На головну

Конституція СРСР 1977 р .: розробка, прийняття, основні положення, відмінності від Конституції 1936

  1.  Amp; 20. Сутність і основні риси НЕПу.
  2.  Cегментація ринку. Основні завдання. Критерії сегментації на В2С ринку.
  3.  Сільські вpачебний ділянку. Сільські дільнична лікарня. Основні завдання.
  4.  I. Авторитет в організації та його основні типи.
  5.  I. Основні поняття ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  6.  I. Основні тенденції післявоєнного розвитку Західної Європи.
  7.  I.2.2. Основні будівельні креслення.

Конституція СРСР 1977 року - Основний закон СРСР, прийнятий 7 жовтня 1977 року Верховною Радою СРСР замість Конституції СРСР 1936 року. Ця конституція закріплювала однопартійну політичну систему (стаття 6). Увійшла в історію як «конституція розвиненого соціалізму».

Розробка нової конституції почалася ще в 1962 році[1], Коли 25 квітня того року Верховна Рада СРСР ухвалила виробити проект нової Конституції СРСР і створив Конституційну комісію в складі 97 чоловік. Головою Конституційної комісії був призначений Н. С. Хрущов.

15 червня 1962 на засіданні Конституційної комісії були обговорені основні завдання з підготовки проекту нової Конституції та утворено 9 підкомісій.

У серпні 1964 року Конституційна комісія завершила розробку проекту Конституції СРСР і пояснювальної записки до нього[2]. Цей проект складався з 276 статей. Однак в подальшому він піддався серйозній переробці і в первісному вигляді затверджений не був.

11 грудня 1964 року головою Конституційної комісії став Л. І. Брежнєв.

19 грудня 1966 року відповідно до постанови Верховної Ради, до складу Конституційної комісії увійшли 33 нових депутата замість вибулих.

Робочу групу з підготовки проекту Конституції очолювали: з 1962 року Л. Ф. Іллічов, з 1968 року - А. Н. Яковлєв, з 1973 року - Б. Н. Пономарьов.

4-6 жовтня 1977 року відбулося слухання Конституції на засіданнях палат Верховної Ради. 7 жовтня відбулося заключне спільне засідання палат Верховної Ради СРСР, де спочатку по розділах, а потім в цілому Конституція була прийнята. У той же день Верховна Рада СРСР роздільним голосуванням по палатах прийняв Декларацію Верховної Ради СРСР про прийняття і оголошення Конституції (Основного Закону) СРСР, Закон СРСР про оголошення дня прийняття Конституції (Основного Закону) СРСР всенародним святом і Закон СРСР про порядок введення в дію Конституції (Основного Закону) СРСР.

8 жовтня нова Конституція СРСР була опублікована у всіх газетах країни.

Конституція СРСР 1924 року - Перший основний закон СРСР, був затверджений Другим з'їздом Рад СРСР в січні 1924 року.

  Підготовка та прийняття Конституції СРСР 1936 р Зміни складу Союзу РСР. Розвиток статусу союзних і автономних республік. Законодавчі, виконавчі і судові органи. |  Розвиток джерел цивільного права в Радянській державі: загальна характеристика.

 Ухвала про покарання кримінальних та виправних 1845 р .: загальна характеристика. Поняття злочину і проступку, склад злочину, система злочинів. |  Обставини, що впливають на міру відповідальності по Укладенню 1845г. |  Особливості розвитку інститутів кримінального права в РІ у втор. половині ХIX- початку ХХ століття. Кримінальну укладення 1903 р |  Принципи судоустрою по Установі судових установлень 1864 г. Особливості правового статусу судді, присяжних засідателів, повірених, прокурорів і нотаріусів. |  Принципи і порядок судочинства в цивільних справах за Статутом цивільного судочинства 1864 р |  Принципи та порядок розгляду кримінальних справ за Статутом кримінального судочинства 1864 р |  Система доказів по Статутів цивільного і кримінального судочинства 1864 р порядок оцінки доказів. |  Правові основи і сутність проведення контрреформ в системі судоустрою та судочинства в Російській імперії. |  Джерела радянського права. Основні етапи систематизації і кодифікації союзного і російського законодавства. |  Підготовка та прийняття Конституції 1924р. Проблема державного суверенітету, структура і компетенція державних органів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати