На головну

Росія за Миколи I.

  1.  Amp; 23. Росія в період руїни і воцаріння династії Романових.
  2.  V3: Росія в період правління Олександра I
  3.  V3: Росія за правління перших Романових
  4.  V3: Росія за Петра I
  5.  XVIII ст. в європейській і світовій історії. Росія і Європа: нові взаємозв'язку і відмінності.
  6.  АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ !!!
  7.  Беклемішев, Володимир Миколайович

Микола I, принципово відмовився від яких би то не було корінних змін в системі управління, намагався "удосконалити" її шляхом ще більшої бюрократизації. Були значно розширені штати чиновників усіх відомств, непомірно збільшувався обсяг ділової переписки між різними інстанціями. Діяльність адміністрації набувала все більш формальний, канцелярський характер. Це відчував і сам цар. Не випадково ті категорії справ, які представляли особливу важливість, Микола прагнув вирвати із загальної системи управління, підпорядкувати своєму особистому контролю. Особливе значення придбала Власна Його Імператорської Величності Канцелярія: II відділення її під безпосереднім наглядом Миколи займалося кодифікацією законів, III - політичним розшуком, V - державними селянами і т.д. Така система "надзвичайного управління» не усувала недоліки величезної бюрократичної машини, а ще більше посилювала їх. Величезне значення Микола I надавав боротьбі з революційним рухом. З цією метою міністром освіти Уваровим була розроблена т.зв. теорія офіційної народності, суть якої чітко виражалася формулою "православ'я, самодержавство, народність". Малося на увазі, що духовне життя російського народу визначається православної церквою, а політична - самодержавним ладом. Такий стан розглядалося як ідеальне; будь-які спроби змінити його повинні були припинятися нещадно. Ця теорія стала офіційною ідеологією, з позицій якої діяла бюрократія, цензура, III відділення.

У той же час Микола I змушений був шукати шлях до пом'якшення кріпосного права, яке все більшою мірою суперечило державним інтересам, сковуючи розвиток економіки. Згідно з указом про зобов'язаних селян (1842) поміщик міг надати кріпаком особисту свободу, залишивши землю у своїй власності. Однак частина цієї землі він повинен був передати звільненим селянам в користування на умовах відбування ними певних повинностей. Так само як і указ про вільних хліборобів (1803), цей указ, чи не обов'язковий для поміщиків, не дав ніяких результатів.

У 1847р. була проведена інвентарна реформа - єдине перетворення, що мало обов'язковий характер для помісного дворянства. При складанні "інвентарів" - описів поміщицьких маєтків - встановлювалися норми панщини і оброку, які власник маєтку не мав права порушувати. "Інвентарі" серйозно обмежували експлуатацію кріпаків. Однак реформа ця охопила тільки Київське генерал-губернаторство (кілька губерній). Проводячи її, уряд переслідував насамперед політичні цілі: поміщики в цих краях були в основному поляками і католиками, які перебували в постійній опозиції до самодержавної влади, яка прагнула знайти опору в православному українському селянстві. Про те, щоб поширити цю реформу на великоруські губернії, влада і не думала.

Відзначимо і реформу другої половини 1830-х рр., Що стосувалася державних селян. Було організовано часткове переселення селян з густонаселених районів, збільшені земельні наділи, зменшені податки, створено мережу медичних і навчальних закладів в селах і селах. Своє завдання уряд бачив не тільки в тому, щоб упорядкувати державне господарство; воно прагнуло ще й "подати благої приклад" Поместномудворянству. Втім, зайва забюрократизованість всіх заходів, створення великого штату адміністрації, яка, опіка селянство, повинна була існувати за його рахунок, - все це в значній мірі звів нанівець позитивні сторони цієї реформи.

У своїх спробах пом'якшити кріпосне право самодержавство варто було одному умові: не можна порушувати інтереси поміщиків, не можна нав'язувати їм свою волю. Тим самим влада свідомо прирікала себе на невдачу. Був потрібен серйозний поштовх, щоб змусити її вийти з цього порочного кола. передумови |  Громадські рухи в російській суспільстві.

 Зовнішня політика |  Смутні часи »: його передумови, характер, особливості та історичне значення. |  Реформа Никона і церковний розкол. |  Військова реформа Петра I. |  Церковна реформа петра 1 |  Зовнішня політика Петра I. |  Епоха палацових переворотів в Росії (1725-1762) і «долі петровського спадщини». |  Катерина II і політика «освіченого абсолютизму». |  Зовнішня політика Російської імперії в XVIII в |  Вітчизняна війна 1812 року. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати