Головна

КНП отч-ти нал-ков (особливо і завдання). Послідовність де. АЛЕ, порядок оформлення її результатів.

  1.  I. Порядок укладення трудового договору
  2.  I. Порядок надання медичної допомоги жінкам під час вагітності
  3.  II. Порядок надання медичної допомоги вагітним жінкам з вродженими вадами внутрішніх органів у плода
  4.  II. Порядок розробки індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда)
  5.  II. Порядок складання звіту
  6.  II. Порядок формування експертних груп, організація експертизи заявлених на Конкурс проектів і регламент роботи Конкурсної комісії
  7.  III. Порядок надання медичної допомоги жінкам під час пологів і в післяпологовий період

КНП - Це одна з форм податкового контролю (ст. 87). Мета КНП - з'ясування, чи дотримується нал-щик зак-во про податки і збори. КНП розпочинається після подання в НІ податкову декларацію або розрахунок (далі - звітність). Для неї не потрібно будь-якого спец. рішення керівника НО.

Про початок КНП нал-щик не сповіщала, НК не зобов'язує податкових інспекторів сповіщати нал-ка про проведення КНП поданих податкових декларацій (розрахунків). Фактично, перевірка проводиться автоматично по кожній поданій декларації (розрахунку) (ст. 88 НК), як мінімум у вигляді автоматизованої звірки контрольних співвідношень. При проведенні поглибленої КНП, АЛЕ може запросити пояснення, витребувати документи, почати зустрічну перевірку ваших контрагентів і т.п. Все вищевикладене стосується так само і уточнених податкових декларацій (розрахунків за авансовими платежами).

Якщо на дату подання уточненої податкової декларації не завершена перевірка первинної декларації, то вона припиняється і починається КНП "уточненки".

. При цьому документи (відомості), отримані податковим органом в рамках припиненої камеральної податкової перевірки, можуть бути використані при проведенні заходів податкового контролю щодо нал-ка.

Перевіряти одну і ту ж декларацію (розрахунок) двічі податківці не вправі - повторні КНП не передбачені зак-вом.
Порядок проведення КНП.

КНП проводить тільки та НІ, в яку подана декларація або розрахунок і тільки за місцем знаходження АЛЕ.

проводиться протягом 3 міс. з дня подання нал-кому податок. Декларації ..

Якщо виявлені помилки, протиріччя, невідповідності відомостей, представлених нал-кому, про це повідомляється нал-ку з вимогою подати протягом 5 днів необхідні пояснення, внести виправлення в вуст. термін.

Нал-щик вправі додатково подати до податкового органу виписки з регістрів податкового / бух. обліку / інші документи, подтвержд. достовірність даних, внесених в податок. декларацію.

НІ, який проводить КНП, зобов'язаний розглянути подані нал-кому пояснення і документи.

Якщо встановлено факт вчинення податкового правопорушення або іншого порушення зак-ва про податки і збори, повинн. особи АЛЕ зобов'язані скласти АКТ КНП в порядку, передбачені. ст. 100 НК РФ.

У разі заявлення будь-яких пільг або пред'явлення ПДВ до відшкодування, АЛЕ проводить поглиблену КНП і має право витребувати в вуст. порядку док-ти, що підтверджують право нал-ков на пільги + (природні ресурси).

Якщо платник податків не використовує податкові пільги, які не заявляють ПДВ до відшкодування з бюджету, то податковий орган не має права витребувати у нього додаткові відомості та документи,

Всі правила, передбачені для платників податків, поширюються і на податкових агентів, а так само на платників зборів (п.10 ст.88 НК РФ).
Так, при складанні акта перевіряючі повинні дотримуватися след.правіла:
- Акт складається у двох примірниках за затвердженою формою і повинен містити встановлені НК РФ відомості; - Акт підписується інспектором та перевіреним нал-кому або його представником; - Інспектор повинен скласти акт протягом 10 роб. днів з дня закінчення перевірки, за підсумками кіт. виявлені порушення; - Примірник акта протягом 5 робочих днів з дати його складання вручається нал-ку або його представнику;

Зміст акта КНП (п. 3 ст. 100 НК.)
акт камеральної перевірки повинен складатися з наступних частин:
 - Вступної частини (загальні положення);
 - Описової частини (встановлені факти);
 - Підсумковій частині (висновки податкових органів, пропозиції щодо усунення виявлених порушень і посилання на статті про відповідальність за ці правопорушення).

Зміст підготовчого етапу організації ВНП. Основні заходи, що проводяться АЛЕ на підготовчому етапі.

планування ВНП - Підготовчий етап проведення ВНП, що складається у визначенні переліку нал-ков, щодо кіт. повинні бути проведені ВНП в майбутньому кварталі; термінів їх проведення; видів податків і періодів, які повинні бути охоплені перевіркою, а також кадрових ресурсів, необхідних для її проведення, з метою забезпечення оптимального вибору для проведення ВНП таких нал-ков, перевірка кіт. могла б з найбільшою ймовірністю виявити порушення зак-ва про податки і збори і забезпечити надходження в бюджет сум донарахованих податків, пені та податкових санкцій.

Планування виїзних перевірок проводиться відповідно до таких принципів.

1. Принцип комплексності (узгодженість всіх етапів планування - від збору і обробки інформації про нал-ках до складання плану перевірок і переліку питань, що підлягають перевірці.)

2. Принцип безперервності (ув'язка всіх стадій планування за термінами їх проведення.)

3. Принцип оптимальності (вибір для проведення ВНП таких об'єктів, де можна з найбільшою ймовірністю виявити порушення податкового зак-ва).

Підготовка ВНП являє собою комплекс проведених АЛЕ процедур, що забезпечують поглиблене вивчення інф.ормаціі про нал-ках, включених до плану проведення ВНП, а також інших заходів, спрямованих на створення умов для найбільш ефективного проведення ВНП.

Складові частини процесу планування та підготовки ВНП є такі процедури:

- Формування інформаційних ресурсів про нал-ках;

- Аналіз результатів КНП податкових декларацій (розрахунків) та інших док-тов, які є підставою для обчислення і сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів;

- Аналіз податкової та бух. Отч-ти, що проводиться в рамках КНП;

- Аналіз основних фін. показників де. Нал-ков за галузевим принципом;

- Вибір об'єктів перевірки;

- Підготовка та затвердження плану ВНП на майбутній квартал.

- Предпроверочного аналіз інф. про нал-ках вкл. в план перевірки.

- Підготовка і складання переліку питань перевірки за видами податків (зборів та інших обов'язкових платежів), обов'язок сплати яких покладено на даного нал-ка (комплексна перевірка), або ж одному або окремим видам податків і періодів їх перевірки;

- Попередня підготовка пропозицій про передбачувані витрати часу на проведення ВНП вкл. в план проведення ВНП, про кількість фахівців АЛЕ, необхідних для проведення ВНП,

- Необхідність залучення до перевірки правоохоронних органів;

- Підготовка та затвердження плану ВНП на майбутній квартал, і контроль його виконання.

При підготовці ВНП НІ має право використовувати будь-яку наявну у неї інф. про нал-ке, якщо ця інф. отримана законним шляхом.

  Пункція, цистотомія, цистостомія. |  Джерела інформації про платника податку.

 Цілі, завдання, правова основа проведення ВНП. |  Правове регулювання повітряних податкових перевірок. |  Правова основа витребування, виїмки документів і предметів у нал-ка і документальне оформлення процесуальних де. |  Правове регулювання вимог, що пред'являються до акту ВНП. Склад обов'язкової інф., Що підлягає відображенню у вступній частині акта. |  Правова основа участі у виїзній податковій перевірці свідків, понятих і перекладача; їх права, обов'язки і відповідальність. |  Правове регулювання порядку і строків оформлення ВНП. Структура акту ВНП. |  Склад додатків до акта виїзної податкової перевірки. |  Правове регулювання (провадження у справі) реалізації результатів ВНП. Етапи реалізації результатів. |  Стаття 115. Строк давності стягнення штрафів |  Особливості формування фінансового результату організацій для цілей оподаткування прибутку. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати