На головну

Соціально-культурні технології як ресурс PR-комунікації.

  1.  Сучасні технології фізичного розвитку і виховання дітей дошкільного віку.
  2.  Event як ресурс PR-кампанії: поняття та класифікація.
  3.  g Соціальні технології
  4.  II Енергетичні ресурси
  5.  II. Нові комунікаційні технології та послуги
  6.  Internet / lntranet-технології
  7.  IPO як механізм залучення фінансових ресурсів на міжнародному ринку

Комунікація як соціокультурний феномен все більш напружено пронизує діяльність різних корпоративних суб'єктів, внаслідок чого якісно ускладнюється самовизначення людини-діяча в рухомий, постійно мінливих соціальної реальності.

Сьогодні маркетингова методологія використовується не тільки в сфері інструментально орієнтованих комерційних комунікацій, але і в області соціальної діяльності організації або фірми (включаючи і технології PR, які в своїй практичній складовій мають соціальну спрямованість), що входить в компетенцію спонсоринга.

спонсоринг - Це некомерційна діяльність бізнес-суб'єкта, що спирається на ідеологію маркетингу і спрямована на формування сприятливого образу спонсора шляхом підтримки ідей і проектів соціально-культурного спрямування, ініційованих різними державними установами, громадськими об'єднаннями та фізичними особами. Ця технологія включає в себе елементи паблік рілейшнз, сейлз промоушн, ??реклами. Її основу складає принцип взаємовигідності відносин між спонсором і спонсорується стороною, що встановлюються договором, за яким спонсор надає певні ресурси (фінансові, матеріальні та ін.), А спонсорується сторона сприяє досягненню маркетингових цілей спонсора.

завдання спонсоринга (Або маркетингу соціальних програм) можна звести до декількох груп:

? ?поіск соціальних груп - потенційної аудиторії проектів, проблематика яких має максимальний маркетинговим ресурсом (з точки зору вирішення проблем ініціатора або організатора майбутнього проекту);

?? розробка програм, з максимальною ефективністю сприяють нарощуванню соціально-культурних ресурсів ініціатора;

?? вибудовування партнерських відносин з різними соціальними силами і суб'єктами бізнесу, зацікавленими у спільній реалізації проекту.

соціальний проект - Це послідовність заходів і акцій, метою яких є: попередження, мінімізація або дозвіл проблем, обумовлених дефіцитами соціально-культурної інтеграції, адаптації, реабілітації, соціалізації, інкультурації та самореалізації особистості. Створена на основі аналізу ситуації взаємопов'язана послідовність заходів, дій та акцій, забезпечена в нормативно-правовому, економічному та кадровому відношенні, повинна забезпечити зміну ситуації і створити умови, що сприяють вирішенню протиріч і труднощів особистісного розвитку; оптимізації соціально-культурної та соціально-психологічної середовища проживання людини.

Бізнес має істотну зацікавленість в підтримці великих акцій в сфері культури і мистецтва.

Підтримка культурних програм сприяє формуванню позитивного іміджу компанії, її репутація, підвищує соціальну значимість її діяльності.

Мотивом служить можливість вирішити за допомогою спонсорства завдання формування і просування бренду (шляхом ідентифікації торгової марки кампанії з культурними або розважальними подіями, котрі представляють інтерес для цільових аудиторій, і за рахунок цього забезпечують її впізнаваність).

?Іноді участь в акції обумовлено прагненням фірми продемонструвати своє фінансове благополуччя - клієнтам, партнерам, противникам.

Не менш важливий і такий мотив як реклама продукції (особливо в тому випадку, якщо пряма реклама товару заборонена).

?Фінансування масштабних проектів - це можливість впливати на життя суспільства за рахунок посилення соціальних ресурсів (за рахунок зв'язків з відомими діячами культури і мистецтва).

?Важливим елементом стабільного бізнесу є почуття корпоративної гордості співробітників.

Мотив може бути пов'язаний з певними пільгами спонсору за споживанням культурних цінностей (наприклад, для театру це можуть бути іменні місця в залі, знижки на квитки, спеціальний показ для спонсора і т.д.).

Стимулом можуть стати податкові пільги спонсору

Свято є найбільш складною за задумом та виконанням культурною акцією і формою маркетингової комунікації, яка має значними ресурсами вирішення найрізноманітніших проблем. Логіка проектного обґрунтування свята в цілому збігається з алгоритмом проектування акції, але є ряд особливостей, які слід враховувати в процесі створення задуму.

свято - Це протиставлений повсякденності відрізок часу, який характеризується торжеством і радістю і відзначається в культурної чи релігійної традиції як институционализированное дійство (А. І. Пігаль). Фактори, що детермінують потребу в святі, пов'язані і з певними ритмічними явищами життя - природні цикли, етапи розвитку організації, події індивідуальної життєдіяльності.


18. PR-текст як форма і зміст маркетингової комунікації: поняття, жанровий різновид, технології створення. Умови ефективності PR-послань.

Маркетингова Комунікація здійснюються в усній і письмовій формі. І в тому, і в іншому випадку одиницею комунікації є текст, який організовується з метою досягнення max впливу на реципієнта. Текст - результат речетворческого процесу, який характерезуется ознаками: завершеність, зв'язність, цілісність, жанрова оформленість. Текст набуває сенсу лише в процесі комунікації. Центральної категорій розуміння тексту є сенс. Справжнє розуміння тексту - це завжди вихід за межі того, що в ньому безпосередньо міститься.

Будь-маркетинговий текст-це «кодування повідомлення», спрямоване на провокацію у відповідь дії.Від адекватності його розуміння і інтерпретації залежить відповідна поведінкова реакція аудиторії. Існує кілька груп і видів пісьм.текстов.

Письмові звернення:

1. Заявка (Письмове звернення з метою отримання гранту),

2.Спонсорська пропозиція - Пісьм.обращеніе до потенційного спонсору, що ставить за мету отримання певних ресурсів, воно містить коротку инф. прохачеві, розмір запитуваної суми, доказ взаємокорисного характеру відносин, механізми передачі грошей, гарантії терміну звітності, реквізити, імена, телефони.

3. Заява (Для ЗМІ) - текст, що розкриває позицію суб'єкта по отнош.к якої-небудь проблеми або подія. У практиці ПР даний жанр часто кваліфікується як спростування: заява є реакцією суб'єкта на деструктивні для його базові ресурси події.

4. Запрошення- Текст про подію в житті суб'єкта, в якому адресату пропонується взяти участь. Так само листівка, листівка, поздоровлення.

Письмові повідомлення:

Стаття- Текст рекламного і ПР-характеру, написаний працівником журналу або газети.

Рекламний текст -адресований аудиторії повідомлення, що містить аргументи на користь рекламованого товару і підкреслює споживчі властивості або переваги товару (марки). Символізація в іміджмейкінгу: маркетингові можливості, методи застосування. |  Слоган - ясна, чітка локанічн.формулір-ка фіксує основну ідею акції або рекламної кампанії, є вироблений сост.фірм.стіля.

 Історія та ідеологія паблік рілейшнз в американській і європейській практиці. |  Пропаганда і агітація. Досвід пропаганди і агітації радянського періоду як ресурс сучасних PR-технологій. |  Негативна (деструктивна) пропаганда |  Відмінності між цільовими функціями ПР і пропаганди |  Характеристика маркетингової ситуації як етап проектування PR-кампанії: структура, технології аналізу, результати. |  Позиціонування як PR-технологія: сутність, специфіка, ресурси, об'єкти. |  Предмет PR-комунікацій як засіб вирішення задач ініціатора кампанії. |  Імідж організації: структура, етапи та технології розробки та формування. |  Технологія побудови іміджу. Засоби, поняття. |  Бренд як предмет і результат PR-технологій: функції, структура, технології формування. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати