На головну

Формула Ньютона-Лейбніца.

  1.  Microsoft Word: Робота з формулами
  2.  А) Додавання і множення ймовірностей. Повна ймовірність. Формула Байєса.
  3.  Абсолютно чорне тіло. Формула Релея-Джинса.
  4.  Альдегіди, загальна формула. Хімічні властивості. Отримання, застосування мурашиного і оцтового альдегідів.
  5.  барометрична формула
  6.  Барометрична формула як окремий випадок розподілу Больцмана. Нормировка розподілу Больцмана. Приклади використання функції розподілу Больцмана.
  7.  Барометрична формула - визначає залежність тиску або густини газу від висоти в полі тяжіння

якщо f(x) Неперервна на відрізку [a, b], І F(x) - Деяка первісна функції  , то .
 Док-во. Ми встановили, що функція  - Первісна безперервної f(x). Так як F(x) - Теж первісна, то Ф (x) = F(x) + C. Покладемо в цій рівності x = a. Так як  , то  . У рівності  переобозначив змінні: для змінної інтегрування t повернемося до позначення x , верхня межа x позначимо b. остаточно, .
 Різниця в правій частині формули Ньютона-Лейбніца позначається спеціальним символом:  (тут  читається як "підстановка від a до b"), Тому формулу Ньютона-Лейбніца зазвичай записують так: .
 Приклад застосування формули Ньютона-Лейбніца: .

  Теорема про похідну інтеграла із змінною верхньою межею. |  Теорема про заміну змінної в певному інтегралі.

 Теорема Кофи. |  Теорема Лагранжа. |  питання 33 |  Інтегрування раціональних дробів. |  Інтегрування ірраціональних виразів. |  Інтегрування тригонометричних виразів. |  Поняття інтегральної суми і певного інтеграла. Теореми про інтегрованої функції. |  Основні властивості визначеного інтеграла. |  Оцінка певних інтегралів. |  Теорема про повну загальну середню для певного інтеграла. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати