Головна

Принцип цілісного підходу до виховання

  1. I по этиологическому принципу
  2. II. Принципы гражданства РФ.
  3. II. Принципы, связанные с эксплуатацией имущества
  4. III. Принципы конституционного статуса личности.
  5. IV. Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования
  6. LC-генератор с трансформаторной связью. Принцип работы. Назначение основных элементов.
  7. Quot;Маленькие трагедии" Пушкина. Своеобразие жанра и композиции, принципы циклизации

Цей принцип розглядається як теоретична основа організації виховної діяльності. Він передбачає:

1. Необхідність обліку всієї сукупності економічних, соціальних, моральних та інших умов, які мають вплив на формування людини як особистості. З урахуванням цих факторів конкретизується мета організації виховної діяльності з колективом школярів або з окремою дитиною.

2. Формування різноманіття якостей особистості школяра, основ інтелектуальної, моральної, естетичної, економічної, політичної, правової, екологічної, фізичної, комунікативної культури, культури праці, сімейних відносин як цілісного процесу. Все це потребує відбору змісту виховної діяльності.

3. Оптимальний вибір методів і засобів досягнення мети, їх диференціація в залежності від соціально-економічних, вікових особливостей, рівня культури вихованців. А. С. Макаренко писав: «Ніякого засобу взагалі, хоч би який ми взяли, не можна визначити ні добрим, ні поганим, якщо ми розглядаємо його окремо від інших засобів, від цілої системи, від цілого комплексу впливів».

4. Визначення умов, які забезпечують успіх реалізації мети. Однією з важливих загальних умов є систематичність і послідовність в організації виховання, тобто процес виховання потребує обгрунтованої системи, що враховує попередній досвід вихованців і розробляє перспективи взаємодії вихователів і вихованців, передбачає ускладнення завдань виховання і безперервність виховного процесу.

Цілісність виховного процесу вимагає:

- диференціації форм і засобів масового та індивідуального впливу в залежності від психологічних, вікових особливостей, освітнього і культурного рівня вихованців;

- координації зусиль учасників процесу;

- творчого підходу до організації процесу виховання;

- врахування конкретної виховної ситуації та закономірностей, принципів, особливостей виховання;

- варіативність методів, форм, засобів виховання та ін.

5. Облік результатів виховної діяльності і корегування за необхідності мети, завдань, змісту, методів, умов досягнення мети.

Це одна з найскладніших проблем, яку досліджували А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський, Б. М. Бітінас, О. С. Богданова, Т. М. Куриленко, І. С. Мар'єнко, Н.І. Монахов та ін.

Вивчення результативності виховної діяльності пов'язане із визначенням сформованості у школяра в залежності від його вікових можливостей важливих рис особистості, які є показниками вихованості.

На основі праць М. В. Єфременко, МЛ. Монахова можна назвати такі головні якості особистості школяра: громадянськість, допитливість, ретельність, сумлінність, працелюбність, повага до старших, гуманність, доброта, чуйність, чесність, ввічливість, ощадливість, дисциплінованість, гідність, самостійність, активність, відповідальність, єдність слова і діла, правдивість, скромність, самокритичність, ініціативність, сила волі, любов до прекрасного, прагнення до фізичної досконалості та ін.
Принцип виховання в діяльності і спілкуванні | ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ: МЕТА, ЗАВДАННЯ,ЗМІСТ І ФОРМИ.

Зміст громадянського виховання | Основні шляхи громадянського виховання школярів | МЕТА ВИХОВАННЯ. МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ І ПОВЕДІНКИУЧНІВ. ВИБІР МЕТОДІВ ВИХОВАННЯ.. | ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИТЯЧОГО КОЛЕКТИВУ І ШЛЯХИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ. | Види і структура дитячого колективу | Динаміка розвитку колективу | Шляхи згуртування дитячого колективу | МЕТОДИ ВИХОВАННЯ. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ. НАРОДНА ПЕДАГОГІКА ПРО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА У ВИХОВАННІ.. | Методи формування свідомості особистості | Принцип гуманізації виховання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати