель звертає увагу на переваги особистості учня (молодці діти на 1м ряду).

негативні - Увага при порушенні правил на недоліки: докори- Педагог звинувачує дітей в недотриманні правил (абсолютно не розумієш нормальних слів, ти дуже не стриманий, всім заважаєш). Сарказм - висміює недоліки особистості (що розвалився, ще одна зірка сидить). нотації (Перш ніж щось сказати, подумай). Загроза - Називає можливі покарання, в разі невиконання дисципліни (ще слово-підеш в кут)

Основним методом вивчення парціального педагогічного оцінювання є спостереження

1) Вихідні - відсутність оцінки, опосередкована оцінка, невизначена оцінка;

2) Негативні - зауваження, заперечення, осуд;

3) Позитивні - згода, підбадьорення, схвалення.

Всі готівкові парціальні оцінки за спрямованістю можна поділити на:

A. парціальні оцінки поведінки, к-ті спрямовані організацію і управління педагогом поведінки учня. за способу пред'явлення можуть бути безпосередніми і опосередкованими;

B. парціальні оцінки виконання завдання, к-ті спрямовані на організацію і управління вчителем виконання дітьми навчальних завдань. За змістом поділяються на ділові та л-тні. Можуть бути як позитивними, так і негативними.

2. фіксовані оцінки - існують у формі відміток як знаків оцінки;

3. інтегровані оцінки - існують у формі пед. характеристик.
 Девіантна (ДП) і деликвентное поведінку л-ти (позитивний і негативний характер). |  П-ия отн-я учнів до навчальної д-сті. Навчальна марнотрат-я і її роль в пед. процесі.

 Рольова поведінка, рольові конфлікти. Статус, імідж як підтримка статусного положення. |  Л-ть вчителя і ефективність професійної д-сті. |  П-ическое конс-е як метод впливу на л-ть. Пятишаговая модель П-іческого конс-я. принц, етапи, прийоми психол. консульт. |  Поняття соціальної психології груп. |  Великі групи і масові явища. |  Психологія класів і інших соціальних груп. |  Конфлікти, типологія конфліктів, структура, динаміка, способи вирішення. |  З-льная П-ия реклами (Р). П-іческіе механізми впливу реклами. Функції реклами. Реклама як фактор, що формує потреби л-ти. Реклама і мода. |  Поняття про спілкування в соціальній психології. |  Комунікативні бар'єри і їх подолання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати