Головна

Джерела інформації про платника податку.

  1.  II Модель недосконалої інформації Лукаса
  2.  II. Закон Російської Федерації про засоби масової інформації
  3.  O ведуть розрахунки з рекламодавцями і засобами масової інформації;
  4.  Public Relations (PR) і засоби масової інформації.
  5.  Uuml; Федеральний Закон №262 Про Забезпеченні Доступу До Інформації Про Діяльності Судів У Російській Федерації
  6.  V. Судові джерела КП.
  7.  А) - величина зниження витрат на обробку інформації

3. Заходи, що проводяться ПЗ з відбору об'єктів для проведення ВНП. Позачергові та першочергові категорії нал-ков для проведення перевірки.

Основн. документ регламентується де. АЛЕ з планування ВНП є Концепція системи планування ВНП затверджена Наказом ФНС Росії від 30.05.2007 № ММ-3-06 / 333 @.

Відбір нал-ков для проведення ВНП заснований на всебічному аналізі все інформації, що надходить до ПЗ з внутрішніх і зовнішніх джерел.

Податківцями з метою відбору нал-ков для проведення ВНП здійснюється:

1) аналіз фінансово-економічних показників діяльності організацій. Включає в себе:

- Аналіз сум обчислених податкових платежів і їх динаміки, який дозволяє виявити платників податків, у яких зменшуються суми нарахувань податкових платежів;

- Аналіз сум сплачених податкових платежів і їх динаміки, що проводиться по кожному виду податку (збору) з метою контролю за повнотою і своєчасністю перерахування податкових платежів;

- Аналіз показників податкової та (або) бухгалтерської звітності платників податків,

- Аналіз факторів і причин, що впливають на формування податкової бази.

- Визначається доцільність проведення ВНП контрагентів і (або) афілійованих осіб.

Найбільш пріоритетними для включення в план ВНП є ті нал-ки, щодо яких у АЛЕ є відомості про їх участь в схемах ухилення від ПЗ або схемах мінімізації податкових зобов'язань та (або) результати проведеного аналізу фін-госп. де. Нал-ка свідчать про передбачувані податкові правопорушення.

Приор-ми для вкл. в план провед. ВНП є слід. категорії нал-ков.

Нал-ки, що підлягають обов'язковому включенню до плану ВНП;

1) організації, що є найбільшими і основними нал-ми, перевірку таких нал-ков необхідно проводити як мінімум 1 раз в 2 роки.

2) нал-ки, проведення ВНП яких обумовлено дорученнями право-х органів у випадках, встановлених зак-вом РФ, а також вищестоящих АЛЕ.

3) ліквідовані організації, під час вступу до АЛЕ письмового повідомлення організації про її ліквідації, або відомостей, отриманих від інших джерел, рішення про проведення ВНП організації в зв'язку з її ліквідацією приймається в 10-денний термін з моменту отримання зазначеної інформації.

4) організації, що представляють "нульові баланси" або не становлять податкову звітність в АЛЕ, щодо яких у АЛЕ є інф. про здійснення фінн.-госп. де .;

5) нал-ки, необхідність перевірки яких випливає з мотивованих запитів інших АЛЕ. У запиті повинно бути зазначено: повне найменування організації (ПІБ ІП); адреса місця знаходження організації (місця проживання ІП), ІПН, КПП; підставу для перевірки (чим викликана необхідність проведення перевірки); питання, що підлягають перевірці; період діяльності, за який повинна проводитися перевірка.

2. Нал-ки, що підлягають першочерговому вкл. в план проведення ВНП при наявності можливостей інспекторського складу, відібрані за результатами:

1) КНП і аналізу податкової та бух. звітності (контрольних співвідношень показників форм податкової і бух. звітності декларацій (розрахунків) з податків та інших обов'язкових платежів до бюджету);

2) аналізу основних фін. показників де. Нал-ков за галузевим принципом;

3) аналізу інший інф., Результати якого дозволяють зробити висновок про можливість виявлення податкових правопорушень.

Пріоритетними для проведення перевірок є такі платники податків:

- Запропоновані до перевірки відділами, що виробляють КНП податкової звітності та аналіз бух. і податкової звітності з обґрунтуванням доцільності цих пропозицій;

- Неодноразово представляють несвоєчасно або не в повному обсязі док-ти, необхідні для обчислення і (або) сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів;

- Остання перевірка яких виявила суттєві порушення законодавства про податки і збори;

- Не перевіряв більше 6 років;

- Істотно збільшили споживання енергетичних (електро- і теплоенергії) та інших матеріальних ресурсів, що відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг), при зменшенні або незначному збільшенні обсягів продукції, що випускається (робіт, послуг);

- По керівникам або засновникам яких є документи і інформація, що ставлять під сумнів походження їх коштів або свідчать про наявність порушень законодавства про податки і збори.

- Якими збільшення розміру майна або іншого об'єкта оподаткування документально не підтверджено;

- Відображають у податковій звітності збиток або незначний прибуток (дохід) протягом ряду податкових періодів або допускають різкі коливання розміру податкових платежів в різні податкові періоди при приблизно однаковому обсязі обороту; сплачують незначні суми податків і в той же час займаються благодійністю (спонсорством) з витрачанням великих сум грошових коштів;

- Виконувачі обов'язків зі сплати податків і зборів та інших обов'язкових платежів через неплатоспроможні банки або банки, за якими є намір уповноважених контролюючих органів про призупинення або відкликання ліцензії.

- Пов'язані з будь-якої певної галузі, якщо попередні перевірки показали, що масштаби ухилення від оподаткування організацій даної галузі досить значні.

- Мають найбільші суми відхилень від середнього рівня аналізованого показника, характерного для однорідної групи платників податків в абсолютному або процентному вираженні;

- По яких наявна інформація від правоохоронних та інших контролюючих органів про порушення законодавства про податки і збори.

У разі рівноцінності об'єктів вибору для ВНП з точки зору ймовірності виявлення порушень законодавства про податки і збори перевага віддається нал-кам, які мають найбільші показники виручки від продажів товарів (продукції, робіт, послуг), чисельності працюючих, суми належних до бюджету податків і зборів, а також прогнозованих можливостей стягнення донарахованих податків, пені та податкових санкцій.

Правова основа, склад і зміст організаційно-розпорядчих док-тов, необхідних для проведення ВНП.

Вид документа зміст момент виникнення Особливості
 Програма проведення ВНП  Перелік питань підлягають перевірки  На підготує. стадії ВНП, при формуванні об'єктів перевірки  Є обов'язковим. Програм при складанні акта ВНП
 План Проведення ВНП  Перелік питань які підлягають перевірці з визначенням термінів і задіяних осіб  На підготовчому етапі  Є обов'язковим додатком при складанні акта ВНП
 Рішення про проведення ВНП  Рішення керівника АЛЕ про проведення ВНП. Обов'язкові реквізити: найменування АЛЕ н / пл (найменування, ІПН / КПП, адреса), складу перевіряє групи, види податків і період перевірки.  Обумовлює собою перехід від підготовчої частини до безпосередньому проведенню ВНП  З моменту винесення рішення починається протягом строків проведення ВНП (закінчується складанням довідки)

  КНП отч-ти нал-ков (особливо і завдання). Послідовність де. АЛЕ, порядок оформлення її результатів. |  Цілі, завдання, правова основа проведення ВНП.

 Правове регулювання повітряних податкових перевірок. |  Правова основа витребування, виїмки документів і предметів у нал-ка і документальне оформлення процесуальних де. |  Правове регулювання вимог, що пред'являються до акту ВНП. Склад обов'язкової інф., Що підлягає відображенню у вступній частині акта. |  Правова основа участі у виїзній податковій перевірці свідків, понятих і перекладача; їх права, обов'язки і відповідальність. |  Правове регулювання порядку і строків оформлення ВНП. Структура акту ВНП. |  Склад додатків до акта виїзної податкової перевірки. |  Правове регулювання (провадження у справі) реалізації результатів ВНП. Етапи реалізації результатів. |  Стаття 115. Строк давності стягнення штрафів |  Особливості формування фінансового результату організацій для цілей оподаткування прибутку. |  Методика перевірки формування витрат організації, що враховуються для цілей оподаткування прибутку. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати