На головну

V3: Росія в період правління Олександра I

  1.  Amp; 23. Росія в період руїни і воцаріння династії Романових.
  2.  Amp; 33. Русь в період феодальної роздробленості.
  3.  Amp; 35. Внутрішня політика Олександра I.
  4.  Amp; 58. Відновлення народного госп-ва СРСР в післявоєнний період.
  5.  B) в среднеанглийский період
  6.  CNews: Які напрямки інформатизації промисловості розвиваються в практиці IBS найбільш активно?
  7.  Схема управління і сигналізації масляного вимикача з електромагнітним приводом

I: {{418}}; К = A

S: У результаті російсько-шведської війни 1808-1809 рр. до Російської імперії була приєднана ...

+: Фінляндія

I: {{419}}; К = B

S: Виділіть ліберальні заходи Олександра I, здійснені в 1815-1825 рр. ...

+: Розробка «Державної статутний грамоти Російської імперії»

+: Введення конституції в Польщі

I: {{420}}; К = C

S: Виділіть дві ідеї, що містяться в проекті державних перетворень М. М. Сперанського ...

+: Необхідно реалізувати на практиці принцип поділу влади

+: Росія потребує серйозних державних перетвореннях для запобігання революції

I: {{421}}; К = A

S: У битві при Бородіно російська армія протистояла ...

+: Французам

I: {{422}}; К = A

S: При Олександрі I він відчув зліт і падіння, його високо оцінив Наполеон, Микола I за складання зводу законів Російської імперії поклав на нього знятий з себе орден Андрія Первозванного:

+: М. М. Сперанський

I: {{423}}; К = A

S: На початку царювання він мріяв дати народу конституцію; при ньому був прийнятий указ про вільних хліборобів, відкривалися нові університети, ліцеї:

+: Олександр I

I: {{424}}; К = A

S: Визначте дати правління Олександра I:

+: 1801-1825 рр.

I: {{425}}; К = B

S: Проекти реформи державного управління при Олександрі I розробляли два з нижчезазначених реформаторів першої чверті XIX століття - ...

+: Н. Н. Новосильцев

+: М. М. Сперанський

I: {{426}}; К = C

S: Двома першими ліберальними заходами Олександра I були ...

+: Широка амністія і дозвіл виїзду за кордон

+: Відновлення скасованої Павлом I Жалуваної грамоти дворянству

I: {{427}}; К = A

S: Під час правління Олександра I ...

+: Видано указ про вільних хліборобів

-: Сталася селянська війна

I: {{428}}; К = B

S: У центрі уваги уряду Олександра I стояли два найважливіших питання - ...

+: Вдосконалення державного управління

+: Селянське питання

I: {{429}}; К = A

S: 14 грудень 1825 р відбулося (-а) ...

+: Повстання декабристів

I: {{430}}; К = A

S: У 1808-1809 рр. Росія воювала з ...

+: Швецією

I: {{431}}; К = A

S: У першій чверті XIX ст. з поняттям «аракчеєвщина» сучасники пов'язували ...

+: Створення військових поселень, посилення дисципліни в армії

I: {{432}}; К = A

S: 14 грудень 1825 р відбулося ...

+: Повстання на Сенатській площі в Петербурзі в день присяги Миколі I

I: {{433}}; К = A

S: «Негласний комітет» - ...

+: Близьке оточення Олександра I, влиявшее його політику

I: {{434}}; К = A

S: Привілейоване стан в Україні, основою економічного панування якого була власність на землю, - це ...

+: Дворяни

I: {{435}}; К = A

S: Так називалося в Росії першої половини XIX ст. стан, що володіло монопольним правом на володіння кріпаками:

+: Дворяни

I: {{436}}; К = A

S: Об'єднання правителів ряду країн Європи та Росії, створене в першій половині XIX ст. з метою збереження миру в Європі і підтримки старих монархічних династій, називалося ...

+: Священний союз

I: {{437}}; К = A

S: Видатними воєначальниками війни 1812 р ...

+: П. І. Багратіон, М. Б. Барклай де Толлі

I: {{438}}; К = B

S: Соціальна група, в розряд якої поряд з солдатами переводили казенних селян, котрі поєднували стройову службу з веденням сільськогосподарських робіт, -...

+: Військові селяни

I: {{439}}; К = A

S: Політику Олександра I в Царстві Польському характеризувало ...

+: Обдарування конституції V3: Громадський рух в Росії в першій половині XIX століття |  V3: Російська імперія в царювання Миколи I

 V3: Північно-Східна Русь |  V3: Встановлення ординського ярма над російськими землями. |  V2: Утворення Московської держави (XIV - перша третина XVI ст.) |  V3: Московська держава в другій половині XV - першій третині XVI ст. |  V2: Московська держава в середині - другій половині XVI ст. |  V3: Московська держава в кінці XVI ст. |  V3: Передумови і початковий період Смутного часу. |  V3: Соціальні протести в XVII в. |  V3: Росія за правління перших Романових |  V3: Росія за Петра I |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати