Функції податків. Принципи оподаткування в РФ. |  Класифікація податків. |  Правові основи оподаткування юридичних осіб. |  Правові основи оподаткування фізичних осіб. |  Права і обов'язки платників податків. |  Права податкових органів. |  Податковий контроль. |  Юридична відповідальність за порушення податкового законодавства. |  Поняття ринку позикових капіталів. Загальна характеристика кредитної системи. |  Поняття і структура банківської системи в РФ. |

загрузка...
загрузка...
На головну

Порядок реєстрації банків і ліцензування банківської діяльності.

  1.  A) Діяльність банків на міжнародній економічній арені.
  2.  I. Право на вільне здійснення економічної діяльності.
  3.  I. Порядок укладення трудового договору
  4.  I. Порядок надання медичної допомоги жінкам під час вагітності
  5.  II. Порядок надання медичної допомоги вагітним жінкам з вродженими вадами внутрішніх органів у плода
  6.  II. Порядок розробки індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда)
  7.  II. Порядок складання звіту

Засновниками кредитної організації можуть бути Ю і ФЛ.

Кредитні організації підлягають державній. реєстрації відповідно до ФЗ "Про держ. реєстрації ЮЛ та ВП" з урахуванням встановленого ФЗ «Про банки і банківську діяльність» спеціального порядку держ. реєстрації кредитних організацій (КРО).

Рішення про держ. реєстрації КРО приймається ЦБ РФ. Внесення в ЕГРЮЛ відомостей про створення, реорганізації та ліквідації КРО, а також інших передбачених ФЗФЗ відомостей здійснюється уповноваженим реєструючим органом на підставі рішення ЦБ РФ про відповідну держ. реєстрації.

ЦБ РФ з метою здійснення ним контрольних і наглядових функцій веде Книгу гос. реєстрації КРО.

За держ. реєстрацію КРО стягується держ. мито.

Ліцензія на здійснення банківських операцій КРО видається після її держ. реєстрації. Здійснення банківських операцій проводиться тільки на підставі ліцензії, що видається ЦБ РФ. КРО має право здійснювати банківські операції з моменту отримання ліцензії, виданої ЦБ РФ. Ліцензія на здійснення банківських операцій видається без обмеження термінів її дії.

За розгляд питання про видачу ліцензії стягується ліцензійний збір у розмірі, який визначається ЦБ РФ, але не більше 1% від оголошеного статутного капіталу КРО. Зазначений збір надходить в доход федерального бюджету.

У ліцензії на здійснення банківських операцій вказуються банківські операції, на здійснення яких дана КРО має право, а також валюта, в якій ці банківські операції можуть здійснюватися.

Здійснення ЮЛ банківських операцій без ліцензії тягне за собою стягнення з такого ЮЛ всієї суми, отриманої в результаті здійснення цих операцій, а також стягнення штрафу в двократному розмірі цієї суми до федерального бюджету.

Для держ. реєстрації та ліцензування банку необхідні: заяву, установчий договір, статут, бізнес-план, затверджений зборами засновників, кандидатури для призначення на посади керівника та головного бухгалтера банку.

При поданні вищезазначених документів, ЦБ РФ видає засновникам КРО письмове підтвердження отримання документів, необхідних для держ. реєстрації та отримання ліцензії на здійснення банківських операцій.

Ухвалення рішення про держ. реєстрації та видачі ліцензії або про відмову в цьому проводиться у строк, що не перевищує 6 місяців з дати подання всіх передбачених документів.

ЦБ РФ після прийняття рішення про держ. реєстрації КРО направляє в уповноважений орган відомості і документи, необхідні для здійснення даними органом функцій з ведення ЕГРЮЛ.

Уповноважений реєструючий орган у строк не більше ніж 5 робочих днів вносить до ЕГРЮЛ відповідний запис і не пізніше робочого дня, наступного за днем ??внесення відповідного запису, повідомляє про це в ЦБ РФ.

ЦБ РФ не пізніше 3 робочих днів повідомляє засновників КРО про внесеної в ЕГРЮЛ запису з вимогою провести в місячний термін оплату 100% оголошеного статутного капіталу і видає засновникам документ, що підтверджує факт внесення запису про КРО в ЕГРЮЛ.

ЦБ РФ відкриває зареєстрованому банку кореспондентський рахунок в ЦБ РФ.

Після оплати 100% статутного капіталу, ЦБ РФ в 3-денний термін видає КРО ліцензію на здійснення банківських операцій.

  Правові основи управління банківською системою. |  Правові основи ощадного справи в РФ. Поняття і види вкладів.
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати