На головну

Міжнародна економічна безпека і її основні показники. Проблеми забезпечення міжнародної економічної безпеки Росії на сучасному етапі.

  1.  A) Діяльність банків на міжнародній економічній арені.
  2.  Amp; 13. Монголо-татарська навала та її вплив на історію Росії.
  3.  Amp; 20. Сутність і основні риси НЕПу.
  4.  Amp; 21. Зовнішня політика Росії в першій половині XIX століття.
  5.  Amp; 27. Реформи Петра I: початок модернізації Росії.
  6.  Amp; 29. Внутрішня політика Катерини 2. Особливості освіченого абсолютизму в Росії.
  7.  Amp; 31. Соціально-економічний розвиток Росії в першій половині XIX століття.

Ек-а безпека - це стан нац-й ек-ки, при якому забезпечується її незалежність, стабільність і стійкість, здатність до розвитку, підтримки і поліпшення життя населення, при якому вона за рахунок власних ресурсів щодо повно і безперервно задовольняє свої матеріальні і духовні потреби, забезпечує соціально-ек-й прогрес і оборону незалежно від впливу негативних факторів.

Міжнародна економічна безпека - комплекс умов, при яких кожній державі забезпечується можливість вільно обирати і здійснювати свою стратегію соціального та економічного розвитку, не зазнаючи зовнішнього тиску і розраховуючи на невтручання, взаємовигідне і взаємоприйнятне співпрацю з боку інших держав.

Міжнародна економічна безпека дозволяє уникнути стихійного погіршення умов світового економічного розвитку, зовнішньої агресії з боку інших держав.

Концепція міжнародної ек-й безпеки включає в себе ідеологію нового міжнародного економічного порядку. Вона націлена на рівномірний розвиток усіх країн світу на основі перерозподільних тенденцій, підкріплених багатосторонніми угодами.

Економічна безпека Росії: -Фінансова безпеку (стан фінансової і банківської системи) -енергетичні безпеку (стан паливно-енергетичного комплексу) -оборону безпеку (стан боєготовності країни) -Між перша економічна безпека (стан ВЕС країни і її інтеграція у світову економіку)

Головним завданням межд-ой ек-ї безпеки є підтримка встановленого економічного розвитку країни як частини світової економічної системи при максимальному використанні її потенціалу. В даний час ступінь залежності РФ від зовнішнього світу є дуже високим.

1) До 70% продовольства, споживаного великими містами надходить з-за кордону; 2) Держава не в змозі припинити незаконний вивіз капіталу; 3) Економічний розвиток країни практично повністю залежить від цінової номенклатури зовнішніх сировинних ринків.

Для Росії небезпечна глибока доларизація української економіки.

Незважаючи на тісну співпрацю з ЄС і колишніми державами СРСР, понад 95% всіх легальних і нелегальних операцій здійснюється в доларах, які також є основою грошових заощаджень громадян.

Основний напрямок ЕБ Росії: Забезпечення ек-го розвитку РФ з метою задоволення соціальних і ек-их потреб громадян РФ при оптимальних затратах праці і природоохоронному використанні сировинних ресурсів і навколишнього середовища.

Мета гос-ой стратегії ЕБ РФ - забезпечення такого рівня розвитку економіки при якому створюються умови для зростання рівня і якості життя населення, всебічного розвитку особистості соціально-економічної і політичної стабільності, також військово-політичної стабільності держави, що забезпечує збереження суверенітету і державної цілісності, успішне і ефективне протистояння внутрішнім і зовнішнім загрозам.

Гос-ая стратегія ЕБ РФ включає: 1) Визначення національних інтересів Росії в області економіки 2) Характеристику найбільш ймовірних зовнішніх і внутрішніх загроз ЕБ 3) Цільові установки соціально - економічної політики розвитку країни 4) визначенні критеріїв і параметрів стану економіки, що відповідає вимогам ЕБ; 5) Система і механізм забезпечення ЕБ.

Стратегія економічної безпеки РФ на період до 2020 року.  Відзначається, що Основними пріоритетами національної безпеки РФ є нац-ая оборона, д-я і громадська безпека.

Стратегія визначила шлях, по якому російська армія піде найближчі десять років. Головним завданням зміцнення нац-ої оборони названо перехід до якісно нового вигляду Збройних сил. Громіздкі дивізії і полки замінюють мобільними бригадами. Скорочується роздутий чиновницький апарат Міноборони. Центральні структури зменшують в 2,5 рази, Главкомата і штаби - майже наполовину. Змінюється співвідношення солдатів і офіцерів. Останніх в армії залишиться 15% це нормальна світова практика.

Забезпечення нац-й безпеки в області підвищення якості життя російських громадян сприятимуть зниження рівня організованої злочинності, корупції та наркоманії.

Одним з головних напрямків забезпечення нац-й безпеки в середньостроковій перспективі визначається продовольча безпека(за рахунок розвитку біотехнологій та імпортозаміщення за основними продуктами харчування) і гарантоване постачання населення високоякісними і доступними лікарськими препаратами

Наука, технології та освіту

Реалізація гос-ой стратегії ЕБ РФ спрямована на створення в необхідних і достатніх умов для забезпечення наступних можливостей: 1. Самостійно і ефективно вирішувати внутрішні соціально-ек-ие і політ-ие завдання. 2. Забезпечити рівень і якість життя населення. З. Своєчасно адаптуватися до динамічних змін світового господарства, 4. Впливати на ек-ие, політичні та військові процеси відстоюючи інтереси РФ.
 Концепція національної безпеки Росії. |  Інформаційна безпека підприємства і заходи по її здійсненню. Загрози інформаційної безпеки підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

 Диференціація митних ставок |  режими торгівлі |  Інтелектуальна власність |  Июля 2010 року вступілт в силу Митний кодекс ТЗ, що ознаменувало створення єдиного митного простору Росії, Білорусі і Казахстану. |  Міжнародний ринок технологій. Основні міжнародні угоди в області охорони інтелектуальної власності. |  ТРІПС 1994р. |  Види ліцензійних угод і договорів. Особливості реалізації ліцензійних угод. Поняття єдиної технології за новими положеннями IV гл. ГК РФ. |  Методи оцінки об'єктів інтелектуальної власності: витратний, ринковий, дохідний і їх використання на практиці. |  Междун. договори у уникнення подвійного оподаткування. |  Системи безперебійного живлення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати