Головна

Причини виходу на закордонні ринки. Глобальні і міжнародні стратегії

  1.  Amp; 2. Перша російська революція 1905-1907 рр .: причини, хід і підсумки.
  2.  Amp; 41. Скасування кріпосного права в Росії: причини, шляхи здійснення та наслідки.
  3.  Amp; 44. «Холодна війна»: причини і сутність
  4.  Amp; 6. Аграрна реформа П. А. Столипіна: причини, сутність і результати.
  5.  Amp; 7. Прийняття християнства в Київській Русі: причини і наслідки.
  6.  B12-дефіцитна анемія. Причини, морфологія.
  7.  GAP-аналіз у розробці стратегії організації.

Існує шість стратегічних можливостей діяльності фірми на світовому ринку:

1. Передача іноземним фірмам право на використання її власних технологій або на виробництво і розповсюдження її продукції (в цьому випадку доходи від міжнародної діяльності дорівнюють розміру одержуваних за угодою роялті).

2. Зміцнення національного виробництва (в одній країні) і вивезення товарів на зарубіжні ринки, використовуючи як власні збутові канали, так і контрольовані іноземними компаніями канали.

3. Багатонаціональна стратегія, тобто розробка особливої ??стратегії для кожної країни, де фірма здійснює свою діяльність, щоб вона відповідала смакам споживачів і конкурентних умов цих країн. Стратегічні кроки в жодній країні не залежать від дій фірми в іншій країні; узгодження між собою стратегій компанії на різних ринках має другорядне значення в порівнянні з необхідністю пристосувати стратегію до місцевих умов конкретної країни.

4. Глобальна стратегія низьких витрат, коли фірма прагне забезпечити низьковитратне виробництво на більшості або на всіх стратегічно важливих ринках світу. Компанія спрямовує свої зусилля на те, щоб її рівень витрат був нижчий, ніж у конкурентів в рамках світового ринку.

5. Глобальна стратегія диференціації, при якій фірма диференціює свій товар по одним і тим же характеристикам в різних країнах для створення постійного іміджу фірми у світовому масштабі і для завоювання міцних конкурентних позицій. Стратегічні кроку фірми координуються в усіх країнах для досягнення однотипної диференціації в світовому масштабі.

6. Глобальна стратегія фокусування, коли метою стратегії фірми є обслуговування ідентичних ніш на кожному стратегічно важливому національному ринку. Стратегічні дії компанії скоординовані в рамках світового ринку для досягнення постійного конкурентної переваги на цільових нішах на основі низьких витрат або диференціації. Продаж ліцензій має сенс у тому випадку, коли фірма, що володіє цінними технологічними ноу-хау або патентами на унікальну продукцію, не має організаційних структур на зарубіжних ринках і ресурсів для самостійного виходу на ринок. Надаючи іноземним фірмам права на використання технологій або патентів, компанія принаймні має можливість отримувати дохід за рахунок роялті. Види міжнародних стратегій. |  Відмінності між багатонаціональної та глобальної стратегіями

 Стратегічні групи конкурентів галузі. Побудова карти стратегічних груп. |  Ключові фактори успіху в галузі. Оцінка конкурентної позиції фірм з використанням КФУ. |  Диференціація і створення споживчої цінності. Підходи до диференціації товару. |  Стратегія широкої диференціації. Умови застосування, ризики. |  Стиль конкурентної активності підприємства. Наступальні і оборонні стратегії. |  попереджувальних ударів |  Основні риси корпоративних стратегій. Типи корпоративних стратегій. |  Стратегії інтенсивного зростання (сутність і умови застосування) і матриця Ансоффа (товар-ринок). |  Стратегії інтегрованого зростання. Переваги та ризики інтегрованих компаній. |  Стратегії диверсифікованого росту і особливості їх реалізації. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати