На головну

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ: МЕТА, ЗАВДАННЯ,ЗМІСТ І ФОРМИ.

  1. Аналіз показників стану охорони праці на підприємстві з підвищеною небезпекою виробництва: мета, які дані підлягають аналізу.
  2. Билет № 32 Социальная и политическая реклама: своеобразие предмета, средств, целевой аудитории.
  3. Виховання.
  4. ВИХОВНА РОБОТА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА: ЗМІСТ, НАПРЯМИ, ФОРМИ.
  5. Громадянське виховання: його роль, завдання, зміст, форми організації. В. О. Сухомлинський про громадянське виховання
  6. Завдання, шляхи та засоби естетичного виховання. А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський про естетичне виховання.
  7. Закономірності психічного розвитку дітей в процесі навчання і виховання

Фізичне виховання молоді - це сукупність дій вихователя і вихованця, спрямованих на розвиток організму, укріплення здоров'я, забезпечення гармонії «фізичного розвитку та духовного життя багатогранної діяльності людини» (В. О. Сухомлинський).

Результат фізичного виховання особистості виражається в оволодінні нею фізичною культурою, яка представляє собою сукупність досягнень людини в галузі її фізичного розвитку.

Фізичне виховання пройшло довгий шлях свого розвитку.

В античному світі перед фізичним вихованням дітей аристократії стояло завдання сприяти підготовці сильних, удалих воїнів, слухняних і витривалих солдат для захисту рабовласницької держави і придушення повстань рабів.Ідеалом грецького виховання вважався гармонійний розвиток усіх фізичних і психічних сил та здібностей людини. У Спарті, щоб зробити спартанських дівчат здатними народжувати здорових дітей, держава прописувала займатися особливим курсом гімнастики (бігати, боротися, стрибати, кидати диск, спис).

Джон Локк (1632-1704) у своїй праці «Думки про виховання» дав вперше розгорнуту теорію фізичного виховання. Локк вважав «здоровий дух у здоровому тілі» щасливим станом. Він надавав великого значення перебуванню дітей на свіжому повітрі, прилученню тіла до спеки та холоду, плаванню, просторому одягові, простій і невишуканій їжі, чистому повітрю, доброму сну, твердій постелі, розвагам, танцям, верховій їзді, фехтуванню, ручній праці і мандруванню.

Шведська система, яка створена поетом П. Г. Лінгом (1776- 1839) і доповнена його сином Ярмаром Лінгом, з педагогічного к у розроблена найбільш раціонально. Спираючись на дані психології, анатомії, фізіології, система Лінга переслідувала перш за педагогічну і лікувальну мету. Вона поділялась на 4 види: педагогічна гімнастика, воєнна, лікувальна і естетична. Характеризує систему планомірність, послідовність вправ, введення коректуючих вправ, відповідність вправ анатомо-фізіологічним особливостям різних груп дітей. Пестолоцці вважав, що шведи своєю гімнастикою здійснюють виховання, а інші - лише рух.

Сокольська гімнастика заснована Тиршом (1832-1884), має багато спільного з німецькою. Відмінність її полягає в групових вправах (пірамідах) і в порядкових рухах, які виконувалися під музику, що викликало сильне враження.

Ритмо-гімнастичні системи являють собою прагнення ввести в гімнастику моменти естетичного порядку. Найбільше розповсюдженими системами вважались системи Жана Далькрода, А. Дункан.

Особливої уваги заслуговує система фізичного виховання П. Ф. Лесгафта (1837-1909), яку він визначав як фізичну освіту. Він відштовхувався від факту тісного зв'язку між фізичними рухами і психічними виявами дитини, ставив завдання вчити дітей свідомо керувати ними, тобто щоб людина свідомо володіла своїм тілом. Всі вправи Лесгафт поділив на: прості, вправи з обтяженням і опірності, ігри, елементарну працю. Найкориснішими фізичними вправами Лесгафт вважав ходіння і біг, який, за його словами, є однією з найбільш вигідних природних форм активної дії. В той же час Лесгафт надмірно інтелектуалізував фізичні вправи, негативно ставився до гімнастичних приладів і змагань, бо вважав, що це приводить до непропорційного розвитку тіла людини, не рекомендував показувати учням, як виконувати різні рухи, вимагав виконання лише на основі слова.

Фізична культура України сягає корінням, як визначено в «Концепції національного виховання», часів Київської Русі. То були методи гартування дітей, формування воїнського лицарства і мужності. Вершиною національного фізичного виховання, самовдосконалення тіла і духу була епоха Запорозької Січі. Тут сила і витривалість тілогартування проходили в постійних іграх, забавах, танцях, змагальних вправах тощо.

Все цінне, вироблене в історії педагогічної думки, творчо використовується в сучасній школі, яка вирішує такі основні завдання:

1. Сприяння зміцненню здоров'я і загартування організму учнів, підвищенню їх працездатності (підвищенням стійкості організму до перегрівання, переохолодження, коливань тиску, укріплення опорно-рухового апарата дітей, формування правильної постави, поліпшення діяльності серцево-судинної, дихальної системи; укріплення нервової системи).

2. Формування рухових умінь і навичок школярів у процесі виконання певних рухів. Серед них: природні дії (ходіння, біг, стрибки, плавання та ін.) і спеціально організовані вправи на приладах, акробатика, котрі вимагають певних знань.

3. Сприяння придбанню учнями необхідних знань у галузі фізичної культури, спорту, гігієни та медицини про значення фізичної культури і спорту для укріплення здоров'я, про режим дня, особисту гігієну, способи підтримання високої працездатності, про фактори загартовування, прийоми самоконтролю та ін.

4. Розвиток основних фізичних якостей школярів (сили, спритності, терплячості, гнучкості, відваги та ін.), забезпечення єднання фізичного виховання з моральним, естетичним, трудовим, розумовим (виховання сміливості, наполегливості, дисциплінованості, колективізму, почуття дружби і товариськості, навичок культурної поведінки, формування організаторських навичок, розуміння красивої будови тіла людини, краси спортивної техніки та ін.

5. Виховання вольових і моральних якостей, свідомого ставлення школярів до власного організму, формування вмінь «берегти здоров'я», укріплювати його правильним режимом праці, відпочинку, харчування, гімнастикою та спортом, гартувати фізичні та нервові сили, попереджати захворювання» (В. О. Сухомлинський).Принцип цілісного підходу до виховання | Методи, форми, засоби фізичного виховання

Основні шляхи громадянського виховання школярів | МЕТА ВИХОВАННЯ. МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ І ПОВЕДІНКИУЧНІВ. ВИБІР МЕТОДІВ ВИХОВАННЯ.. | ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИТЯЧОГО КОЛЕКТИВУ І ШЛЯХИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ. | Види і структура дитячого колективу | Динаміка розвитку колективу | Шляхи згуртування дитячого колективу | МЕТОДИ ВИХОВАННЯ. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ. НАРОДНА ПЕДАГОГІКА ПРО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА У ВИХОВАННІ.. | Методи формування свідомості особистості | Принцип гуманізації виховання | Принцип виховання в діяльності і спілкуванні |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати