Головна

Відстрочка відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, які мають малолітніх дітей.

  1.  D) в межах санкції, що передбачає призначення особи, яка вчинила вказане дію (бездіяльність), більш суворого адміністративного покарання
  2.  I. Порядок надання медичної допомоги жінкам під час вагітності
  3.  II. Порядок надання медичної допомоги вагітним жінкам з вродженими вадами внутрішніх органів у плода
  4.  II. Ознаки покарання, мета покарання
  5.  III. Порядок надання медичної допомоги жінкам під час пологів і в післяпологовий період
  6.  IV. Порядок надання медичної допомоги вагітним жінкам, роділлям та породіллям з серцево-судинними захворюваннями, які вимагають хірургічної допомоги
  7.  IX. Порядок надання медичної допомоги жінкам при штучному перериванні вагітності

Засудженим вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років, крім засуджених до позбавлення волі на строк понад п'ять років за тяжкі і особливо тяжкі злочини проти особистості, суд може відстрочити реальне відбування покарання до досягнення дитиною чотирнадцятирічного віку.

Особливості відстрочки:

- Цей вид відстрочки може застосовуватися і до неповнолітніх осіб жіночої статі, які відбувають позбавлення волі у виховній колонії;

- Рішення про відстрочення може бути прийнято як при винесенні судом обвинувального вироку, так і в період відбування засудженою призначеного їй покарання (у вигляді позбавлення волі);

- Відстрочка може бути надана засудженої до будь-якого виду покарання.

Підстави для застосування даної відстрочки:

1) вагітність засудженої жінки або наявність у неї дитини до 14 років. Стан вагітності засвідчується медичним висновком, а наявність дітей - відповідною довідкою;

2) факт засудження і призначення покарання вагітної жінки або жінки, яка має дітей віком до 14 років.

Відстрочка не може бути застосована, якщо вагітна жінка або жінка, яка має дітей у віці до 14 років, засуджена до позбавлення волі на строк понад п'ять років за тяжкі і особливо тяжкі злочини проти особистості.

Під злочинами проти особистості прийнято розуміти ті види злочинів, які своїм основним об'єктом мають особистість і її блага і відповідальність за вчинення яких передбачена розд. VII КК «Злочини проти особи»; 3) наявність інших фактичних обставин, на підставі яких суд приходить до висновку про необхідність відстрочити відбування покарання - враховується характер і ступінь тяжкості вчиненого злочину, поведінку засудженої, її ставлення до виховання дитини, розмір відбутої і решти терміну покарання.

Відстрочка від відбування покарання застосовується з дня надання відпустки по вагітності та пологах і до досягнення дитиною віку чотирнадцяти років.

Суд, який застосовує відстрочку, повинен мати відомості про наявність у жінки власного житла і необхідних умов для проживання з дитиною або довідку про згоду родичів прийняти звільняється жінку з дитиною і створити їм необхідні умови для проживання.

Якщо засуджена, до якої застосовується відстрочка виконання покарання, відмовилася від дитини або продовжує ухилятися від його виховання після попередження, оголошеного їй органом, що здійснює контроль за її поведінкою, суд може за поданням цього органу скасувати відстрочку і направити засуджену для відбування покарання в місце, призначене відповідно до вироку суду.

Після досягнення дитиною 14 років суд зобов'язаний розглянути питання про наслідки закінчення тайм-ауту:

- Він або звільняє засуджену від відбування покарання або виконання частини покарання;

- Або замінює решту покарання більш м'яким видом покарання.

Якщо в період відстрочки відбування покарання засуджена робить нове злочин, то покарання призначається їй за сукупністю вироків.

  Звільнення від покарання у зв'язку з хворобою. |  Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності обвинувального вироку суду.

 Поняття і умови правомірності обгрунтованого ризику. |  Кримінально-правове значення фізичного та психічного примусу. |  Загальна характеристика системи та видів покарання. |  Обставини, що пом'якшують покарання. |  Умовне засудження. |  Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності. |  Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. |  Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання. |  Амністія. Помилування. |  Судимість. Її погашення і зняття. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати