Головна

Участь прокурора в суді присяжних

  1.  Amp; 8. Участь Росії в першій світовій війні 1914-1918гг.
  2.  А) Реакції, що відбуваються за участю атома водню гідроксильної групи.
  3.  Адзор прокурора за виконанням законів (предмет і повноважень).
  4.  Апеляційне подання прокурора і порядок його розгляду.
  5.  Апеляційне подання прокурора і порядок його розгляду.
  6.  Б) Реакції, що відбуваються за участю гідроксильної групи
  7.  Б. 22. 1. Участь у цивільному обороті Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень, особливості їх відповідальності

Вступ ін. В справу відбувається на стадії предваріт.слушанія справи суддею і є обов'язковим. На гос.обвінітеля лягає обов'язок оголосити резолютивну частину обвинувального висновку. Процедура предваріт.слушанія передбачає можливість заявлення клопотань гос.обвінітелем, потерпілим, обвинуваченим і його захисником. Клопотання вирішуються суддею. Гос.обвінітель вправі відмовитися від обвинувачення на будь-якому етапі предваріт.слушанія повністю або у відповідній частині. Він може також змінити обвинувачення в бік пом'якшення шляхом: 1) виключення з юр.кваліфікаціі діяння ознак злочину, обтяжуючих відповідь-сть; 2) виключення з обвинувачення посилання на будь-яку норму КК РФ, якщо дії підсудного повністю охоплюються іншою нормою КК РФ, порушення якої також ставилося в обвинувальному висновку; 3) перекваліфікації діяння за нормою КК РФ, що передбачає більш м'яке покарання. Гос.обвінітель, змінюючи обвинувачення в бік пом'якшення на предваріт.слушаніі, повинен надати суду нове обвін.заключеніе, затверджене ін. В межах його компетенції (ст. 430 КПК). Закон надає гос.обвінітелю певні можливості вплинути на відбір присяжних. Гос.обвінітель може скористатися наданим йому законом правом до приведення присяжних засідателів до присяги заявити, що внаслідок особливостей розгляду справи цей склад колегії присяжних засідателів в цілому може виявитися нездатним винести об'єктивний вердикт (ч. 1 ст. 441 КПК). Така заява повинна бути вмотивованою. У обвинувальної промови в суді присяжних не повинні згадуватися наявні у підсудних судимості. Після винесення вердикту присяжних засідателів гос.обвінітель бере участь в дослідженні док-тв, що не підлягають дослідженню за участю присяжних засідателів, виступає з питань, пов'язаних з юр.последствіямі винесеного вердикту, включаючи питання кваліфікації злочину, призначення покарання підсудному. Участь прокурора в розгляді справ судами. |  Апеляційне подання прокурора і порядок його розгляду.

 Сутність, завдання і межі прокурорського нагляду за виконанням законів органами дізнання і попереднього слідства. |  Прокурорський нагляд за законністю порушення кримінальних справ |  Прокурорський нагляд за законністю обрання запобіжного заходу. |  Стаття 162 КПК. Термін попереднього слідства |  Прокурорський нагляд за законністю і обгрунтованістю зупинення та припинення провадження у кримінальних справах. |  Повноваження прокурора при затвердженні обвинувального акта. |  Пр-кий нагляд за викон. з-в адм-ми місць тримання затриманих. |  Пр-кий нагляд за викон. з-в адм-ми місць утримання заключ. під вартою. |  Прокурорський нагляд за виконанням законів адміністраціями місць тримання затриманих і його особливості. |  Координація діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати