На головну

Классификация проблем по степеню их структуризації

  1. Corpus Areopagiticum. Состав, значение для восточного и западного богословия, проблема авторства. Понятие о божественных происхождениях, о зле, о молитве.
  2. ER-диаграммы. Классификация связей и сущностей.
  3. Event как ресурс PR-кампании: понятие и классификация.
  4. II Классификация хромосом человека
  5. II. Психолого-психиатрическая классификация (Личко, Иванов 1980 г.)
  6. III. Приоритеты Российской Федерации в решении глобальных проблем

Всі проблеми в залежності від глибини їх пізнання поділяються на три класи:

а) добре структуризовані або кількісно сформульовані проблеми, в яких істотні залежності з'ясовані настільки добре, що вони можуть бути виражені в числах і символах, які здобувають у кінці чисельні оцінки;

б) неструктуризовані, що містять лише опис важків ресурсів, ознак і характеристик, кількість залежності між якими зовсім невідомі;

в) слабко структуризовані або змішані проблеми, які містять як якісні, так і кількісні елементи, причому якісні маловідомі і невизначені проблеми мають тенденцію домінувати.

Клас проблем Характеристики проблем Методи вирішення проблем і завдань
1 Добре структуровані проблеми Залежності між елементами, ознаками і характеристиками можуть бути виражені в числах чи символах, що приводять до кількісних оцінок Методи математичного моделювання (класичні методи), ланцюгове моделювання, лінійне, нелінійне та інші види математичного програмування, теорія масового обслуговування
2 Неструктуровані проблеми Істотні залежності, характеристики і ресурси описані якісно, кількісні залежності між ними чи невідомі, чи виявити дуже складно Інтуїтивні методи вирішення завдань (експертиза, «мозковий штурм», методи журі, комісії і т. д.), метод побудови сценаріїв, евристичні методи
3 Слабко структуровані проблеми (змішані проблеми) Містять в собі якісні елементи і кількісні показники, причому категорії якісного змісту мають тенденцію домінувати Системний аналіз, теорія ігор, аналіз теорії корисності, евристичне моделювання (програмування)

 Вимоги до побудови специфікації процесу. Опис специфікації на основі структурованої натуральної мови. | Моделі складної системи. Види математичних моделей. Складові математичних моделей.

Діаграми "сутність-зв"язок": призначення, місце застосування, правила побудови, ERD-стандарти. Сутності, відношення та зв'язки в нотації Чена. | Аналіз проблеми. Структуровані, слабко структуровані та неструктуровані проблеми | Умовні позначки | ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _7_________ | Нормальні форми | Комп'ютерні інформаційні технології як складні системи. | Моделі потоків даних (DFD-моделі): призначення, місце застосування в системному аналізі, правила побудови, приклади. | Багатоаспектна декомпозиція складної системи. Поняття елемента системи. | Технологічні та інформаційні залежності між побудовою процесних моделей потоків даних, словників даних, специфікації процесів та інфологічних моделей предметної області. | Побудова |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати