На головну

Системи безперебійного живлення

  1.  A) Добре організовані системи
  2.  ART-підсистеми
  3.  B) Погано організовані (або дифузні) системи
  4.  B) Шляхом вирішення системи рівнянь імовірнісного рівноваги
  5.  Сучасні технології фізичного розвитку і виховання дітей дошкільного віку.
  6.  D) установам і підприємствам кримінально-виконавчої системи, організаціям інвалідів
  7.  E) не мали операційної системи

7) Системи аутентифікації: - Пароль; - Біометрія.

8) Засоби контролю доступу в приміщення.


Валютно-кредитні відносини як форма МЕВ. Поняття валюти. Еволюція світової валютної системи. Національна та світова валютна система, їх основні характеристики і взаємозв'язку. Види конвертованості валют.

Міжнародні валютно-кредитні відносини (МВКО) явл-ся однією з форм межд-х ек-х відносин (МЕВ) поряд з такими формами як: межд-а торгівля, межд-е рух капіталу, межд-ая міграція робочої сили, межд- ве співробітництво в галузі науки і техніки, межд перше сотрудн-ть в вирішенні глобальних проблем і деят-ть междун-х ек-х організацій. межд-ті валютні відносини - це сов-ть суспільних відносин, що складаються при функц-ії валюти в світовому господарстві і обслуговують взаємний обмін результатами діяльності національних господарств. сущ-т прямий і зворотній зв'язок між валютними відносинами і відтворенням (постійно повторюваний процес виробництва). з одного боку, процес заг-го відтворення, породжує межд-й обмін товарами, капіталами, послугами, який неможливий без звернення валюти. Тому стан валютних відносин безпосередньо залежить від розвитку економіки - нац-ой і світової, політичної обстановки, співвідношення сил між країнами і т. Д. З іншого боку, валютні відносини вторинні по відношенню до відтворення. Вони мають відносну самостійність і надають на нього зворотний вплив. В ум-х інтернаціоналізації господарського життя посилюється залежність відтворення від зовнішніх чинників - динаміки світового пр-ва, зарубіжного рівня науки і техніки, розвитку межд-й торгівлі, припливу іноземних капіталів. Нестійкість межд-х валютних відносин, валютні кризи негативно впливають на процес відтворення.Міжнародний кредит - Це рух позичкового капіталу в сфері МЕВ, пов'язане з наданням валютних і товарних ресурсів на умовах повернення, терміновості, забезпеченості і сплати відсотків. У якості кредиторів і позичальників виступають банки, підприємства, гос-ва, межд-ті фінансові інститути.

валютна система- Форма організації і регулювання валютних відносин (сов-ть ек-х відносин, які виникають при використанні нац-х грошових одиниць в межд-х розрахунках), закріплена нац-м законодавством або межгос-ми угодами.

У міру розвитку межд-х ек-х відносин на базі нац-х валютних систем виникає світова валютна система.

Нац-ая валютна система нерозривно пов'язана зі світовою валютною системою. Стійкість і стабільність нац-ої валютної системи забезпечує стабільність світової ст. с. Цей зв'язок осущ-ся через координацію валютної політики провідних країн, через нац-е банки різних країн.
 Цей взаємозв'язок нац-х і світових валютних систем не означає їх тотожності, т. К. Різні їхні завдання, умови функц-я і регулювання, а так само вплив на ек-ку окремих країн і світове господарство в цілому.

Нац. валютна система включає в себе ряд елементів: 1) Назва валюти і визначення паритету (зазвичай в валютному металі); 2) Порядок встановлення валютного (обмінного) курсу; 3) Регламентацію готівкових та безготівкових міжнародних розрахунків; 4) Статус національних інститутів, які обслуговують і регулюють міжнародні валютні і кредитні відносини (центральний банк, державне казначейство, кредитно-фінансові установи, біржа, ринок золота, валютний ринок, спеціальні органи валютного контролю та ін.).
Міжн перша валютна система включає в себе: 1) Визначення основних межд-х платіжних засобів;
 2) Режим валютних паритетів і курсів; 3) Умови конвертованості валют; 4) уніфікація основних форм міжнародних розрахунків; 5) Статус межгос-х інститутів, що регулюють валютні відносини (МВФ та ін.); 6) Режим межд-х валютних ринків і ринків золота і ДР.

Валюта - Це грошові знаки окремого гос-ва.

Класифікація:

Нац-ая валюта - грошова одиниця, що має ходіння в даній країні;

Ін-ая валюта - грошові знаки ін-их гос-в

Резервная- валюта гос-ва, яка іспся ЦБ інших країн для створення і зберігання резервів грошових коштів, а також для проведення операцій по межд-м розрахунками та інвестицій ін-х гос-в.

До резервній валюті пред'являються певні вимоги: 1) конвертованість нац-х валют; 2) стійкий курс; 3) сприятливий правовий режим використання в межд-х угодах;

Вона дає певні переваги гос-ву, чиєю нац-й валютою вона є: 1) дефіцит платіжного балансу може бути покритий нац-й валютою; 2) Зміцнення позицій на світовому ринку.

(Довідка: Евровалюта- валюта, к-ая розміщується в формі депозиту в ін-х банках, розташованих за межами країни - емітента даної валюти)

Готівкова та безготівкова

По режиму взаємної оборотності: -Вільне конвертована; частковий конвертована; -неконвертіруемая (замкнута)

Конвертованість (оборотність) - Можливість для власника грошей обмінювати їх на іншу валюту і назад, без спец-го втручання держави х органів валютного контролю в процес конвертації.

Конвертованість може бути обмеженою, т. Е. Тільки по поточних операціях або за операціями з капіталом. Конвертованість може бути вільною - це означає зняття будь-яких обмежень на конвертованість валюти по всіх операціях.

Конвертованість валюти по поточних операціях означає відсутність обмежень на платежі і трансферти по поточним міжнародним операціям, пов'язаним з торгівлею товарами, послугами, межгос-ми перекладами доходів і трансферту. Обмеження можуть виражатися за наступними напрямками:

- Вимога обов'язкового продажу частини вилютной виручки уполном-м банкам.

Конвертованість валюти за капітальними операціями означає відсутність обмежень на платежі і трансферти за міжнародними операціями, пов'язаними з рухом капіталу, а саме прямих і портфельних інвестицій, позик, кредитів та ін. Обмеження по капітальних операціях виражаються в наступному:

- В недопущенні іноземного капіталу в певні галузі ек-ки; - У вимозі про обов'язкову репатріації ін. валюти; - Резервування валюти при проведенні рез-ми окремих видів вал-х операцій

Види конвертованості валют

різниться конвертованість внутрішня - Можливість безперешкодного придбання за національну валюту будь-якої іноземної валюти резидентами відповідної країни;

зовнішня - Можливість безперешкодного придбання за національну валюту, отриману як дохід від діяльності на території даної держави, будь-якої іноземної валюти нерезидентами.

1. вільно конвертовані валюти, Без обмежень обмінюються на будь-які іноземні валюти.

2. Частково конвертована валюта (ЧКВ) - це валюта країн, в яких існують валютні обмеження для резидентів і по окремих видах валютних операцій.

3. неконвертовані (замкнуті) Валюти країн, де для резидентів і нерезидентів введена заборона обміну валют.

4. (ДОВІДКА) Клірингові валюти - Це розрахункові валютні одиниці, які існують тільки в ідеальній (рахункової) формі у вигляді бухгалтерських записів банківських операцій по взаємних поставках товарів і надання послуг країнами-учасницями платіжної угоди.

Вільно конвертована валюта (ВКВ) - це широко використовувана валюта для здійснення платежів за міжнародними операціями, вона вільно покупается- продається на головних валютних ринках (долар, фунт, франк, марка, ієна).

Еволюція: Паризька валютна система (з 1867 р по 20-і роки 20 ст.)

склалася стихійно в результаті промислової революції 19 ст. і на базі розширення міжнародної торгівлі в формі золотомонетного стандарту. Дану світову валютну систему називають Паризької відповідно до місця, де відбулися переговори про принципи її функціонування. У цей період національна і міжнародна валютні системи були тотожні, і тільки золото виконувало функцію світових грошей, потрапляючи на світовий ринок, де платежі приймалися за вагою.

Основні принципи: 1) Встановлено золотий вміст нац-х грошових одиниць; 2)золото виконувало функцію світових грошей, А отже, загального платіжного засобу; 3) нах-ся в обігу банкноти емісійних ЦП вільно обмінювалися на золото. Обмін проводився на базі їх золотих паритетів, тобто вагового кількості міститься в них чистого золота; 4) курс валюти міг відхилятися від монетних паритетів в межах «золотих точок» (1%, т. Е. Фактично був фіксованим валютним курсом); 5) крім золота, в міжнародному обороті був визнаний анг-й фунт ст .; 6) підтримувалося жорстке співвідношення між нац-м золотим запасом і внутрішнім пропозицією грошей; 7) дефіцит платіжних балансів покривався золотом.

криза: На початку століття зросла ек-ая міць США і Франції, що підірвало позиції Великобританії в МВС. Під час 1-світової війни розмін банкнот на золото в капіталістичних країнах, крім США, був припинений і золотий стандарт розпався. Золото вилучалося з внутрішнього обігу і замінювалося банкнотами, нерозмінними на золото. У межд-м платіжному обороті було заборонено вільний рух золота між країнами.

Генуезька валютна система (з 1922 р по 30-і роки)

Запаси золота капіталістичних країн недостатні для врегулювання розрахунків по зовнішній торгівлі та інших операцій. Крім золота і англійського фунта стерлінгів, рекомендувалося ісп-ть так само дол. штату. Обидві валюти, покликані виконувати роль межд-го платіжного засобу, отримали назву девизного.

принципи:1) золото сохранілу функц-ію світових грошей; 2) Залишилися золоті паритети, а й змінами: сформувалося 2 основних способи розміну нац-й валюти в золото: -прямий - Для валют, які виконували роль девізів (фунт стерлінгів, долар); -непрямий - Для всіх інших валют даної системи (на девіз); 3) В даній МВС використовувався принцип свободноплавающих валютних курсів.

криза: Світова криза 29-31гг. зруйнував систему. У вересні 1931 року Великобританія була змушена скасувати золотий стандарт, а фунт стерлінгів девальвувала (зниження офіц-го курсу нац-й грошової одиниці по відношенню до світового грошового стандарту-золоту) У 1933 році в США розмін банкнот на золото було припинено, а вивезення золота за кордон заборонений, долар був девальвований на 41%.

Бреттон-Вудська валютна сист-а (з 1944 р по 1976 р)

був прийнятий золотодевізний стандарт, заснований на золоті, і двох девизного валютах - доларі США і фунті стер. Їм відводилася основна роль, тому частіше зустрічається назва золотовалютний стандарт.

принципи: 1) золото зберегло функцію світових грошей; 2) одночасно використовувалися резервні валюти - долар США, англійський фунт стерлінгів; 3) Казначейство США встановило обов'язковий обмін резервних валют на золото за офіційним курсом 35 доларів за 1 тройську унцію (31,1 гр.), Або 1 долар прирівнювався до 0,88571 г. золота; 4) кожна нац. грошова одиниця мала валютний паритет в золоті та доларах; 5) встановлено фіксовані валютні курси, відхилення від валютного паритету без дозволу МВФ допускалося тільки в межі ± 1%; 6) регулювання вал-х відносин осущ-ся межд-ми валютно-кредитними організаціями - Міжнародним Валютним Фондом і Міжнародним банком реконструкції та розвитку; 7) при порушенні платіжних балансів дозволялося врегулювати їх золотом.

У післявоєнний період, Великобританія не мала достатніх золотих запасів, щоб фунт стерлінгів міг обмінюватися в золото, і практично відмовилася від його функції девизной валюти. Т. о. долар у привілейоване становище. США мали право погашати дефіцит платіжного балансу за рахунок дол. У той час будь-яка як інша країна повинна була витрачати золоті резерви, урізати внутрішнє споживання, збільшувати експорт.

криза:

Зміцнення ек-х позицій країн Франції, Німеччини та Японії знизило конкурентоспроможність США на світових ринках. У 1971 році вперше за період з 1933 року торговельний баланс, а також всі статті платіжного балансу США мали дефіцит. Криза долара змусив уряд США в серпні 1971 року, ввести 10% мито на імпорт і скасувати обмін долара на золото, ніж порушувалися угоди з МВФ. В середині 60-х років фіксовані валютні курси вже не відповідали інтересам країн і стали стримувати розвиток світової торгівлі.

Ямайська валютна система (з 1976-1978 років по теперішній час)

принципи:1)офіційно скасований золотий стандарт; 2) Зафіксована демонетизація золота, т. Е. Скасування його функції світових грошей; 3) заборонені золоті паритети - прив'язка валют до золота; 4) ЦБ дозволялося продавати і купувати золото як звичайний товар за цінами «вільного» ринку; 5) введений стандарт СДР (спеціальні права запозичення), який повинен исп-ся в якості світових грошей, а також для встановлення обмінних курсів валют, оцінки офіційних активів і ін. СДР представляють собою межд-ті умовні рахункові ден. одиниці, які можуть виступати як межд-ті платіжні і резервні кошти. Емісію СДР здійснює МВФ. СДР використовуються для безготівкових межд-х розрахунків шляхом записів на спец-х рахунках і в якості розрахункової одиниці МВФ. У функції СДР входить: регулювання платіжних балансів, поповнення офіційних валютних резервів, порівняння вартості національних валют; 6)резервними валютами офіційно визнані долар США, марка ФРН, фунт стер., швейцарський франк, японська ієна, французький франк; 7) встановлений режим вільно плаваючих валютних курсів, т. е. їх формування на світовому валютному ринку на основі попиту і пропозиції; 8) дозволено самостійне визначення гос-ми режиму вал-го курсу. (Довідка: фіксований, плаваючий)


Ямайська валютна система. Валютні курси: сутність, види. Курс ППС, поточний курс і фактори їх формування. Режими валютних курсів. Макроекономічні наслідки коливання валютних курсів: експорт, імпорт, інвестиції, боргові вимоги та зобов'язання країни.

валютна система- Форма організації і регулювання валютних відносин (сов-ть ек-х відносин, які виникають при використанні нац-х грошових одиниць в межд-х розрахунках), закріплена нац-м законодавством або межгос-ми угодами.

Паризька ст. система (з 1867 р по 20-ті роки XX ст.); Генуезька в. система (з 1922 р по 30-і роки); Бреттон-Вудська в. система (з 1944 р по 1976 р);Ямайська в. система (з 1976-1978 рр. по теперішній час).

принципи:1)офіційно скасований золотий стандарт; 2) Зафіксована демонетизація золота, т. Е. Скасування його функції світових грошей; 3) заборонені золоті паритети - прив'язка валют до золота; 4) ЦБ дозволялося продавати і купувати золото як звичайний товар за цінами «вільного» ринку; 5) введений стандарт СДР (спеціальні права запозичення), який повинен исп-ся в якості світових грошей, а також для встановлення обмінних курсів валют, оцінки офіційних активів і ін. СДР представляють собою межд-ті умовні рахункові ден. одиниці, які можуть виступати як межд-ті платіжні і резервні кошти. Емісію СДР здійснює МВФ. СДР використовуються для безготівкових межд-х розрахунків шляхом записів на спец-х рахунках і в якості розрахункової одиниці МВФ. У функції СДР входить: регулювання платіжних балансів, поповнення офіційних валютних резервів, порівняння вартості національних валют; 6)резервними валютами офіційно визнані долар США, марка ФРН, фунт стер., швейцарський франк, японська ієна, французький франк; 7) встановлений режим вільно плаваючих валютних курсів, т. е. їх формування на світовому валютному ринку на основі попиту і пропозиції; 8) дозволено самостійне визначення гос-ми режиму вал-го курсу.

Фіксований валютний курс має цілий ряд різновидів: 1) Курс нац-й валюти фіксований щодо однієї добровільно обраної валюті. Курс національної валюти автоматично змінюється в тих же пропорціях, що і базовий курс. Зазвичай фіксують курси своїх валют по відношенню до долара США, європейському євро.

2) Курс нац-й валюти фіксується до СДР.

3) «кошиковий» валютний курс. Курс національної валюти прив'язується до штучно сконструйованим валютним комбінацій. Зазвичай в дані комбінації (чи кошика валют) входять валюти основних країн - торгових партнерів даної країни.

4) Курс, розрахований на основі змінного паритету. Встановлюється твердий курс по відношенню до базової валюті, але зв'язок між динамікою національного і базового курсу не автоматична, а розраховується за спеціально обумовленої формулою, що враховує відмінності (наприклад, в темпах зростання цін).

У «вільному плаванні» знаходяться валюти США, Канади, Великобританії, Японії, Швейцарії та ряду інших країн. Однак часто центральні банки цих країн підтримують курси валют при їх різких коливаннях. Саме тому говорять про «керованому», або «брудному», плаванні валютних курсів. В цілому розвинені країни мають курси валют, що знаходяться в чистому або груповому плаванні.

Загальновизнано, що природною основою формування курсу валюти є співвідношення (паритет) її купівельної спроможності всередині країни з купівельною спроможністю валют, з якими вона порівнюється.

Купівельна спроможність (купівельна сила) валюти - К-ть товарів, які можна придбати за одиницю валюти.

В даний час купівельну силу визначають в основному за допомогою споживчої «кошика». Наприклад, якщо така «кошик» коштує 30 рублів, то купівельна спроможність одного рубля - l / ЗО її величини. Якщо «кошик» коштує 100 євро, то купівельна спроможність одного євро - 1/100 «кошика».

Зіставлення купівельних спроможностей валют (або, що те ж саме, вартостей споживчих «кошиків») дозволяє отримати ціну одиниці однієї валюти в грошових одиницях іншої. Припустимо, що співвідношення купівельних спроможностей рубля і євро одно (1/30: 1/100). Це курс (ціна) євро, виражена в рублях. Співвідношення показує також курс рубля відносно євро. За 1 євро можна отримати 3,3 рубля.

Формування валютного курсу - багатофакторний процес. У числі найбільш істотних курсоутворюючих факторів можна назвати наступні: темпи інфляції, рівень процентних ставок і прибутковості цінних паперів, стан платіжного балансу.

Оскільки співвідношення купівельної спроможності валют є основою валютного курсу, то більш значне в порівнянні з іншими країнами падіння купівельної спроможності грошової одиниці країни в результаті загального зростання цін викликає зниження її валютного курсу.

Підвищення процентних ставок по депозитах і / або прибутковості цінних паперів в будь-якій валюті викличуть зростання попиту на цю валюту і її подорожчання. Щодо більш високі процентні ставки і дохідність цінних паперів в даній країні, по-перше, приведуть (при відсутності обмежень на рух капіталу) до припливу в цю країну іноземного капіталу і відповідно збільшенню пропозиції іноземної валюти, її здешевлення і подорожчання національної валюти. По-друге, що приносять більш високий дохід депозити і цінні папери в національній валюті будуть сприяти переливу національних грошових коштів з валютного ринку, зменшення попиту на іноземну валюту, зниження курсу іноземної і підвищенню курсу національної валюти.

Активне сальдо платіжного балансу супроводжується збільшенням пропозиції іноземної валюти, наприклад, з боку національних експортерів товарів, зниженням її курсу і зростанням курсу національної валюти. Пасивне сальдо веде до зниження курсу національної валюти.

На валютний курс впливає ступінь використання валюти на світових ринках. Наприклад, переважне використання долара США в міжнародних розрахунках і на міжнародному ринку капіталів викликає постійний попит на нього і підтримує його курс навіть в умовах падіння його купівельної спроможності або пасивного сальдо платіжного балансу США.

Крім зазначених факторів на валютний курс можуть впливати різні політичні, спекулятивні, психологічні чинники.
Вплив змін валютного курсу на економіку. Зниження курсу національної валюти зазвичай вигідно експортерам, так як вони отримують експортну премію (надбавку) при обміні вирученої дорожчою іноземної валюти (наприклад, долара) на подешевшала національну (якщо курс рубля знизився з 5,5 тис. До 6 тис. За один долар, то така надбавка дорівнює 500 руб. на один долар). Експортери прагнуть при цьому збільшити свої прибутки шляхом розширення вивезення товарів за цінами нижче середньосвітових.

Імпортери при цьому програють, гак як їм дорожче обходиться купівля валюти ціни контракту (в тому ж прикладі долар коштуватиме 6 тис. Руб., А не 5,5 тис.). При падінні курсу національної валюти знижується реальний борг, виражений в ній, але збільшується зовнішня заборгованість в іноземній валюті, придбання якої обходиться дорожче.

Підвищення курсу національної валюти по відношенню до іноземних грошових одиниць надає в принципі протилежний вплив на міжнародні економічні відносини. Наслідки коливань валютного курсу залежать від валютно-економічного та експортного потенціалів країни, її позицій у світовому господарстві.


Глобальна фінансова криза: причини, форми прояву, прогнози на майбутнє. Наслідки глобальної фінансової кризи для економіки Росії, США, ЄС і Китаю (порівняльний аналіз).

світова фінансова криза 2008 року - ек-ий криза, що проявився в 2008 році у формі погіршення основних ек-их показників (ВВП, обсяг виробництва, інвестиції, інфляція, валютний курс і т. д.) в більшості країн. Попередником фінансової кризи 2008 року був іпотечна криза в США, перші ознаки якого з'явилися в 2006 році у формі зниження числа продажів будинків і на початку 2007 року переросли в кризу високоризикових іпотечних кредитів (кредитування осіб з низькими доходами і поганою кредитною історією). Досить швидко проблеми з кредитуванням відчули і надійні позичальники. Поступово криза з іпотечного став трансформуватися в фінансовий і зачіпати не тільки США. До початку 2008 року криза придбав світовий характер і поступово почав проявлятися у повсюдному зниженні обсягів виробництва, зниженні попиту і цін на сировину, зростанні безробіття.

Виникнення кризи пов'язують з наступними факторами:

- Дисбаланси міжнародної торгівлі та руху капіталів.

- Знецінення долара США протягом 2002-2008 років породило зменшення його використання деякими країнами в якості резервної валюти, і навіть спроби переходу на інші валюти в міжнародних розрахунках, що призвело до виникнення кризових явищ в окремих сферах економіки США, перегріву економік в інших країнах і аномальному ціноутворення на товарних ринках.

- Загальною циклічністю економічного розвитку;

- Перегрівом кредитного ринку і з'явився його наслідком іпотечної кризи;

- Високими цінами на сировинні товари (в тому числі, нафта);

- Зниження еф-ти і кач-ва менеджменту в США, ЄС та Японії, невиправдані ризики, яких припускаються їм в гонитві за надприбутками.

- Перегрівом фондового ринку (Перевиробництво і споживчий бум, що змінився зростанням цін і різким падінням попиту. Зростання числа віртуальних фінансових інструментів, що не мають під собою реального підґрунтя (деривативи). Залежність світової ек-ки від однієї резервної валюти - долара. Низькі ставки по кредитах .);

Наслідком кризи стали збитки банків і фінансових організацій на сотні мільярдів доларів, заморожування кредитного ринку, а також різкий обвал фондових індексів восени 2008 року. В результаті скоординованої інтервенції центральних банків провідних держав в кінці 2008 року світ уникнув повного краху фінансової системи, однак світова економіка вступила в період самого значного економічного спаду за останні 60 років.

Тим часом глобальна економічна криза 2008-2010 рр. виявив ту обставину, що нові технології (нові екологічно чисті джерела енергії, вдосконалені інформаційні технології, нано- та біотехнології, виробництво нових матеріалів і ін.) впроваджуються надзвичайно повільно і функціонують недостатньо ефективно. Кошти, виділені багатьма державами великі фінансові кошти йдуть не на підтримку реального виробництва, в тому числі венчурних фірм, які впроваджують нові технології, а на великі спекуляції у фінансовій сфері, на чергові фінансові «бульбашки». Одна з причин цього - колосальний відрив фінансової сфери від реального виробництва і зосередження провідної світової держави - США - на виробництві нових фінансових інструментів, що є знаряддям масових фінансових спекуляцій, замість створення нових, необхідних світу технологій.

Фінансова криза в Росії як частина світової фінансової кризи не виник сам по собі, а став можливим через що сталася інтеграції російської економіки у світову економіку, коли «будь-яка подія за кордоном впливає на вартість російських облігацій і акцій, на ліквідність, доходи громадян та зростання економіки ».

Причини виникнення кризи в Росії можна розділити на дві групи: Зовнішні і внутрішні. Зовнішні надали більший вплив на фінансову систему, ніж внутрішні.

До зовнішніх причин відносяться такі:

- Різке падіння цін на нафту з майже 150 $ до 40 $ за барель

- Фінансова катастрофа в США і що послідувала за нею ланцюгова реакція по всьому світу.

Внутрішні причини фінансової кризи в Росії:

- Сильна залежність економіки Росії від цін на енергоносії (нафта і газ);

- Економіка Росії орієнтована на експорт сировинних товарів зіткнулася з ситуацією, коли попит і ціни на сировину впали.

Різке падіння біржових індексів РТС і ММВБ (Московська Міжбанківська Валютна Біржа), падіння цін на експортну продукцію (сировину і метал) почали в жовтні - листопаді 2008 року позначатися на реальному секторі економіки:

- Почався різкий спад промислового виробництва (див. Рис. 6). У грудні 2008 року падіння промислового виробництва в Росії досягло 10,3% по відношенню до грудня 2007 року (в листопаді - 8,7%), що стало найглибшим спадом виробництва за останнє десятиліття; в цілому в 4-му кварталі 2008 року падіння промвиробництва склало 6,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2007 року. [Макроіндикаторів ... http: //www.icss.ac.ru...]

Спроби уряду стримати падіння курсу російського рубля (див. Рис. 9) призвели до втрат до чверті золотовалютних резервів Російської Федерації; з кінця листопада 2008 фінансова влада приступили до політики «м'якої девальвації» рубля, яка, значно прискорила спад в промисловості в листопаді - грудні 2008 року, змушуючи підприємства згортати виробництво і виводити оборотні кошти на валютний ринок. Золотовалютні резерви Росії знизилися за перший квартал 2009 року приблизно на 10%.

Витрати бюджету, спрямовані на підтримку фінансової системи, перевищили 3% ВВП. Ці витрати здійснювалися по двох каналах: наданням ліквідності у вигляді субординованих кредитів і за допомогою вливань в капітал банківської системи. Це дозволило добитися стабілізації банківської системи в умовах крайнього дефіциту ліквідності і запобігти паніці серед населення: чистий відтік вкладів з банківської системи стабілізувався, почався ріст валютних вкладів, вдалося уникнути банкрутств серед великих банків, і був відновлений процес консолідації банківського сектора.

В основному антикризові заходи спрямовані на вирішення наступних завдань:

· Розширення доступу підприємств до фінансових ресурсів (пряме кредитування державними банками, фінансовими інститутами розвитку, їх капіталізація; стимулювання приватного кредитування шляхом надання субсидій по процентних ставках і держгарантій; рекомендації банкам щодо кредитування; розширення умов для залучення капіталу на основі випуску акцій і облігацій та їх викупу уповноваженими організаціями);

· Зниження навантаження на бізнес (податкового навантаження, вивізних митних зборів, адміністративного навантаження; обмеження зростання тарифів на послуги і продукцію суб'єктів природних монополій);

· Пом'якшення негативних соціальних наслідків і розвиток ринку праці (збільшення допомоги з безробіття, співфінансування регіональних програм зайнятості, обмеження на використання іноземної робочої сили);

· Стимулювання внутрішнього попиту (держзакупівлі, авансування, преференції для вітчизняних виробників, закупівлі та інвестиційні програми суб'єктів природних монополій, лізинг, захисні митні заходи, субсидії за кредитами споживачів);

· Підтримка малого і середнього підприємництва (співфінансування регіональних програм з розвитку МСП, програми кредитування МСП Зовнішекономбанку), розвиток конкуренції.

Темпи зростання ек-ки США складають зараз 2-3% в рік. При цьому країна як і раніше бореться з наслідками фінансової кризи. Сумарний ВВП ЄС в перерахунку на душу населення знизився на 4%, а промислове виробництво впало на 15% - до рівня 1999 року. Збільшилося число безробітних в ЄС зросла більш ніж на 7 мільйонів осіб. При цьому рівень безробіття досяг 10%. Дефіцит бюджету в середньому по ЄС становить близько 7% ВВП, а рівень заборгованості за два роки зріс на 20 процентних пунктів. Баррозу зазначає, що початок виходу в майбутні роки на пенсію так званого покоління baby-boom призведе до скорочення робочої сили в ЄС, що може ще більше знизити показники економічного зростання. Роль країн з швидко зростаючою економікою підвищуватиметься, що загострить конкуренцію на міжнародній арені.

Прем'єр Держради КНР Вень Цзябао відзначив, що глобальна фінансова криза зробила дуже серйозний негативний вплив на реальний сектор економіки КНР. Для його подолання китайський уряд вжив комплексні заходи, включаючи масштабні бюджетні асигнування і зниження податків з метою відновлення ділової активності підприємств, поліпшення добробуту населення, всебічне сприяння науково-технічному прогресу і розвиток стратегічних народжуються галузей. Завдяки даним заходам Китай першим в світі забезпечив відродження нац-й ек-ки і поліпшення ек-й ситуації в країні, що дозволило не допустити серйозних невдач в ході економічного будівництва. Торкнувшись інфляції, прем'єр наголосив на необхідності скорочення ліквідності для того, щоб усунути основу виникнення інфляції.

Чому китай менше постраждали. Це пов'язано з двома факторами. По-перше, обсяг золотовалютного резерву Китаю становить $ 1,9 трлн - абсолютно унікальний, колосальний обсяг. До того ж він диверсифікований: за останні 2 роки китайці обережно, не привертаючи особливої ??уваги, третина цих резервів перевели в євро. По-друге, зарубіжні інвестиції, накопичені в Китаї за роки реформ (а ця цифра наближається до $ 1 трлн), вкладені не в якісь папери і фантики. Йдеться про прямі інвестиції в реальний сектор економіки, перш за все, в промисловість.

Крім того, необхідно враховувати, що в найближчі десятиліття буде тривати перенесення центру ваги світової економіки і політики з Заходу на Схід. Вже зараз країни Південно-Східної Азії разом з Китаєм та Індією виробляють близько половини світового ВВП. У цих умовах США, незважаючи на зберігається технологічне і військову перевагу, буде все важче диктувати свою волю іншим країнам. Перспективи розвитку ЄС, що об'єднує країни з різним рівнем життя і різним економічним і науково-технічним потенціалом, також виглядають не надто райдужно. Однак і Китай, Індія, а також інші країни Південної і Південно-Східної Азії навряд чи уникнуть внутрішніх соціальних потрясінь. Все це, разом узяте, через період деякого хаосу може привести до поступового становлення нового світового порядку і нової глобальної системи управління. Однак для цього необхідна зміна самої моде чи глобалізації,

Світова економічна криза 2011 - повторення пройденого

Останні події все частіше наводять на думку, що криза 2008 року не закінчувався, а просто вступав в стадію ремісії і фінансова криза 2011 це не стільки самостійне явище, скільки логічне продовження попереднього. І, швидше за все, дно, за яким почнеться підйом економіки, ще не досягнуто. Це припущення не позбавлене логіки. Криза в США та інших розвинених країнах призвела до того, що уряди почали проводити державні програми по стимулюванню внутрішнього попиту, типу «готівка за драндулет». Так, свою роль ці заходи зіграли і привели до того, що запаси на складах скоротилися і треба було їх заповнювати, що і стимулювало зростання активності в різних секторах економіки. Але безслідно таке вливання ліквідності в економіку не проходить. Природно, це позначилося на показниках бюджету, дефіцит якого почав збільшуватися. А це вимагає відповідних заходів у вигляді жорсткого скорочення державних витрат - адже інших джерел поповнення скарбниці немає. Високий рівень безробіття, зростання цін, підвищення схильності до заощаджень, низький рівень завантаження виробничих потужностей - тривожні сигнали. Схоже, всім тільки здавалося, що криза в Америці і Європі закінчився. Насправді він просто перейшов в нову стадію.

Прогноз кризи в Росії

Припускати, що Росію криза мине, було б просто наївно. Старі американські проблеми, які спровокували першу хвилю, повністю не зникли, так ще й додалися серйозні проблеми в європейській економіці. Все це побічно торкнеться і нашої країни, оскільки вона тісно інтегрована в світову економіку. Чекати, що на тлі кризи підвищиться попит на сировину, яке є основою російського експорту і від якого залежать надходження в наш бюджет, явно не варто. Відповідно, темпи зростання економіки Росії також будуть відставати від докризових. Крім того, може продовжитися ослаблення рубля, що негативно позначиться на купівельну спроможність населення. В якості причини зростання долара по відношенню до російської валюти крім повсюдного втечі від ризиків, можна назвати ще і падіння цін на нафту, яке також негативно позначиться на дохідної частини бюджету. Виходить, що Росія може зіткнутися з тими ж проблемами, що і Європа, і Америка. А це означає, що прогноз кризи невтішний. Вся надія на те, що світові економічні кризи приходять і йдуть. Головне, щоб криза 2011-2012 не затягнувся і нам хватілосформірованной урядом «подушки безпеки».

Криза в Китаї

Китайці спостерігають за тим, як європейці намагаються впоратися зі своїми фінансовими і політичною кризою. Для Китаю це дуже важливо. По-перше, Європа стала найбільшим експортним ринком Китаю і це дуже сильно впливає, зрозуміло, на те, як китайці керують своєю економікою. По-друге, триває або навіть посилюється криза в Європі може втягнути в рецесію всю світову економіку. Зростання цін на сировину - криза в Європі, зниження виробництва на східному узбережжі Китаю -> збільшення цін на продукцію, що експортується, збільшення безробіття.
 Інформаційна безпека підприємства і заходи по її здійсненню. Загрози інформаційної безпеки підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. |  Котирування іноземних валют: поняття, методи, правила запису. Торгованих (базова) валюта і валюта котирування.

 Інтелектуальна власність |  Июля 2010 року вступілт в силу Митний кодекс ТЗ, що ознаменувало створення єдиного митного простору Росії, Білорусі і Казахстану. |  Міжнародний ринок технологій. Основні міжнародні угоди в області охорони інтелектуальної власності. |  ТРІПС 1994р. |  Види ліцензійних угод і договорів. Особливості реалізації ліцензійних угод. Поняття єдиної технології за новими положеннями IV гл. ГК РФ. |  Методи оцінки об'єктів інтелектуальної власності: витратний, ринковий, дохідний і їх використання на практиці. |  Междун. договори у уникнення подвійного оподаткування. |  Концепція національної безпеки Росії. |  Міжнародна економічна безпека і її основні показники. Проблеми забезпечення міжнародної економічної безпеки Росії на сучасному етапі. |  Курси Bid і Offer. Спред і маржа. Крос-курс і методи його розрахунку. Середній курс. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати