Головна

питання 16

Причина та наслідок як категорії філософії відображають одну з форм загального зв'язку і взаємодії явищ. Під причиною розуміється явище, дія якого викликає, визначає, змінює, виробляє або тягне інше явище, іменоване наслідком. Причина та наслідок - співвідносні поняття. Причина та наслідок можуть мінятися місцями: останнє може стати причиною іншого слідства.

Вироблене причиною наслідок залежить від умов, тобто таких явищ, які самі по собі не можуть породити наслідок, оскільки не володіють генетичною здатністю, але, супроводжуючи причин у просторі і часі, впливаючи на них, забезпечують їх розвиток, необхідне для наступу слідства. При відсутності необхідних умов причина не може привести до слідства.

Зв'язок причини і слідства є необхідною: якщо є причина і в наявності відповідні умови, то неминуче виникає наслідок, причому воно завжди породжується даною причиною при тих же умовах і в усіх інших випадках.

У кримінальному праві причинний зв'язок є конструктивною ознакою об'єктивної сторони злочинів, що мають матеріальний склад. У зв'язку з цим вона визнається необхідним і неодмінною умовою кримінальної відповідальності за суспільно небезпечні наслідки.

Теорія кримінального права, базуючись на положеннях філософії про причинності, не всі необхідні умови, без яких результат не настав би, розглядає як причину. При вирішенні цього питання слід виходити з концепції про необхідні і випадкових зв'язках між явищами природи і суспільства.

Необхідність і випадковість в філософії розглядаються в діалектичній єдності. Суть необхідних зв'язків полягає в тому, що одне явище при даних об'єктивних умов і обставин закономірно породжує інше, оскільки в першому явищі, його сутності та умов закладені реальні передумови настання другого явища. Випадкові зв'язку не виражають сутності явища і тенденцій його розвитку.

Для правильного вирішення питання про причинний зв'язок повинен бути визначений ряд обставин, наявність яких дозволяє визнати, що суспільно небезпечне діяння стало причиною, що настали. Одним з елементів причинного зв'язку виступає достовірно встановлене наслідок. Про причини ми може говорити тільки тоді, коли є результат, а поки його немає, ніщо не може бути названо причиною.

Крім того, необхідно встановити факт вчинення особою, якій ставляться ці наслідки, суспільно небезпечного діяння, зазначеного в законі. Якщо останнє відсутній, то питання про причинного зв'язку не повинен виникати і при фактично наступили наслідки.

Причинний зв'язок - процес, що протікає в часі. Тому для визнання діяння причиною настав наслідки необхідно, перш за все, щоб воно передувало за часом

злочинному наслідку. Однак треба мати на увазі, що проста послідовність діяння і настав шкоди, що характеризує тимчасову (темпоральних) залежність ( «раніше-пізніше»), ще не свідчить про причинно-наслідкового зв'язку між ними. Інакше кажучи, «після цього» не завжди означає «внаслідок цього». питання 15 |  питання 17

 Питання 5. |  питання 6 |  питання 7 |  Питання 8. |  питання 9 |  питання 10 |  питання 11 |  Питання 12. |  питання 13 |  Питання 14. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати