Головна

Диференціація митних ставок

  1.  Sf 48. Диференціація та інтеграція в науці. методологічне
  2.  А - якщо вимога про сплату митних платежів виставлено після закінчення 3 років після сплати митних платежів або виникнення обов'язки;
  3.  Адміністративна відповідальність за порушення митних правил.
  4.  Базисні умови поставок (INCOTERMS 2010)
  5.  У практиці білоруських організацій виділяють також логістичні процеси: управління складуванням, транспортіовкой, запасами в ланцюгах поставок
  6.  В) Види митних процедур.
  7.  Введення мит на імпортовані товари

Відповідно до російського зак-ву Уряд має право диференціювати встановлені Законом про митний тариф ставки в залежності від країни походження товару. Так, щодо товарів, що походять з країн, в торгово-політичних відносинах з якими РФ застосовує режим найбільшого сприяння, застосовується базова ставка ввізного мита. Серед 125 країн, включених до цього переліку, такі країни, як Австрія, Іспанія, Індія. При митному оформленні товарів, що переміщуються з країн, що розвиваються (105 країн, в тому числі В'єтнам, Болгарія), тариф зменшується на 25 відсотків, з найменш розвинених країн (Афганістан, Лаос, Судан, Боснія і ін.) Застосовується так званий нульовий тариф, т . е. товари оформляються безмитно.

Відносно ж товарів, що походять з країн, торгово-політичні відносини з якими не передбачають режим найбільшого сприяння, або країна походження яких не встановлена, ставки ввізних мит, певні на підставі Закону «Про митний тариф», збільшуються вдвічі. Наприклад, мита подвоюються при ввезенні товарів з Латвії.

Класифікація там. мит:

По об'єкту оподаткування: -Ввізне (імпортне)- Мито, яке стягується при перевезенні товарів до митної зону.-Вивізне (експортне)- мито, якої обкладаються експортні товари при випуску їх за межі митної території держави.-Провізна (транзитна) (transit duty) - Мито, яке стягується з товарів, які перетинають національну територію транзитом. Міжнародний транзит це перевезення іноземних вантажів, при яких пункти відправлення та призначення знаходяться за межами даної країни.

За способом стягнення:-специфічна- стягується в установленому розмірі за од-цу оподатковуваного товару (10 євро за 1 кг) .-адвалорна- стягується в% до митної вартості оподатковуваного товара.-комбінована - Поєднує обидва види митного обкладання.

За походженням:-Автономна - встановлювана на підставі односторонніх рішень органів гос-й влади країни. Її ставки можуть бути змінені рішенням компетентного органу без узгодження з країнами -внешнеторговимі партнерамі.-договірна -пошліна, уст-а на базі двосторонньої або багатосторонньої торгівельної угоди (угоди). Вона поширюється тільки на ті товари, які обумовлені в цьому документі. -преференційна- Пільгове мито, що вводиться в знижених розмірах для заохочення імпорту певних товарів з конкретних країн.

За хар-ру застосування:-спеціальна- Мито, що застосовується, по-перше, як захисний засіб, якщо товари ввозяться на митну територію країни в кол-ве і на умовах, що завдають або загрожують завдати шкоди вітчизняним виробникам подібних або безпосередньо конкуруючих товарів; по-друге, як відповідна міра на дискримінаційні й інші дії, що ущемляють інтереси країни, з боку інших держав або їх союзов.-компенсаційна -пошліна, що накладається на ввезення тих товарів, при пр-ве к-х використовувалися субсидії, якщо їх імпорт завдає шкоди національним виробникам подібних товарів або перешкоджає організації або розширенню їх виробництва.-антидемпінгове -застосовуються в разі ввезення на тер-ію країни товарів за цінами, нижчими, ніж в країні-експортері. Служить для вирівнювання цін на товари, що ввозяться до рівня, визнаного нормальним. показники кон'юнктури |  режими торгівлі

 Транснаціоналізація: загальна характеристика, проблеми. ТНК і глобалізація світового господарства: нові стратегії і цілі. Найбільші ТНК в Росії і світі. |  Класична теорія міжнародної торгівлі. Абс. переважно-в |  Теорія відносних переваг |  парадокс Леонтьєва |  Інтелектуальна власність |  Июля 2010 року вступілт в силу Митний кодекс ТЗ, що ознаменувало створення єдиного митного простору Росії, Білорусі і Казахстану. |  Міжнародний ринок технологій. Основні міжнародні угоди в області охорони інтелектуальної власності. |  ТРІПС 1994р. |  Види ліцензійних угод і договорів. Особливості реалізації ліцензійних угод. Поняття єдиної технології за новими положеннями IV гл. ГК РФ. |  Методи оцінки об'єктів інтелектуальної власності: витратний, ринковий, дохідний і їх використання на практиці. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати