Головна

Види примусових заходів медичного характеру, порядок продовження, зміни та припинення застосування примусових заходів медичного характеру. 5 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

караються штрафом у розмірі до сорока тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до трьох місяців, або обов'язковими роботами на строк до трьохсот шістдесяти годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до трьох місяців.

61. Одержання хабара.

Стаття 290. Одержання хабара

1. Одержання службовою особою, іноземним посадовою особою чи посадовою особою міжнародної організації особисто або через посередника хабара у вигляді грошей, цінних паперів, іншого майна або у вигляді незаконних надання йому послуг майнового характеру, надання інших майнових прав за вчинення дій (бездіяльність) в користь хабародавця або представляються їм осіб, якщо такі дії (бездіяльність) входять у службові повноваження посадової особи або якщо воно в силу посадового становища може сприяти таким діям (бездіяльності), а так само за загальне заступництво чи потурання по службі -

карається штрафом в розмірі від двадцатіпятікратной до п'ятдесятикратного суми хабара з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або примусовими роботами на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років зі штрафом у розмірі двадцятикратним суми хабара.

2. Одержання службовою особою, іноземним посадовою особою чи посадовою особою міжнародної організації хабара в значному розмірі -

карається штрафом в розмірі від тридцятикратному до шестідесятікратной суми хабара з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або позбавленням волі на строк до шести років зі штрафом у розмірі тридцятикратному суми хабара.

3. Одержання службовою особою, іноземним посадовою особою чи посадовою особою міжнародної організації хабара за незаконні дії (бездіяльність) -

карається штрафом в розмірі від сорокакратний до семідесятікратной суми хабара з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або позбавленням волі на строк від трьох до семи років зі штрафом у розмірі сорокакратний суми хабара.

4. Дії, передбачені частинами першою - третьою цієї статті, вчинені особою, яка займає державну посаду Російської Федерації чи державну посаду суб'єкта Російської Федерації, а також главою органу місцевого самоврядування, -

караються штрафом у розмірі від шестідесятікратной до восьмідесятікратной суми хабара з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років зі штрафом у розмірі п'ятдесятикратного суми хабара.

5. Дії, передбачені частинами першою, третьою, четвертою цієї статті, якщо вони вчинені:

а) групою осіб за попередньою змовою або організованою групою;

б) з вимаганням хабара;

в) у великому розмірі, -

караються штрафом у розмірі від семідесятікратной до девяностократной суми хабара або позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом в розмірі шестідесятікратной суми хабара.

6. Діяння, передбачені частинами першою, третьою, четвертою і пунктами "а" і "б" частини п'ятої цієї статті, вчинені в особливо великому розмірі, -

караються штрафом у розмірі від восьмідесятікратной до кратної суми хабара з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років зі штрафом у розмірі семідесятікратной суми хабара.

Примітки. 1. Значним розміром хабара в цій статті, статтях 291 і 291.1 цього Кодексу визнаються сума грошей, вартість цінних паперів, іншого майна, послуг майнового характеру, інших майнових прав, що перевищують двадцять і п'ять тисяч рублів, великим розміром хабара - перевищують сто п'ятдесят тисяч рублів, особливо великим розміром хабара - перевищують один мільйон рублів.

2. Під іноземним посадовою особою в цій статті, статтях 291 і 291.1 цього Кодексу мається на увазі будь призначається або особу, яка обіймає будь-яку посаду в законодавчому, виконавчому, адміністративному або судовому органі іноземної держави, і будь-яка особа, яка виконує будь-яку державну функцію для іноземної держави, в тому числі для державного органу або державного підприємства; під посадовою особою міжнародної організації розуміється міжнародний цивільний службовець або будь-яка особа, яка уповноважена такою організацією діяти від її імені.

62. Дача хабара.

Стаття 291. Давання хабара

1. Дача хабара посадовій особі, іноземній посадовій особі чи посадовій особі міжнародної організації особисто або через посередника -

карається штрафом в розмірі від п'ятнадцятикратне до тридцятикратному суми хабара, або примусовими роботами на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років з штрафом в розмірі десятиразової суми хабара.

2. Давання хабара посадовій особі, іноземній посадовій особі чи посадовій особі міжнародної організації особисто або через посередника в значному розмірі -

карається штрафом в розмірі від двадцятикратним до сорокакратний суми хабара або позбавленням волі на строк до трьох років зі штрафом у розмірі п'ятнадцятикратне суми хабара.

3. Давання хабара посадовій особі, іноземній посадовій особі чи посадовій особі міжнародної організації особисто або через посередника за вчинення завідомо незаконних дій (бездіяльність) карається штрафом в розмірі від тридцятикратному до шестідесятікратной суми хабара або позбавленням волі на строк до восьми років з штрафом в розмірі тридцятикратному суми хабара.

4. Дії, передбачені частинами першою - третьою цієї статті, якщо вони вчинені:

а) групою осіб за попередньою змовою або організованою групою;

б) у великому розмірі, караються штрафом у розмірі від шестідесятікратной до восьмідесятікратной суми хабара з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років зі штрафом у розмірі шестідесятікратной суми хабара.

5. Дії, передбачені частинами першою - четвертою цієї статті, вчинені в особливо великому розмірі, караються штрафом у розмірі від семідесятікратной до девяностократной суми хабара або позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років зі штрафом у розмірі семідесятікратной суми хабара.

Примітка. Особа, яка дала хабар, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо воно активно сприяла розкриттю і (або) розслідуванню злочину і або мало місце вимагання хабара з боку посадової особи, або особа після вчинення злочину добровільно повідомила про дачу хабара органу, має право порушити кримінальну справу.

63. Халатність.

Стаття 293. Халатність

1. Халатність, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх обов'язків внаслідок несумлінного або недбалого ставлення до служби, якщо це спричинило заподіяння великого збитку або істотне порушення прав і законних інтересів громадян або організацій або охоронюваних законом інтересів суспільства або держави, -

карається штрафом в розмірі до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до одного року, або обов'язковими роботами на строк до трьохсот шістдесяти годин, або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до трьох місяців .

2. Те саме діяння, що призвело з необережності заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю або смерть людини, -

карається примусовими роботами на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого або позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

3. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, що призвело з необережності смерть двох або більше осіб, - карається примусовими роботами на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого або позбавленням волі на термін до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Примітка. Великим шкодою у цій статті визнається збиток, сума якого перевищує один мільйон п'ятсот тисяч рублів.

64. Посягання на життя особи, яка здійснює правосуддя або попереднє розслідування.

Стаття 295. Посягання на життя особи, яка здійснює правосуддя або попереднє розслідування

Посягання на життя судді, присяжного засідателя чи іншої особи, що бере участь у здійсненні правосуддя, прокурора, слідчого, особи, яка провадить дізнання, захисника, експерта, спеціаліста, судового пристава, судового виконавця, а так само їх близьких у зв'язку з розглядом справ або матеріалів у суді , виробництвом попереднього розслідування або виконанням вироку, рішення суду або іншого судового акта, вчинене з метою перешкоджання законній діяльності зазначених осіб або з помсти за таку діяльність, -

карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до двадцяти років з обмеженням свободи на термін до двох років, або довічним позбавленням волі, або смертною карою.

65. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.

Стаття 299. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності

1. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності -

карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

2. Те саме діяння, поєднане з обвинуваченням особи у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

66. Незаконне затримання, взяття під варту або утримання під вартою.

Стаття 301. Незаконні затримання, взяття під варту або утримання під вартою

1. Завідомо незаконне затримання -

карається обмеженням волі на строк до трьох років, або примусовими роботами на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, або арештом на строк від чотирьох до шести місяців, або позбавленням волі на термін до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Завідомо незаконні взяття під варту або утримання під вартою -

караються примусовими роботами на строк до чотирьох років або позбавленням волі на той самий строк.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, караються примусовими роботами на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

66. Завідомо неправдивий донос. Відмінність його від наклепу.

67. Втеча з місця позбавлення волі, з-під арешту або з-під варти.

Стаття 313. Втеча з місця позбавлення волі, з-під арешту або з-під варти

1. Втеча з місця позбавлення волі, з-під арешту або з-під варти, вчинена особою, яка відбуває покарання або перебуває в попередньому ув'язненні, -

карається примусовими роботами на строк до чотирьох років або позбавленням волі на той самий строк.

2. Те саме діяння, вчинене групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, -

карається примусовими роботами на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я, або з погрозою застосування такого насильства, а так само з застосуванням зброї або предметів, використовуваних як зброї, -

караються примусовими роботами на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до восьми років.

67. Посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Стаття 317. Посягання на життя працівника правоохоронного органу

Посягання на життя працівника правоохоронного органу, військовослужбовця, а так само їх близьких з метою перешкоджання законній діяльності зазначених осіб з охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки чи з помсти за таку діяльність -

карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до двадцяти років з обмеженням свободи на термін до двох років, або довічним позбавленням волі, або смертною карою.

68. Застосування насильства відносно представника влади.

Стаття 318. Застосування насильства відносно представника влади

1. Застосування насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я, або загроза застосування насильства відносно представника влади або його близьких у зв'язку з виконанням ним своїх посадових обов'язків -

карається штрафом в розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до вісімнадцяти місяців, або примусовими роботами на строк до п'яти років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до п'яти років.

2. Застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я, відносно осіб, зазначених у частині першій цієї статті, -

карається позбавленням волі на строк до десяти років.

Примітка. Представником влади в цій статті та інших статтях цього Кодексу визнається посадова особа правоохоронного чи контролюючого органу, а також інша посадова особа, наділена в установленому законом порядку розпорядчими повноваженнями щодо осіб, які не перебувають від нього в службовій залежності.

69. Дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства.

Стаття 321. Дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства

1. Застосування насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я засудженого, або загроза застосування насильства по відношенню до його з метою перешкодити виправленню засудженого або з помсти за який вчинила їм сприяння адміністрації установи або органу кримінально-виконавчої системи -

караються позбавленням волі на строк до п'яти років.

2. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо співробітника місця позбавлення волі або місця утримання під вартою у зв'язку із здійсненням ним службової діяльності або його близьких, -

караються позбавленням волі на строк до п'яти років.

3. Діяння, передбачені частинами першою та другою цієї статті, вчинені організованою групою або з застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.

70. Підробка, виготовлення або збут підроблених документів, державних нагород, печаток, штампів, бланків.

Стаття 327. Підроблення, виготовлення або збут підроблених документів, державних нагород, штампів, печаток, бланків

1. Підробка посвідчення або іншого офіційного документа, що надає права або звільняє від обов'язків, з метою його використання або збут такого документа, а так само виготовлення в тих же цілях або збут підроблених державних нагород Російської Федерації, РРФСР, СРСР, штампів, печаток, бланків -

караються обмеженням волі на строк до двох років, або примусовими роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до двох років.

2. Ті самі діяння, вчинені з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення, -

караються примусовими роботами на строк до чотирьох років або позбавленням волі на той самий строк.

3. Використання завідомо підробленого документа -

карається штрафом в розмірі до вісімдесяти тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до шести місяців, або обов'язковими роботами на строк до чотирьохсот вісімдесяти годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців. Види примусових заходів медичного характеру, порядок продовження, зміни та припинення застосування примусових заходів медичного характеру. 4 сторінка |  Закон еквівалентів.

 Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності обвинувального вироку суду. |  Амністія. Помилування. |  Судимість. Її погашення і зняття. |  Види і порядок призначення покарань неповнолітнім. |  Звільнення від покарання неповнолітніх, умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. |  Підстави і цілі застосування примусових заходів медичного характеру. |  Види примусових заходів медичного характеру, порядок продовження, зміни та припинення застосування примусових заходів медичного характеру. 1 сторінка |  Види примусових заходів медичного характеру, порядок продовження, зміни та припинення застосування примусових заходів медичного характеру. 2 сторінка |  Види примусових заходів медичного характеру, порядок продовження, зміни та припинення застосування примусових заходів медичного характеру. 3 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати