Головна

Форми і методи виховної роботи класного керівника

  1. Android Studio - безкоштовне середовище розробки на основі IntelliJ IDEA, що надає інтегровані інструменти для розробки та налагодження додатків для платформи Android.
  2. Deformable bodies - Деформируемые тела
  3. I ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЧЕЙ ОБЫЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  4. II. 1994 - 2002 годы - период формирования развитой отрасли, становление и рост агентств, освоение и адаптация зарубежного опыта
  5. II. Порядок формирования экспертных групп, организация экспертизы заявленных на Конкурс проектов и регламент работы Конкурсной комиссии
  6. II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков
  7. IV Этап. Завершение формирования колониальной системы. Конец XIX - начало XX вв.

Реалізація цілей, змісту виховної діяльності класного керівника здійснюється в основному на класній годині, яка проводиться в певний день тижня у відведений час.

Виховна годинавиконує три основні функції: освітню, ціннісно-орієнтовну, стимулюючо-дійову.

Освітня функція передбачає роботу по оволодінню або розширенню знань школярів з питань етики, естетики, політики; з питань наук, що не знайшли відбиття в навчальних програмах, але цікавлять учнів та ін.

Ціннісно-орієнтовна пов'язана з першою, але головним є не лише збагачення знаннями, а і формування певного ставлення до оточуючої дійсності, що спонукає людину до оцінювання явищ, дій, вчинків, теорій та ін.

Стимулюючо-дійова функція спрямована на формування потреб школярів до реальних практичних дій.

Класна година в цьому випадку може бути стартом для конкретної діяльності учнів.

Кожна з функцій може бути реалізована при проведенні лекцій, бесід, диспутів, конференцій, оглядів газет, журналів, обговорення статей, театральних спектаклів, кінофільмів, участі в проведенні свят, збору легенд, казок свого народу, діяльності, спрямованій на вивчення рідного краю, його історії, звичаїв, повернення забутих імен національних героїв тощо.

Цікавими для школярів є такі форми організації виховної діяльності, як усні журнали («У світ цікавостей», «Перегортаючи сторінки календаря», «Новини науки і техніки»), заочні подорожі, які дозволяють використовувати географічні карти, кінокадри, твори живопису тощо, «Трибуна депутата» та ін.

Планування роботи класного керівника

Планування значною мірою визначає результати та ефективність роботи класного керівника, тому що воно дозволяє упорядковувати педагогічну виховну діяльність, забезпечуючи її рівномірність, систематичність, наступність.

При складанні плану роботи необхідно дотримуватися низки вимог:

1. Чітке визначення мети.

2. Орієнтація на реалізацію потреб, інтересів дітей, їх розвиток, що передбачає врахування пропозицій школярів і батьків, вивчення їх цінностей.

3. Відображення в плані основних подій держави.

4. Передбачення різних видів діяльності, розвиток їх активності, творчості.

5. Орієнтація на різнобічність змісту, форм і методів роботи, спрямованих на розвиток інтересів, здібностей дітей.

6. Передбачення умов для вибору школярами різних видів, форм діяльності, способів вираження своєї позиції.

7. Забезпечення наступності у змісті, формах діяльності, виключення дублювання, врахування попереднього досвіду, бачення перспективи.

8. Конкретність, реальність, обґрунтованість роботи, яка планується, що передбачає врахування особливостей учнівського і педагогічного колективів, рівнів їх розвитку, традицій та ін.

9. Врахування таких джерел для складання плану: матеріалів, рекомендацій педагогічних і методичних досліджень з питань роботи класного керівника;

- передового досвіду класних керівників;

- можливостей школи, батьків, громадськості, оточуючих школу підприємств, культурних закладів;

- традиційні свята навчального року;

- традиції школи, класного колективу;

- події, факти, пов'язані з життям країни, міста, села;

- події, дати, пов'язані з життям видатних людей;

- загальношкільні плани;

- попередні плани класного керівника тощо.

Класний керівник може складати різні плани на рік, півріччя, чверть, місяць, тиждень, день.

Основним документом у роботі класного керівника є план на півріччя або рік. Загальноприйнятої структури плану роботи класного керівника немає, кожен повинен творчо підходити до його складання. Тому існують різні варіанти складання планів. Проте план передбачає короткий аналіз педагогічної роботи за попередній час, визначення цілей і завдань роботи з колективом учнів, педагогічним колективом, з батьками і громадськістю. Варіанти форм планів представлено в таблицях 9, 10.

Ефективність виховної роботи класного керівника визначається вивченням результатів його діяльності, тобто встановленням того, які позитивні зміни відбулися в учнівському колективі, в їх взаємовідносинах між собою, з учителями, батьками, у рівні вихованості школярів, розвиткові окремих якостей та ін.
Напрями діяльності класного керівника | ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ.. В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ.

Методи формування свідомості особистості | Принцип гуманізації виховання | Принцип виховання в діяльності і спілкуванні | Принцип цілісного підходу до виховання | ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ: МЕТА, ЗАВДАННЯ,ЗМІСТ І ФОРМИ. | Методи, форми, засоби фізичного виховання | ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ І ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ УЧНІВ. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ. | ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ. В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ. | ВИХОВНА РОБОТА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА: ЗМІСТ, НАПРЯМИ, ФОРМИ. | Функції класного керівника |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати