Головна

Принципи судоустрою по Установі судових установлень 1864 г. Особливості правового статусу судді, присяжних засідателів, повірених, прокурорів і нотаріусів.

  1.  Amp; 29. Внутрішня політика Катерини 2. Особливості освіченого абсолютизму в Росії.
  2.  Amp; 49. Особливості розвитку, капіталізму в Росії в другій половині XIX століття.
  3.  Сільськогосподарські картографування, його особливості та завдання.
  4.  Структурні особливості факторів згортання крові.
  5.  DataSet важливі особливості. Зміна даних в DataRow. Перегляд даних в DataTable. паралелізм
  6.  ER-моделювання. Призначення і особливості в рівнянні з UML-діаграмами. Нотації ER-діаграм.
  7.  I. Причини і особливості об'єднання Русі

принципи: Відділ-е ??суд. влади від администр-й, всесословность, виборною. мир. суддя, інститут присяжних, уста-е адвокатури, незалежний. інститут суд. следоват-й, гласність, состязат-ть, усність, право на захист, дісціплінар. отв-ть долж-х осіб. Були закріплені в Статуті доль. встановлень і в Статуті уголовн. судопроиз-ва. Присяжні засідателі признач-ся з місц. обив-їй всіх станів. Вимоги: Внешніе- вік від 20 до 70 років, жит-ть в продовженні відомого в тому окрузі, де присяжні скликання-ся, влад-е нерухомість або руху імущих-му; внутр-е-знаного. ступінь освіченості, заслуж. довіру, добра моральність. Зобов: за неявку на засідання Регіонально-е без причини-піддав-сь стягненням, котор. визна-сь законом. Присяжні повірені складаються при доль. місцях для занять справами по обр-ю і дорученням тяжущихся, а також по пр-ту Рад присяжних повірених і голів доль. місць. Вимоги: Вік 25 років, ріс. підданство, наявність нерухомість або руху імущих-ва, і який не перебуває на править. службі або за вибором. атестат про остаточним-і курсу юрид. наук, практика не менше 5 років по доль. відомству, не менше 5 років кандидат на длж-ть по доль. відомству. Доль. практика під руков-му присяжних. повірених. присяжні повірені приписуються до доль. палатам. нотаріуси: рос. підданство, повноліття, відсутність судимості (неопороченние судом), хороша репутація і не стан на поса-ти д або адміні. Функції: засвідчення актів. Світовий суддя виступав примирителем тільки за скаргами приватних ліцв справах, які можуть закінчуватися примиренням. Вироки овнушеніях, догани, зауваження, штрафи до 15 рублів, арешт до 3х днів, вважалися остаточними. Решта разі оскарження, азрешалісь з'їздами мирових суддів. Всі справи мировий суддя розглядав словесно. прокурор давав висновку по даній справі. Сторони змагалися вільно. Рішення проголошувалося публічно. «Заснована-е судових установлений».

Згідно УСУ- закон про судоустр-ве, Суд-я влада належала мировим суддям, з'їздів світових суддів, судових палат та Сенату- верхів. касації-й суд. Світові судді вирішували справи одноосібно. «Статут про наказ-х, н6алагаемих світовими суддями» - явл-ся кодексом, в який були виділені з «Улож-я про наказ-х кримінальних і виправить-х» менш серйозні преступл-я, підвідомчі мировим суддям. Статут складався з 13 глав.

«Статут кримінального судопроиз-ва» УУС (кримінально-проц-й кодекс) визначав компетенцію доль. орг-в по розглянути-у уголов-х справ, загальні полож-я, порядок произова в світових встановлю-х, порядок произова в заг-х доль-х місцях, вилучення з загального порядку уголовн-го судопроиз-ва. Відповідно до Статуту, світів. суддя розглянути-л уголовн. справи в межах відведеної йому компетенції. Основні стадії: передуватиме. расследов-е, віддання під суд, приготує-е розпоряджаючись-е до суду, розглянути-е справи, исполн-е договору. «Статут гражд-го судопроізв-ва» - ЦПК. Розрізняв судопроиз-під гражд-х справ, мирових і судово-адміністратівниз установленіях- в суді земських поч-ів і уездн-х з'їздів і судопроиз-ва в загальних доль-х місцях. У Статуті, що відбив принципи буржуазія-го права, найбільш последов-но осущ-ни початок змагаючись-ти, док-ва в ньому повинні були забезпечувати докази.

  Особливості розвитку інститутів кримінального права в РІ у втор. половині ХIX- початку ХХ століття. Кримінальну укладення 1903 р |  Принципи і порядок судочинства в цивільних справах за Статутом цивільного судочинства 1864 р

 Розвиток інститутів шлюбно-сімейного права в російській законодавстві (кінець XVII - XVIII ст.). |  Система судоустрою в Російській імперії в період правління Петра I і Катерини II: види судів, підсудність, правові основи і сутність проведення судових реформ. |  Джерела права в Російській імперії в період XIX - початок XX ст .: види, загальна характеристика, значення в розвитку російського права. |  Особливості правового статусу Державної думи в РІ |  Правовий статус армії в РІ в XIX-поч. XX ст. Правові основи і сутність військової реформи 1864-1874 рр. |  Розвиток інститутів права власності В РІ по СЗ РІ. |  Розвиток інститутів спадкового права в 19в. - 1917 р |  Зміни в шлюбно-сімейному законодавстві в 19в. - 1917 р |  Ухвала про покарання кримінальних та виправних 1845 р .: загальна характеристика. Поняття злочину і проступку, склад злочину, система злочинів. |  Обставини, що впливають на міру відповідальності по Укладенню 1845г. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати