На головну

Сучасні технології фізичного розвитку і виховання дітей дошкільного віку.

  1.  A) Федеральна служба по нагляду у сфері охорони здоров'я і соціального розвитку (Росздравнадзор)
  2.  Amp; 49. Особливості розвитку, капіталізму в Росії в другій половині XIX століття.
  3.  СУЧАСНІ ЕТИЧНІ ТЕОРІЇ
  4.  g Соціальні технології
  5.  I. Основні тенденції післявоєнного розвитку Західної Європи.
  6.  II. Нові комунікаційні технології та послуги

Використання інформаційних комп'ютерних технологій в процесі фізичного виховання дошкільного навчального закладу сприяє вихованню інтересу до навчання і підвищення пізнавальної активності дітей; формуванню у них гнучких, рухливих уявлень і образів, які служать основою для переходу від наочно-дієвого до наочно-образного мислення; цілісного сприйняття дошкільнятами фізичного виховання як системи здорового способу життя; поглибленого вивчення деяких питань загальноосвітніх і спеціальних дисциплін та їх інтеграції в фізичному вихованні; формування у дітей рухових умінь (тонка моторика пальців рук); оздоровленню дітей та профілактиці різних патологічних станів (заняття з тренажером БОС «Подих» та ін.).

Основною метою фізичного виховання є збереження і зміцнення здоров'я дітей впровадження інформаційних комп'ютерних технологій в виховно-освітній процес дитячого садка,

Використання інформаційних комп'ютерних технологій навчання доцільно починати з дітьми 5-6 років.

Інформаційні комп'ютерні технології в освітньому процесі дитячого освітнього закладу повинні використовуватися тільки тоді, коли вони є більш ефективними, ніж традиційні технології навчання.

Використання інформаційних комп'ютерних технологій в навчанні дозволяє:

1. об'єктивно реалізувати ідеї індивідуального та диференційного підходу в процесі навчання;

2. розширити можливості пред'яв 14:32:17

сприяти формуванню у дітей рефлексії своєї діяльності, тому що вони можуть наочно представити результати своєї роботи.

Переважне використання ігрової діяльності на заняттях фізичної культури є оптимальним умовою розвитку індивідуальності та вирішення основних завдань фізичного виховання, т. К. Максимально відповідає віковим психофізіологічним особливостям старших дошкільників.

Автоматизована система оцінки, розроблена на основі таких критеріїв, як облік максимально різнобічних показників і стандартизації показників для конкретного контингенту, дозволяє підвищувати ефективність управління навчально-виховним процесом.

Використання інформаційних комп'ютерних технологій в процесі фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку є ефективним засобом виховання і розвитку у них творчих здібностей, формування їх особистості, збагачення інтелектуальної сфери, збереження і зміцнення здоров'я. Розвиток дитини як суб'єкта дитячої діяльності |  розумове виховання

 Система дошкільної освіти. |  Сучасні зарубіжні концепції дошкільного виховання і освіти. |  Сучасні вітчизняні концепції дошкільного виховання і освіти |  Історія створення програми в Росії |  Сучасні освітні програми дитячого садка. |  Основні програми дошкільної освіти |  Додаткові програми дошкільної освіти |  Зразкові освітні програми |  Феномен дошкільного дитинства і субкультура дитини-дошкільника |  Виховання дітей в цілісному педагогічному процесі дошкільного навчального закладу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати