На головну

Права и обязанности эксперта.

  1. Amp; 41. Отмена крепостного права в России: причины, пути осуществления и последствия.
  2. D) нормами Общей части административного права
  3. I. Устройство Европейского Суда по правам человека
  4. II. Должностные обязанности
  5. II. Коллизии интересов и отказ от права
  6. II. Обязанности личности перед другими людьми
  7. II. Различия системы права и системы законодательства

З метою правильного здійснення своєї діяльності судово-медичний експерт у процесі попереднього слідства і в судовому засіданні повинен добре знати свої права і обов'язки (ст. 77 КПК України). Так, експерт має право:

1) знати цілі і завдання експертизи; 2)знайомитися з матеріалами, які стосуються експертизи; 3)заявляти піклування про надання додаткових матеріалів, необхідних для висновків; 4) з дозволу особи, яка здійснює дізнання, слідчого, прокурора чи суду бути присутнім при проведенні допитів та інших слідчих дій і задавати особам, яких допитують, питання стосовно предмета експертизи; 5)отримувати від слідства і суду чітко сформульовані питання; 6) у разі складності експертизи просити про залучення для участі в експертизі відповідних спеціалістів і робити висновки разом з ними.

Експерт зобов'язаний: 1)вирішувати питання медико-біологічного характеру і не повинен відповідати на юридичні, технічні та інші немедичні питання, оскільки в них він не є компетентним. Вирішення таких питань, як ступінь вини, умисел та інших, належить до компетенції органів слідства і суду; 2)давати консультації з питань експертизи працівникам слідчих та судових органів (ці консультації не повинні даватися в особистому порядку, наприклад адвокатам, які бажають інколи за допомогою експертних даних якось вигородити свого підзахисного); 3)з'явитися за викликом особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора, суду. При неявці без поважних причин він, як і свідок, може бути підданий приводу. До поважних причини неявки відноситься хвороба, службове відрядження, відпустка, неотримання виклику та ін.; 4)зберігати слідчу таємницю, не допускати розголошення даних попереднього слідства. Про кримінальну відповідальність за таке розголошення він несе відповідальність за ст. 181 КК України; 5)документувати результати експертизи, тобто складати висновки експерта (акт судово-медичного дослідження) за передбаченою законом формою; 6)доводити до відома відповідних слідчих та судових органів про нові дані, які виявляються при проведенні експертизи і які не знайшли відображення у справі раніше, а також у порядку особистої ініціативи звертати увагу слідчих та судових органів на обставини і факти, які мають значення для розслідування і судового розгляду.

 Судебно-медицинская экспертиза состояния здоровья человека. | Трупные явления.

Судебно-медицинская экспертиза возраста. Критерии определения возраста человека. | Особенности судебно-медицинской экспертизы трупов младенцев. | Характеристика трупных пятен. Зависимость цвета трупных пятен от повода смерти. | Трупное окоченение. Механизм развития. | Условия действия ядовитых веществ. | Классификация и признаки асфиксий. | Стадии и признаки утопления. | Рассмотрены исследования при половых преступлениях, ну путать с экспертизами половых состояний. | Особенности расследования правонарушений медицинских работников. | Классификация телесных повреждений по степени тяжести. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати