Головна

Склад і порядок оформлення документів, що відображають торгові операції

  1.  Corpus Areopagiticum. Склад, значення для східного і західного богослов'я, проблема авторства. Поняття про божественне походження, про зло, про молитву.
  2.  Cклоненіе складених числівників
  3.  DFD -діаграмми (призначення, складові елементи, правила побудови).
  4.  I. Органозберігаючі операції.
  5.  I. Порядок укладення трудового договору
  6.  I. Порядок надання медичної допомоги жінкам під час вагітності
  7.  I. Складання протоколу про адміністративне правопорушення

Обов'язкові реквізити: 1) найменування документа;

2) дату складання документа;

3) найменування організації, від імені якої складено документ;

4) зміст господарської операції;

5) вимірювачі господарської операції в натуральному і грошовому вираженні;

6) найменування посад осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

7) особисті підписи зазначених осіб.

8) код форми документа;

9) розшифровки підписів посадових осіб, відповідальних за здійснення господарської операції (включаючи випадки створення документів із застосуванням засобів обчислювальної техніки).

Власне, самі документи (це для ледачих):

Наказ про прийняту облікову політику, звіт про прибутки і збитки, головна книга і оборотний баланс, документи на відпуск продукції зі складу, банківські виписки про рух грошових коштів по рахунках, прибуткові касові ордери, платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні

АКТ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ТОВАРІВ - N ТОРГ-1 ??Застосовується для оформлення приймання товарів за якістю, кількістю, масою і комплектності відповідно до правил приймання товарів і умовами договору. Акт складається членами приймальної комісії, уповноваженими на це керівником організації.

АКТ про встановлену розбіжність ЗА КІЛЬКІСТЮ І ЯКОСТІ ПРИ ПРИЙМАННЯ ТОВАРНО - МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ - N ТОРГ-2

АКТ про встановлену розбіжність ЗА КІЛЬКІСТЮ І ЯКОСТІ ПРИ ПРИЙМАННЯ імпортних ТОВАРІВ - N ТОРГ-3 Застосовуються для оформлення приймання товарно - матеріальних цінностей, що мають кількісні та якісні розбіжності в порівнянні з даними супровідних документів постачальника. Є юридичною підставою для пред'явлення претензії постачальнику, відправнику.

АКТ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ТОВАРУ, що надійшли без РАХУНКУ ПОСТАЧАЛЬНИКА - N ТОРГ-4 Застосовується для оформлення приймання та оприбуткування фактично отриманих товарно - матеріальних цінностей, що надійшли без рахунку постачальника, тобто для оформлення будь-якого надходження в організацію по фактичній наявності.

АКТ про оприбуткування тари, НЕ ЗАЗНАЧЕНОЇ У РАХУНКУ ПОСТАЧАЛЬНИКА - N ТОРГ-5 Застосовується для оформлення приймання та оприбуткування тари, а також пакувальних матеріалів, отриманих при розпакуванні товарів в тому випадку, коли вони не показуються окремо в рахунках постачальника, і їх вартість включена в ціну товару.

АКТ Про завісу тари - N ТОРГ-6 Застосовується для оформлення приймання і списання завіса тари.

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ТОВАРНО - МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ, потрібна завіса тари - N ТОРГ-7 Застосовується для обліку тари, що вимагає завіса.

ЗАМОВЛЕННЯ - ВІДБІРНИЙ ЛИСТ - N ТОРГ-8 Застосовується на оптових базах (складах) для відбору товару, тари.

ПАКУВАЛЬНИЙ ЯРЛИК - N ТОРГ-9 Застосовується при упаковці товару.

СПЕЦИФІКАЦІЯ - N ТОРГ-10 Застосовується в тому випадку, коли отфактурованного партія товару упаковується в ящики, бочки і т.п.

ТОВАРНИЙ ЯРЛИК - N ТОРГ-11 Застосовується для обліку товарно - матеріальних цінностей в місцях зберігання товару.

Супровідні РЕЄСТР ЗДАЧІ ДОКУМЕНТІВ - N ТОРГ-31 Застосовуються для реєстрації прибуткових і видаткових документів.

ЗВІТ ПО ТАРЕ - N ТОРГ-30 Застосовуються для обліку товарних документів в організаціях торгівлі за звітний період, який затверджується керівником організації.

ТОВАРНИЙ ЗВІТ - N ТОРГ-29

КАРТКА КІЛЬКІСНО - ВАРТІСНОГО ОБЛІКУ - N ТОРГ-28 Застосовується в організаціях торгівлі (на складах, базах) для аналітичного обліку тих товарів, які враховуються в кількісно - вартісному вираженні. ЗАМОВЛЕННЯ - N ТОРГ-26 Застосовується для оформлення продажу товарів за попередніми замовленнями з доставкою за вказаною адресою або без доставки за адресою на конкретні дату і час.

АКТ про уцінку Лоскутов - N ТОРГ-25 Застосовується для оформлення уцінки мірного клаптя, що утворюється в торговій мережі при роздрібному продажі тканин у міру накопичення клаптя.

АКТ Про перемірюванню ТКАНЕЙ - N ТОРГ-24 Застосовується в магазинах для обліку надлишків (недостач) при перемірюванню тканин по всіх або окремих груп в необхідних випадках до випуску в продаж.

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ ПОКУПЦІВ - N ТОРГ-27 Застосовується для обліку виконання замовлень покупців, прийнятих до виконання.

АКТ Про КОНТРОЛЬНОЇ (вибірковий) ПЕРЕВІРКИ ЯЄЦЬ - N ТОРГ-22 Актом оформляються результати контрольної (вибіркової) перевірки яєць.

ТОВАРНИЙ ЖУРНАЛ ПРАЦІВНИКА дрібнороздрібної торгівлі - N ТОРГ-23 Застосовується для відпуску товарів в дрібнороздрібну мережу.

АКТ Про перебирання, сортування ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ - N ТОРГ-21 Застосовується на плодоовочевих базах (складах) для оформлення перебирання, сортування картоплі, овочів, фруктів, а також відходів, виявлених при перебиранні.

АКТ Про підробці, підсортування, перетаріванії ТОВАРІВ - N ТОРГ-20 Застосовуються в разі виявлення зниження якості і псування товарів.

ВИДАТКОВИЙ схил (СПЕЦИФИКАЦИЯ) - N ТОРГ-19 Застосовується при відпуску всіх видів товарів як додаток до товарно - транспортної накладної.

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ТОВАРІВ НА СКЛАДІ - N ТОРГ-18 Застосовується для обліку руху та залишків товарів і тари на складі (в коморі). При автоматизованій обробці даних документів засобами обчислювальної техніки можливий варіант застосування запропонованої форми у вигляді окремої відомості на паперових та машинних носіях інформації.

Прибутковий ГРУПОВОЇ схил - N ТОРГ-17 Застосовується при прийманні товару плодоовочевими базами, складами, холодильниками. Складаються в трьох примірниках працівниками організації - одержувача.

АКТ ПРО СПИСАННЯ ТОВАРІВ - N ТОРГ-16 Застосовується при оформленні виникає з тих чи інших причин псування, втрати якості товарів, що не підлягають подальшій реалізації.

Витратні - прибуткова накладна (ДЛЯ дрібнороздрібної торгівлі) - N ТОРГ-14 Застосовується для оформлення відпуску товарів на лотки, продавцям з візків, розносів і т.п., на які не складаються товарні звіти.

АКТ Про псування, бою, лому ТОВАРНО - МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ - N ТОРГ-15 Застосовується для оформлення виникає з тих чи інших причин бою, псування, лому товарно - матеріальних цінностей, що підлягають уцінці або списанню.

НАКЛАДНА НА ВНУТРІШНЄ ПЕРЕМІЩЕННЯ, ПЕРЕДАЧУ ТОВАРІВ, тари - N ТОРГ-13 Застосовується для обліку руху товарно - матеріальних цінностей (товару, тари) всередині організації, між структурними підрозділами або матеріально відповідальними особами.

ТОВАРНА НАКЛАДНА - N ТОРГ-12 Застосовується для оформлення продажу (відпустки) товарно - матеріальних цінностей сторонньої організації.

  Методика перевірки достовірності витрат виробництва і обігу підприємств торгівлі. |  Особливості виявлення податкових правопорушень в роздрібній торгівлі.

 Стаття 23.1. Держ нагляд за дотриманням обов'язкових вимог до етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції |  Порядок видачі ліцензій |  Регулювання діяльності організацій, що займаються виробництвом і оборотом алко.продукціі. |  Ліцензійний контроль за виробництвом та обігом спирту етилового, алкогольної і спиртовмісної продукції |  Методика податкових перевірок проектно-вишукувальних організацій. |  Особливості перевірки достовірності витрат на будівельну продукцію. |  Характеристика первинної облікової документації по капітальному будівництву, вимоги до договору підряду в капітальному будівництві |  Методика проведення перевірок організацій з питань правильності обчислення та сплати податку на видобуток корисних копалин |  Особливості податкової перевірки ВП, що застосовують ОСН. |  Методика проведення ВНП нотаріусів щодо обчислення ПДФО. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати