На головну

Основні теорії походження держави

  1.  Amp; 17. Зовнішня і внутрішня політика Івана III: освіту Московського централізованої держави
  2.  Amp; 20. Сутність і основні риси НЕПу.
  3.  Amp; 60. Зовнішня політика радянської держави в 1921-1940 рр.
  4.  Corpus Areopagiticum. Склад, значення для східного і західного богослов'я, проблема авторства. Поняття про божественне походження, про зло, про молитву.
  5.  Cегментація ринку. Основні завдання. Критерії сегментації на В2С ринку.
  6.  Сільські вpачебний ділянку. Сільські дільнична лікарня. Основні завдання.
  7.  СУЧАСНІ ЕТИЧНІ ТЕОРІЇ

1. Теологічна - держава результат божественної волі. Автори: Тертуліан, Аврелій Августин. Осягнути природу гос-ва неможливо в силу його божественного происхожд. Це теорія мала в основі реальні факти, так як спочатку гос-ва виникали як правила в релігійної формі. У сучасних умовах ця теорія кілька відоізмен, і виражається в християнсько-демократичної концепції держави. 2. Патріархальна - гос-тво це велика сім'я. Автори: Аристотель, Конфуцій. 3. Договірна - в основі державотворення лежить товариств договір, люди для обеспеч природ-них прав погоджуються створити гос-во. Якщо договір заключ між уже правлячими і іншою частиною насел, то це - договір підпорядкування; якщо між населенням, то - договір об'єднання. Ця теорія предпол соц предназначгос-ва. 4. Марксистська - поява додаткового продукту, образ приватної собст-ти призводить до нерівності в заг-ве, воно розжарити на антагоністичні класи. Економ господствующ клас створює гос-во для подчин незаможних. Ця теорія предпол первинність ек-ки, що ігнорує общесоц призначення гос-ва. 5. Теорія насильства - гос-во виник на основі насильства, КТР буває 2-ух видів: внутрішнє нас (Дюрінг, Каутський) та зовнішнє нас (Гумплович). Але багато вчених притримає думки, що нав'язати гос-ність ніякої силою неможливо, якщо сама населення ще "не дозріло до". 6. Психологічна - гос-во підсумок психолог потреби людини в спілкуванні. Автор: Петражицкий. 7. Расова - сущест вищі і нижчі раси, вищі покликані управл нижчими, так виникає гос-во. Автор: Жозеф Артур де Гобіно. 8. Органічна - це теорія переносить закони природи на людське суспільство. На процес возникн гос-ва оказ вплив безліч чинників. КЖД з теорій абсолютизує роль одного з факторів. Лише їх об'єднання може дати відповідь.

 Історія становлення загальнотеоретичної науки про державу і право. |  Організація соціального управління (публічної влади) в первісному суспільстві

 Структура теорії держави та права |  Основні риси теорії держави і права як науки. |  Загальна характеристика методології ТГП. |  Загально методи дослідження держави і права. |  Частнонаучние методи дослідження держави і права |  Критерії істинності знань про державу і право |  Взаємодія ТГП з іншими гуманітарними науками. |  Місце теорії держави і права в системі наук про державу і право. |  Діалектико-матеріалістична теорія про основні причини походження держави. |  Діалетіко-матеріалістична теорія про основні причини походження права. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати