На головну

Новаторство драматургії Фонвізіна.

  1.  Питання 60. Американський прагматизм. Новаторство філософії Джона Дьюї
  2.  Герої і проблематика одного з творів сучасної вітчизняної драматургії другої половини ХХ ст. (За вибором екзаменованих). (Квиток 23)
  3.  Д. Г. Лоуренс про призначення роману і завданнях романіста. Традиції і новаторство в романі Г. Лоуренса «Коханець леді Чаттерлей».
  4.  Жанрове новаторство Чехова
  5.  Жанрова своєрідність драматургії Островського
  6.  Жанрова своєрідність драматургії Чехова. Взаємодія тим любові і творчості в п'єсі "Чайка".
  7.  Журналістика Д. Фонвізіна.

«Бригадир» - 1ая російська побутова комедія, в якій життєві ситуації, побут виведені на сцену. Показана сімейне життя (будинок Радника!), Тут п'ють чай, грають в карти і т.д.

Худож. новаторство Ф. проявилося в яскраво вираженій реалістичної тенденції, в створенні типізованих образів, соціально обумовлених, в мовної хар-ке як ср-ве розкриття хар-рів, в їх індивідуальності. У ряді персонажів він відходить від однолінійний. їх зображення, вводить на сцену побут. Саме ця життєвість комедії принесла Ф. успіх.

Комедія Фонвізіна «Недоросль» - вершина ідейно-худож. тв-ва письменника-сатирика; 1ая соціально-політичне життя. комедія, пронизана антикріпосницьким пафосом; комедія, в якій перемагає реалистич. принцип бачення і відображення хар-рів, хоча і в цій комедії подолати остаточно традиції класицизму Ф-ну не вдалося.

У «Н.» порушена замкнутість комедійного жанру: поруч з комічними сценами - серйозні, повчальні розмови, часом драматичні ситуації, хар-ри в комедії соціально детерміновані. Все це сприяло руйнуванню класицизму, посилення реалістичних тенденцій в драматургії Ф. Разом з тим в «Н.» сохр-ся раціоналістічен. структура комедії, дотримані єдність місця, часу і зовні од-під дії, але воно порушується введенням ряду побутових сцен, які не обов'язкових для розв. осн. сюжету, але дозволяють відтворити життя у всій її багатогранності. Дотримання єдності місця і єдності часу привело до умовності і ряду невідповідностей у розвитку дії, до випадкових зустрічей і непередбачених обставин. Від класицизму зберігається і поетика імен-характеристик, та дидактична заданість комедії. Однак новаторство Ф. знаходить відображення у створенні соц.-політичне життя. комедії, насиченою реальним, життєвим матеріалом, типовими хар-рами в їх індив. прояві (особ-но отр. персонажі), в показі впливу окр. середовища, виховання на формування хар-ра чел-а. Персонажі комедії дано в складних взаимоотн., В разнообр. ситуаціях. Мова персонажів індивідуалізована. Характеристика сентименталізму як літературного напряму. Два течії: Карамзін і Радищев. |  Хераськов. "Россіяда".

 Трагедії Сумарокова, їх політичне і виховне значення. |  Журнал Крилова "Глядач". "Похвальна мова дідуся, говоренная за чашкою пуншу", східна повість "Каиб". |  Наукова поезія Ломоносова. "Про користь скла", "Вечірнє" і "Ранкове роздуми про Боже велич". |  Російська комічна опера. "Анюта Попова". |  Лірика Сумарокова. Сатири Сумарокова ( "Про шляхетність", "Хор до превратному світла"). |  Комедії Сумарокова. "Опікун", "Рогоносець по уяві". |  Сатира Криловського журналу "Пошта духів". |  Добролюбов "Російська сатира століття Катерини". |  Патріотичні та анакреонтические оди Державіна. "Снигирь". |  Сумароков. "Дмитро-самозванець". |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати