На головну

Концептуальні моделі предметного середовища. Ідентифікація понять, визначення атрибутів та асоціацій.

  1. Microsoft Word: Создание предметного указателя
  2. Автокореляційна функція сигналу. Основні поняття та визначення.
  3. Билет № 25. Нарық моделі
  4. Визначення вартості ліквідації ЛА та ПС. Порядок визначення вартості ЛА та ПС, що потребують капітального ремонту.
  5. Визначення втрат теплоти через покрівлю та підошву пласта
  6. Визначення граничних похибок
  7. Визначення ефективності перегінній колони

Концептуальна модель - це абстрактна модель, що виявляє причинно-наслідкові зв'язки, властиві об'єкту, що досліджується, і суттєві в рамках певного дослідження. Основне призначення концептуальної моделі - виявлення набору причинно-наслідкових зв'язків, облік яких необхідний для отримання необхідних результатів. Вона представляє загальний погляд на дані.

Найчастіше концептуальна модель бази даних включає в себе:

· опис інформаційних об'єктів, або понять предметної області і зв'язків між ними

· опис обмежень цілісності, тобто вимог до допустимих значень даних і до зв'язків між ними.

Розрізняють два головних підходи до моделювання даних при концептуальному проектуванні:

− семантичні моделі;

− об'єктні моделі.

Семантичні моделі головну увагу приділяють структурі даних. Найбільш поширеною семантичною моделлю є модель "сутність - зв'язок" (Entity Relationship model, ER-модель). ER-модель складається із сутностей, зв'язків, атрибутів, доменів атрибутів, ключів. Моделювання даних відображає логічну структуру даних, так само, як блок-схеми алгоритмів відображають логічну структуру програми.

Модель «сутність-зв'язок» (англ. "Entity-Relationship model"), або ER-модель, запропонована П. Ченом [1] в 1976 р., є найбільш відомим представником класу семантичних (концептуальних, інфологіческіх) моделей предметної області. ER-модель зазвичай представляється в графічній формі, з використанням оригінальної нотації П. Чена, званої ER-діаграма, або з використанням інших графічних нотацій (Crow's Foot, Information Engineering та ін.)

Основні елементи ER-моделей:

· б'єкти (сутності);

· атрибути об'єктів;

· зв'язки між об'єктами.

Сутність - це будь-який особливий об'єкт (об'єкт, який ми можемо відрізнити від іншого), інформацію про який необхідно зберігати в базі даних.

Сутністю можуть бути люди, місця, літаки, рейси, смак, колір і т.ін. Необхідно розрізняти такі поняття, як тип сутності та зразок сутності. Поняття тип сутності відноситься до набору однорідних осіб, предметів, подій або ідей, які є цілим. Зразок сутності відноситься до конкретної речі в наборі. Наприклад, типом сутності може бути МІСТО, а зразком - Москва, Київ і т.ін.

Атрибут - пойменована характеристика сутності. Його найменування повинне бути унікальним для конкретного типу сутності, але може бути однаковим для різного типу сутності (наприклад, КОЛІР може бути визначений для багатьох сутностей: СОБАКА, АВТОМОБІЛЬ, ДИМ і т.ін. Атрибути використовуються для визначення того, яка інформація повинна бути зібрана про сутність.

Ключ - мінімальний набір атрибутів, за значенням яких можна однозначно знайти необхідний зразок сутності. Мінімальність означає, що вилучення з набору будь-якого атрибуту не дозволяє ідентифікувати сутність за тими, що залишаються.

Зв'язок (relationship) -пойменована асоціація між двома сутностями, що має значення для даної предметної сфери. Це асоціація між сутностями, при якій, як правило, кожен екземпляр однієї сутності, яка

називається батьківською сутністю, асоційований з довільною (у тому числі нульовою) кількістю екземплярів іншої сутності, яка іменується сутністю-нащадком, а кожен екземпляр сутності-нащадка асоційований у точності з одним екземпляром сутності-батька.

Зв'язок між сутностями характеризується:

· типом зв'язку (1:1, 1: N, N: М);

· класом приналежності. Клас може бути обов'язковим і необов'язковим. Якщо кожен примірник сутності бере участь у зв'язку, то клас приналежності - обов'язковий, інакше - необов'язковий.

Об'єктні моделі головну увагу приділяють поведінці об'єктів даних і засобам маніпуляції даними. Головне поняття таких моделей − об'єкт, тобто сутність, яка має стан і поведінку. Стан об'єкта визначається сукупністю його атрибутів, а поведінка об'єкта визначається сукупністю операцій специфікованих для нього.Передумови виникнення | Класифікація моделей.

Методи дослідження складних систем | Словник даних | Системний підхід | Принципи системного підходу | Концептуальні моделі предметного середовища. Діаграма Чена як інфологічна модель предметного середовища. Джерела та правила побудови діаграми. | Діаграми Чена. Елементи | Правила побудови | ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _3_________ | Предметна область системного аналізу. Передумови виникнення системного підходу. | Діаграми "сутність-зв"язок": призначення, місце застосування, правила побудови, ERD-стандарти. Сутності, відношення та зв'язки в нотації Чена. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати