На головну

Сформувати запис бібліотечної картотеки: шифр, автор, найменування книги, кількість сторінок, рік видання, видавництво. Вивести запис у вигляді бібліотечної картки.

  1.  N - кількість врахованих груп забруднюючих речовин.
  2.  Альтернативні витрати будь-якого блага визначаються тим кількістю інших благ, якими треба пожертвувати, щоб отримати додаткову одиницю даного блага.
  3.  Б) визначити кількість і обсяг юридично значущих для справи фактів.
  4.  Бібліографічний запис як елемент бібліографічної інформації. Основні компоненти БЗ (БО, заголовок, класифікаційний індекс, предметна рубрика, анотація).
  5.  Квиток №29. Матрична запис системи лінійних рівнянь. Рішення систем n лінійних рівнянь з n невідомими за допомогою оберненої матриці.
  6.  Б досягнути такого результату, може знадобитися велика кількість
  7.  в знаменнику кількість цукерок, реалізованих у базисному періоді

Глава 7. Типи визначені користувачем

структури

Мови програмування Сі / С ++ підтримують визначені користувачем типи даних, наприклад, структури.

Структура - це тип даних, який об'єднує декілька змінних, можливо різного типу. Змінні, які об'єднані структурою, називаються елементами або полями структури. Структури доцільно використовувати там, де необхідно об'єднати різноманітні дані, що відносяться до одного об'єкту.

Приклад визначення структури:

struct student

{

char fam [20];

char name [20];

int kurs;

char group [5];

};

Для того, щоб оголосити змінні типу struct student, можна написати:

struct student stud1;

Доступ до полів структури здійснюється за допомогою операції "точка".

Наприклад, printf ( "Курс:% d", stud1.kurs);

Структури, як і змінні іншого типу, можуть об'єднуватися в масиви структур. Щоб оголосити масив структур, необхідно спочатку задати шаблон структури, а потім оголосити масив:

struct student students [100];

приклад 7.1

Сформувати запис бібліотечної картотеки: шифр, автор, найменування книги, кількість сторінок, рік видання, видавництво. Вивести запис у вигляді бібліотечної картки.

/ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * /

/ * Структури * /

/ * Сформувати запис бібліотечної картотеки: * /

/ * Шифр, автор, найменування книги, кількість * /

/ * Сторінок, рік видання, видавництво. * /

/ * Вивести запис у вигляді бібліотечної картки. * /

/ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * /

#include

#include

#define size 20

struct kartochka // структура типу kartochka

{

int shifr; // шифр

char avtor [30]; // автор

char nazv [40]; // назва книги

int kol; // кількість

int god; // рік видання

char izdat [20]; // видавництво

};

void main ()

{

clrscr ();

// Оголошення змінної типу kartochka

struct kartochka book;

// Введення даних в картку

printf ( "\ n \ t Введення даних про книгу: \ n \ n");

printf ( "\ t Автор:");

gets (book.avtor);

printf ( "\ t Назва:");

gets (book.nazv);

printf ( "\ t Кількість сторінок:");

scanf ( "% d", & book.kol);

printf ( "\ t Рік видання:");

scanf ( "% d", & book.god);

fflush (stdin); // Очищення буфера

printf ( "\ t Видавництво:");

gets (book.izdat);

printf ( "\ t Шифр:");

scanf ( "% d", & book.shifr);

// Висновок картки

printf ( "\ n \ n \ t Висновок даних про книгу:");

printf ( "\ n \ t ----------------------------------");

printf ( "\ n \ t \ t КАРТКА: \ n \ n");

printf ( "\ n \ t Шифр:% d", book.shifr);

printf ( "\ n \ t Автор:% s", book.avtor);

printf ( "\ n \ t Назва:% s", book.nazv);

printf ( "\ n \ t Кількість сторінок:% d", book.kol);

printf ( "\ n \ t Рік видання:% d", book.god);

printf ( "\ n \ t Видавництво:% s", book.izdat);

printf ( "\ n \ t -----------------------------------");

getch ();

} Шляхи підвищення ефективності використання матеріально-виробничих запасів в організації |  Результат роботи програми.

 Ввести інформацію про співробітників фірми: прізвище, стать, зарплата. Визначити співробітників, що мають максимальну зарплату. |  Балом вище 4. |  формування структури |  масиви структур |  Ввести рядок символів в файл F, а потім скопіювати його вміст в файл G і додати в кінець файлу G прізвище та ім'я. |  ЗАВДАННЯ. |  Наближені методи розв'язування рівнянь. |  Метод половинного ділення |  приклад 9.1 |  Метод хорд. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати