На головну

Індекси, їх роль в аналізі економічних явищ.

  1.  IV ЕТАП Кримінальне право в період економічних реформ
  2.  А. Роль політичних, економічних і географічних чинників у підвищенні Москви. Москва і Твер
  3.  Агрегатна форма індексів. Середні арифметичні та гармонійні індекси, їх застосування.
  4.  Альтернативні форми вирішення економічних суперечок в Росії.
  5.  Аналіз виконання економічних нормативів діяльності «Пріорбанк» ВАТ
  6.  Аналіз основних економічних показників діяльності організації 1 сторінка
  7.  Аналіз основних економічних показників діяльності організації 2 сторінка

Індекс (І) - відносна величина, що показує зміни явищ 1) у часі ( «1» / «0»), 2) в просторі ( «А» / «Б» - територіальні І, застосовують при порівняльному аналізі територій), 3) в порівнянні з планом (нормативом).

За ступенем узагальнення (охоплення) І м. Б .:

1) індивідуальні - показують зміни рівнів простих явищ: ip= p1/ p0, iq= q1/ q0.

2) групові - показують зміна рівнів групи явищ

3) загальні (зведені) - показують зміна рівнів складних явищ: а) агрегатні (основні, базисні) б) середні гармонійні, середнє арифметичне в) І середнього рівня явищ (змінного складу, фіксованого складу, структурних зрушень).

На основі індексів можна характеризувати зміну найрізноманітніших явищ. Практично будь-який стат-й збірник містить інформацію держ стат-ки про зміну найважливіших економічних показників розвитку економіки у вигляді індексів. Напр, рівень інфляції, вимірюваний за допомогою індексів, є основою для розробки урядом заходів щодо пом'якшення її наслідків. В умовах ринкової економіки значення індексів зростає. Оцінка ринкової кон'юнктури неможлива без показників ділової активності - напр., Індексів замовлень і угод.

На основі індексів міжнародні статистичні організації порівнюють динамічність розвитку різних країн, визначають їх місце в світовій економіці на основі таких показників, як ВВП, індекс безробіття.

29. Агрегатна форма - основний вид індексу. Індекси Пааше і Ласпейреса.

Щоб розрахувати індекси цін і фізичного обсягу реалізації необхідно несоізмеряемие складові елементи сукупності висловити їх загальною мірою - вартістю. Для цієї мети використовують агрегатную форму індексу.

Агрегатна форма індексу поряд з індексовані ознакою (динаміка якого вивчається) містить ознака - вага, який дозволяє порівняти різнорідні елементи сукупності.

Виникає питання, за який період (базисний або поточний) необхідно включати в розрахунок ознака - вага. У міжнародній практиці найбільш широко застосовуються формули індексів Ласпейреса, Пааше, Фішера.

1) методика Пааше (з поточними вагами): Ip= ?p1q1/ ?p0q1, Iq= ?p1q1/ ?p1q0

2) методика Ласпейреса (з базисними вагами): Ip= ?p1q0/ ?p0q0, Iq= ?p0q1/ ?p0q0.

Агрегатні індекси цін і фізичного обсягу продукції з різними вагами показують різні результати вимірювання (І з базисними вагами більше, ніж з поточними).

Для усереднення тенденцій розраховують індекс Фішера: IF= vIPIL Оцінка сезонності в рядах динаміки |  Факторний індексний аналіз (2-х і 3-х факторні індексні моделі).

 Види статечних середніх, методи їх розрахунку. Властивості середньої арифметичної. |  Структурні середні. Методи розрахунку і практика застосування |  Графічна форма зображення статистичних даних. Види графіків. |  Основні показники варіації, їх порівняльний аналіз |  Дисперсія альтернативної ознаки. Властивості дисперсії. |  Основні показники динаміки. Взаємозв'язок ланцюгових і базисних характеристик. |  Середні характр-ки рядів динаміки |  Методи визначення тренда в рядах динаміки, їх порівняльна оцінка |  Метод аналітичного вирівнювання (пряма, парабола, гіпербола) |  Екстраполяція в рядах динаміки. Основні методи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати