Головна

ЗАВДАННЯ.

  1.  Виконайте тестові завдання.
  2.  Завдання.
  3.  Контроль за виконанням завдання.
  4.  Поняття функції та способи її завдання. Властивості функції.
  5.  Практичні завдання.
  6.  Тестові завдання.

8.1.Дано символьні файли F1 і F2 . Переписати зі збереженням порядку проходження компоненти файлу F1 в файл F2, А компоненти файлу F2 - В файл F1. Використовувати допоміжний файл Н.

8.2.Дан файл F, компоненти якого є цілими числами. Отримати в файлі G всі компоненти файлу F, діляться на 3 і не діляться на 7.

8.3.Дан символьний файл F. Отримати файл G, утворений з файлу F заміною всіх його великих літер малими.

8.4.Дан файл F, компоненти якого є цілими числами. Записати в файл G всі парні числа файлу F, а в файл N - всі непарні. Порядок проходження чисел зберігається.

8.5.Дан символьний файл F. Записати в файл G компоненти файлу F в зворотному порядку.

8.6.Дано символьні файли F і G. Записати в файл N спочатку компоненти файлу F, потім - компоненти файлу G зі збереженням порядку.

8.7.Дан файл F, компоненти якого є цілими числами. Отримати файл G, утворений з файлу F винятком повторних входжень одного і того ж числа.

8.8.Дан файл F, компоненти якого є цілими числами. Ні яка з компонент файлу не дорівнює нулю. Файл F містить стільки ж негативних чисел, скільки і позитивних. Використовуючи допоміжний файл Н, переписати компоненти файлу F в файл G так, щоб у файлі G не було двох сусідніх чисел з однаковим знаком.

8.9.Дан файл F, компоненти якого є цілими числами. Ні яка з компонент файлу не дорівнює нулю. Файл F містить стільки ж негативних чисел, скільки і позитивних. Використовуючи допоміжний файл N, переписати компоненти файлу F в файл G так, щоб у файлі G спочатку йшли позитивні, потім негативні числа.

8.10.Дан файл F, компоненти якого є цілими числами. Ні яка з компонент файлу не дорівнює нулю. Файл F містить стільки ж негативних чисел, скільки і позитивних. Використовуючи допоміжний файл N, переписати компоненти файлу F в файл G так, щоб у файлі G числа йшли в наступному порядку: два позитивних, два негативних і т. Д. (Передбачається, що число компонент у файлі F ділиться на 4).

8.11.Дан файл F, компоненти якого є цілими числами. Ні яка з компонент файлу не дорівнює нулю. Числа в файлі йдуть в такому порядку: десять позитивних, десять негативних і т. Д. Переписати компоненти файлу F в файл G так, щоб у файлі G числа йшли в наступному порядку: п'ять позитивних, п'ять негативних і т. Д.

8.12.Дан файл F, компоненти якого є цілими числами. Ні яка з компонент файлу не дорівнює нулю. Числа в файлі йдуть в такому порядку: десять позитивних, десять негативних і т. Д. Переписати компоненти файлу F в файл G так, щоб у файлі G числа йшли в наступному порядку: двадцять позитивних, двадцять негативних і т. Д. (Передбачається, що число компонент файлу F ділиться на 40).

8.13.Дан файл F, компоненти якого є цілими числами. Число компонент файлу ділиться на 10. Записати в файл G найбільше значення перших десяти компонент файлу F, потім - наступних десяти компонент і т. Д.

8.14.Дан символьний файл F. Підрахувати число входжень в файл поєднань АВ.

8.15.Дан символьний файл F. Підрахувати число входжень в файл кожної з букв A, B, C, D, F.

8.16.Сформувати файл послідовності 15 чисел, в якій кожен i-й компонент визначається за формулою

Визначити середнє арифметичне значень, що містяться в сформованому файлі.

8.17.Сформувати файл послідовності 20 чисел, в якій кожен i-й компонент визначається за формулою

Визначити кількість і суму від'ємних значень, що містяться в сформованому файлі.

8.18.Сформувати файл зі значень випадкових величин. Визначити для даної послідовності середнє арифметичне компонентів, значення яких менше 0,5.

8.19.Сформувати файл зі значень випадкових величин. Визначити для даної послідовності суму компонентів, значення яких більше 0,5.

8.20.Записати в файл оцінки (в балах), отримані деякими студентом на іспитах протягом усіх сесій. Додати в початок файлу оцінки, отримані на вступних іспитах.

8.21.Записати в файл оцінки (в балах), отримані деякими студентом на іспитах протягом усіх сесій, і визначити середній бал.

8.22.Сформувати два файли. В один з них помістити прізвища п'яти ваших знайомих, а в іншій - номери їх телефонів. Скласти програму, яка на прізвище вашого знайомого визначає номер його телефону.

8.23.Сформувати два файли. В один з них помістити прізвища п'яти ваших знайомих, а в іншій - номери їх телефонів. Скласти програму, яка за номером телефону вашого знайомого визначає його прізвище.

8.24.Сформувати файл, компонентами якого є дійсні значення, що обчислюються за формулою

 , де i - Номер компоненти файлу.

Визначити, скільки в отриманому файлі міститься позитивних і негативних значень.

8.25.Сформувати файл цілих чисел F. Записати в файл G і вивести на екран тільки ті компоненти файлу, значення яких лежать в інтервалі від 0 до 25.

8.26.Сформувати файл цілих чисел F. Записати в файл G і вивести на екран тільки парні значення компонентів файлу.

8.27.Сформувати файл, компонентами якого є назви кількох тролейбусних зупинок по деякому маршруту. Додати в кінець файлу назви ще кількох зупинок даного маршруту.

8.28.Сформувати файл, елементами якого є значення функції y = Sin (xi) + 2cos (xi) В точках Х = (0,1; 0,2; 0,25; 0,33; 1,78; 2,05; 2,23). Визначити компонент файлу, який має мінімальне значення.

8.29.Сформувати файл, елементами якого є значення функції y = Sin (xi) + 2cos (xi) В точках Х = (0,1; 0,2; 0,25; 0,33; 1,78; 2,05; 2,23). Визначити компонент файлу, який має максимальне значення.

8.30.Записати в файл оцінки (в балах), отримані студентами групи по деякому предмету, і визначити середній бал.

8.31.Записати в файл оцінки (в балах), отримані студентами групи по деякому предмету, і визначити відсоток успішності.

8.32.Записати в файл оцінки (в балах), отримані студентами групи по деякому предмету, і видати список студентів, які отримали оцінку «відмінно».

8.33.Дан файл, компоненти якого є дійсними числами. Знайти найбільше із значень компонент.

8.34.Дан файл, компоненти якого є дійсними числами. Знайти найменше зі значень компонент з парними номерами.

8.35.Дан файл, компоненти якого є дійсними числами. Знайти найбільше зі значень модулів компонент з непарними номерами.

8.36.Дан файл, компоненти якого є дійсними числами. Знайти суму найбільшого і найменшого із значень компонент.

8.37.Дан файл, компоненти якого є дійсними числами. Знайти різницю першої і останньої компонент файлу.

8.38.Дан файл, компоненти якого є цілими числами. Знайти кількість парних чисел серед компонент.

8.39.Дан файл, компоненти якого є цілими числами. Знайти кількість подвоєних непарних чисел серед компонент.

8.40.Дан файл, компоненти якого є цілими числами. Знайти кількість квадратів непарних чисел серед компонент.

8.41.Дан текстовий файл. Створити новий файл, перевернувши в вихідному файлі кожне друге слово.

8.42.Дан текстовий файл, елементами якого є слова (т. Е. Набір символів, відокремлених один від одного пробілами). Побудувати інший файл, замінивши всі слова довжиною менше 5 букв на найкоротше з слів вихідного файлу.

8.43.Дан текстовий файл. Знайти в файлі найдовше симетричне слово.

8.44.Дан текстовий файл. Відредагувати файл, прибравши з нього слова, які вже в ньому зустрічалися.

8.45.Дан текстовий файл. Потрібно розбити його на 2 інших файлу так, щоб в одному файлі були слова більше 5 букв, в іншому - менше 5.

8.46.Дан текстовий файл. З файлу виключити слова, які є дзеркальним відображенням один одного.

8.47.Дан текстовий файл. Знайти найбільшу кількість цифр, які відбуваються у ньому поспіль.

8.48.Дан текстовий файл. Видалити з нього непарні слова і перевернути парні.

8.49.Дан текстовий файл. Знайти всі здвоєні символи і їх роздрукувати.

8.50.Дан текстовий файл. Визначити кількість однакових слів у 2-х пропозиціях.

8.51.Ввести два рядки символів в файл і скласти таблицю частот появи у другому рядку тих символів, які хоча б раз зустрічалися в першому рядку.

8.52.Дан текстовий файл. Видалити з нього ті слова, які вже зустрічалися раніше.

8.53.Дано символьні файли F і G. Визначити, чи збігаються компоненти файлу F з компонентами файлу G. Якщо немає, то отримати номер першої компоненти, в якій файли F і G відрізняються між собою. У разі, коли один з файлів має N компонент (N> 0) і повторює початок іншого (більш довгого файлу), відповіддю повинно бути число N + 1.

8.54.Дано символьні файли F і G. Записати в файл N все початкові співпадаючі компоненти файлів F і G.

8.55.Дан символьний файл F. Записати в файл G зі збереженням порядку проходження ті символи файлу F, яким в цьому файлі передує літера А.

8.56.Дан символьний файл F. Записати в файл G зі збереженням порядку проходження ті символи файлу F, слідом за яким в цьому файлі йде буква А.

8.57.Дан символьний файл F. Групи символів, розділені пробілами (одним або декількома) і не містять пробілів всередині себе, будемо називати словами. Видалити з файлу все однобуквені слова і зайві прогалини. Результат записати в файл G.

8.58.Дан символьний файл F. Знайти найдовше слово серед слів, друга буква яких є Е; якщо слів з найбільшою довжиною кілька, то знайти останнє. Якщо цих слів взагалі немає, то повідомити про це.

8.59.Дан символьний файл F. Вважаючи, що кількість символів в слові не перевищує двадцяти визначити, скільки в файлі F є слів, що складаються з одного, двох, трьох і т. Д. Символів.

8.60.Дан символьний файл F. Вважаючи, що кількість символів в слові не перевищує двадцяти отримати гістограму (столбчатую діаграму) довжин всіх слів файлу F.

8.61.Дан символьний файл F, що містить відомості про співробітників установи, записані за таким зразком:

ФАМІЛІЯ__ІМЯ__ОТЧЕСТВО, фАМІЛІЯ__ІМЯ__ОТЧЕСТВО, ...

Записати ці відомості в файл G, використовуючи зразок:

ІМЯ__ОТЧЕСТВО__ФАМІЛІЯ, іМЯ__ОТЧЕСТВО__ФАМІЛІЯ, ...

8.62.Дан символьний файл F, що містить відомості про співробітників установи, записані за таким зразком:

ФАМІЛІЯ__ІМЯ__ОТЧЕСТВО, ФАМІЛІЯ__ІМЯ__ОТЧЕСТВО, ...

записати ці відомості в файл G, використовуючи зразок:

ПРІЗВИЩЕ В. о., ПРІЗВИЩЕ В. о., ...

8.63.Дан символьний файл F, що містить довільний текст. Слова в тексті розділені пробілами та розділовими знаками. Отримати 10 найбільш вживані слова і число їх появ.

8.64.Дано два символьних файлу F1 і F2. Файл F1 містить довільний текст. Слова в тексті розділені пробілами та розділовими знаками. Файл F2 містить не більше 40 слів, які розділені комами. Ці слова утворюють пари: кожне перше слово вважається замінним, кожне друге-який заміняє. Знайти в файлі F1 все замінні слова і замінити їх на відповідні замінюють. Результат помістити в файлі G.

8.65.Багаж пасажира характеризується кількістю речей і загальною вагою речей. Дан файл F, що містить інформацію про багаж декількох пасажирів. Інформація про багажі кожного окремого пасажира є відповідну пару чисел. Знайти багаж, середня вага однієї речі.

8.66.Багаж пасажира характеризується кількістю речей і загальною вагою речей. Дан файл F, що містить інформацію про багаж декількох пасажирів. Інформація про багажі кожного окремого пасажира є відповідну пару чисел. Знайти число пасажирів, які мають більше двох речей, і число пасажирів, кількість речей яких перевершує середнє число речей.

8.67.Багаж пасажира характеризується кількістю речей і загальною вагою речей. Дан файл F, що містить інформацію про багаж декількох пасажирів. Інформація про багажі кожного окремого пасажира є відповідну пару чисел. Визначити чи є два пасажира, багажі яких збігаються за кількістю речей і розрізняються за вагою не більше ніж на 0,5 кг.

8.68.Багаж пасажира характеризується кількістю речей і загальною вагою речей. Дан файл F, що містить інформацію про багаж декількох пасажирів. Інформація про багажі кожного окремого пасажира є відповідну пару чисел. З'ясувати, чи є пасажир, багаж якого перевищує багаж кожного з решти пасажирів і по числу речей, і за вагою.

8.69.Багаж пасажира характеризується кількістю речей і загальною вагою речей. Дан файл F, що містить інформацію про багаж декількох пасажирів. Інформація про багажі кожного окремого пасажира є відповідну пару чисел. Дати відомості про багаж, число речей в якому не менше, ніж в будь-якому іншому багажі з цим же числом речей.

8.70.Відомості про учня складаються з його імені, прізвища та назви класу (рік навчання і букви), в якому він навчається. Дан файл F, що містить відомості про учнів школи. З'ясувати, чи є в школі однофамільці.

8.71.Відомості про учня складаються з його імені, прізвища та назви класу (рік навчання і букви), в якому він навчається. Дан файл F, що містить відомості про учнів школи. З'ясувати, чи є однофамільці в будь-яких паралельних класах.

8.72.Відомості про учня складаються з його імені, прізвища та назви класу (рік навчання і букви), в якому він навчається. Дан файл F, що містить відомості про учнів школи. З'ясувати, чи є однофамільці в якомусь класі.

8.73.Відомості про учня складаються з його імені, прізвища та назви класу (рік навчання і букви), в якому він навчається. Дан файл F, що містить відомості про учнів школи. З'ясувати, в яких класах налічується більше 35 учнів.

8.74.Відомості про учня складаються з його імені, прізвища та назви класу (рік навчання і букви), в якому він навчається. Дан файл F, що містить відомості про учнів школи. З'ясувати на скільки людина в восьмих класах більше, ніж в десятих.

8.75.Відомості про учня складаються з його імені, прізвища та назви класу (рік навчання і букви), в якому він навчається. Дан файл F, що містить відомості про учнів школи. Зібрати в файлі G відомості про учнів 9-х та 10-х класів, помістивши спочатку відомості про учнів класу 9а, потім 9б і т. Д., Потім 10а, 10б та т. Д.

8.76.Відомості про учня складаються з його імені, прізвища та назви класу (рік навчання і букви), в якому він навчається. Дан файл F, що містить відомості про учнів школи. Отримати список учнів даного класу за такими зразками:

ПРІЗВИЩЕ ІМ'Я

І. ПРІЗВИЩЕ

ФАМІЛІЯ__І.

8.77.Відомості про учня складаються з його імені, прізвища та назви класу (рік навчання і букви), в якому він навчається. Дан файл F, що містить відомості про учнів школи та відомості про оцінки отриманих учнями в останній чверті. З'ясувати, скільки учнів школи не мають позначок нижче чотирьох.

8.78.Відомості про учня складаються з його імені, прізвища та назви класу (рік навчання і букви), в якому він навчається. Дан файл F, що містить відомості про учнів школи та відомості про оцінки, отриманих учнями в останній чверті. Зібрати в файлі G відомості про кращих учнів школи, які не мають позначок нижче чотирьох і за сумою балів не поступаються іншим учням свого і паралельних класів.

8.79.Сформувати файл, компоненти якого є записами, що містять інформацію про прізвища і дати народження 10 ваших товаришів. Скласти програму визначення дати народження на прізвище вашого товариша.

8.80.Сформувати файл, компоненти якого є записами, що містять інформацію про прізвища і дати народження 10 ваших товаришів. Скласти програму визначення прізвища вашого товариша по даті його народження.

8.81.Сформувати файл, що складається з п'яти записів, кожна з яких має вигляд: марка автомобіля, державний номер. За держномер автомобіля визначити його марку.

8.82.Сформувати файл, що складається з п'яти записів, кожна з яких містить прізвище улюбленого вами актора і назва фільму, в якому він знімався. Скласти програму визначення назви фільму на прізвище актора, який в ньому знімався.

8.83.У записнику записані прізвища та номери телефонів 30 осіб. Визначити, чи є в записнику:

а) телефон чоловіка одного, і якщо є, то вивести цей номер телефону;

б) людина з заданим номером телефону, і якщо є, то вивести його прізвище.

Всі результати помістити в текстовий файл.

8.84.Відомі дані про вартість кожного з 20 найменувань товарів: число рублів і число копійок. Розробити програму порівняння вартості двох будь-яких товарів, якщо відомі їх найменування.

Всі результати помістити в текстовий файл.

8.85.Дано дати 20 подій, що відбулися після 1930 року: рік, номер місяця і число. Скласти програму, що порівнює два будь-яких події за часом і визначальну, яка з подій відбулася пізніше.

Всі результати помістити в текстовий файл.

8.86.Відомі дані про кількість учнів у кожному з 15 навчальних закладів і про тип цього закладу (школа, технікум або училище). Знайти загальне число учнів шкіл.

Всі результати помістити в текстовий файл.

8.87.Відома інформація про 28 учнів кількох шкіл, що займаються в районному Будинку творчості (прізвище, ім'я, адреса, номер школи і клас). Прізвище, ім'я та адресу тих учнів, які навчаються в цій школі в старших 10-11-х класах, записати в окремий масив.

8.88.Дана інформація про 20 учнів класу: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження (рік, номер місяця і число). Визначити, чи є в класі учні, у яких сьогодні день народження, і якщо так, то вивести ім'я та прізвище кожного. Ввести рядок символів в файл F, а потім скопіювати його вміст в файл G і додати в кінець файлу G прізвище та ім'я. |  Наближені методи розв'язування рівнянь.

 Сформувати запис бібліотечної картотеки: шифр, автор, найменування книги, кількість сторінок, рік видання, видавництво. Вивести запис у вигляді бібліотечної картки. |  Результат роботи програми. |  Ввести інформацію про співробітників фірми: прізвище, стать, зарплата. Визначити співробітників, що мають максимальну зарплату. |  Балом вище 4. |  формування структури |  масиви структур |  Метод половинного ділення |  приклад 9.1 |  Метод хорд. |  приклад 9.2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати