На головну

Джерела радянського права. Основні етапи систематизації і кодифікації союзного і російського законодавства.

  1.  Amp; 20. Сутність і основні риси НЕПу.
  2.  Amp; 4. Історія російського парламентаризму. Діяльність Державних Дум в 1906-1917 рр.
  3.  Amp; 60. Зовнішня політика радянської держави в 1921-1940 рр.
  4.  Cегментація ринку. Основні завдання. Критерії сегментації на В2С ринку.
  5.  Сільські вpачебний ділянку. Сільські дільнична лікарня. Основні завдання.
  6.  I. Авторитет в організації та його основні типи.
  7.  I. Основні поняття ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

1. Соціалістичний закон - основна форма вираження радянського цивільного права. Законодавчий орган - Верховна Рада СРСР.

2. У 1918 році видаються такі законодавчі акти, як Кодекс законів про акти громадянського стану, шлюбне, сімейне і т.п.

3. Кодекс законів про працю Української РСР

4. Норми права

5. Будь-які Укази уряду.

В основі кодифікації лежали, по-перше, соціально-економічні та політичні причини: кодифікація мала привести законодавство у відповідність із завданнями Радянської держави і суспільства поставленими правлячої Комуністичної партією щодо «вдосконалення розвинутого соціалізму». По-друге, потрібно було привести законодавство у відповідність з Конституцією 1917 року. По-третє, численність інформації потрібно було привести в певну систему.

1)Верховною Радою СРСР в 1971 році був прийнятий Кодекс законів про працю Української РСР.

2)Земельне законодавство, прийняте в 1968 році пізніше почали прийматися різні Кодекси (водні, земельні та ін.)

3)У 1984 році Верховна Рада СРСР прийняла Кодекс про адміністративні правопорушення

4)1983 був прийнятий Житловий Кодекс. Одним з найбільш великих подій періоду була підготовка і видання 11-томного Зводу Законів СРСР (1986) і 9-томного Зводу Законів РРФСР (1987). До середини 80-х років завершилися роботи з кодифікації основних галузей права, що тривали більше 30 років.

Конституція РРФСР 1918 р .: історія прийняття, структура. Основні принципи радянської демократії і федерації, вищі і місцеві органи державної влади і управління, виборче право.

Перша Конституція Радянської Росії.

Конституція була прийнята V Всеросійським з'їздом Рад в 1918р. і була опублікована в «Зборах узаконень РРФСР». Основні принципи, що лягли в основу Конституції, були викладені в «Декларації прав трудящого і експлуатованого народу». Ця Конституція закріпила диктатуру пролетаріату. Особи, які жили на нетрудові доходи або використовували найману працю, були позбавлені політичних прав.

У конституції закріплені основні принципи радянської федерації. Вона включила в себе Декларацію прав трудящого і експлуатованого народу, а отже і всі статті про федерацію.

Вищі органи державної влади були представлені Всеросійським з'їздом Радою робітничих, селянських, червоноармійських і козачих депутатів.

ВЦВК і РНК.

Всеросійський з'їзд рад - вищий держ. орган РРФСР. Склад з'їзду формувався з числа депутатів міських (1 депутат від 2500 виборців), і представників губернських з'їздів Рад (1 депутат від 125000 виборців).

З'їзд Рад скликався ВЦВК рад не рідше 2-х разів на рік. Передбачалася можливість надзвичайного з'їзду.

З'їзд Рад обирав свій постійно діючий орган - ВЦВК Рад. Встановлювалася повна відповідальність ВЦВК перед з'їздом. Головним чином ВЦВК є органом, що обирається і підзвітним Всеросійському з'їзду Рад, який здійснював вище державне правління в період між з'їздами Рад.

Також ВЦИК був вищим законодавчим, розпорядчим і контролюючим органом РРФСР, давав загальний напрямок діяльності всіх органів державної. Влада в Українській РСР. Законодавча функція ВЦВК виявлялася в розгляді і затвердженні проектів нормативних актів, що вносяться РНК і окремими відомствами, а також у виданні власних нормативних актів.

До компетенції ВЦВК належать питання:

1) Загальне керівництво зовнішньою і внутрішньою політикою.

2) Укладення миру і оголошення війни іншим державам.

3) Встановлення основ і загального плану народного господарства.

4) Затвердження бюджету.

5) Встановлення податків.

Рада Народних Комісарів був найвищим органом виконавчої влади в РРФСР. РНК РРФСР мав право видавати декрети, розпорядження, інструкції.

Місцеві органи влади і управління

Місцеві органи влади і управління за Конституцією 1918 були представлені з'їздами Рад. Радами депутатів і Виконавчими комітетами Рад.

З'їзди рад: обласні, губернські (окружні), повітові (районні), волосні.

З'їзд Рад скликається рішенням Виконавчого Комітету за тим же принципом, що і ВЦВК скликає Всеросійський з'їзд Рад.

Поради депутатів утворюються в містах, населення яких перевищує 10000 чол.

Поради депутатів скликаються виконавчим комітетом, або на вимогу не менше половини членів Ради. Правові основи і сутність проведення контрреформ в системі судоустрою та судочинства в Російській імперії. |  Підготовка та прийняття Конституції 1924р. Проблема державного суверенітету, структура і компетенція державних органів.

 Розвиток інститутів права власності В РІ по СЗ РІ. |  Розвиток інститутів спадкового права в 19в. - 1917 р |  Зміни в шлюбно-сімейному законодавстві в 19в. - 1917 р |  Ухвала про покарання кримінальних та виправних 1845 р .: загальна характеристика. Поняття злочину і проступку, склад злочину, система злочинів. |  Обставини, що впливають на міру відповідальності по Укладенню 1845г. |  Особливості розвитку інститутів кримінального права в РІ у втор. половині ХIX- початку ХХ століття. Кримінальну укладення 1903 р |  Принципи судоустрою по Установі судових установлень 1864 г. Особливості правового статусу судді, присяжних засідателів, повірених, прокурорів і нотаріусів. |  Принципи і порядок судочинства в цивільних справах за Статутом цивільного судочинства 1864 р |  Принципи та порядок розгляду кримінальних справ за Статутом кримінального судочинства 1864 р |  Система доказів по Статутів цивільного і кримінального судочинства 1864 р порядок оцінки доказів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати