Головна

Методологія історії держави і права Росії.

  1.  A) події зовнішньої історії Англії
  2.  Amp; 13. Монголо-татарська навала та її вплив на історію Росії.
  3.  Amp; 17. Зовнішня і внутрішня політика Івана III: освіту Московського централізованої держави
  4.  Amp; 27. Реформи Петра I: початок модернізації Росії.
  5.  Amp; 29. Внутрішня політика Катерини 2. Особливості освіченого абсолютизму в Росії.
  6.  Amp; 41. Скасування кріпосного права в Росії: причини, шляхи здійснення та наслідки.
  7.  Amp; 60. Зовнішня політика радянської держави в 1921-1940 рр.

Це означає як вивчається ІГПР.

Ми вивчаємо гос-правові явища в їх зв'язку і взаємозалежності, в безперервному русі, розвитку, виходячи із законів діалектики.

Ми виходимо з вчення про економічний базис і надбудову суспільства, акцентуємо увагу на їх взаємодії, відзначаємо роль класової боротьби і соціальних революцій у розвитку держави і права, вважаємо народні маси вирішальною силою суспільного розвитку.

Гос-во і право в нашій країні виникли, розвивалися і розвиваються на основі загальних закономірностей розвитку людського суспільства.

При вивченні держ- ва і права Росії як частини надбудови слід виходити з положення про визначальний вплив на їх розвиток базису. Слід мати також на увазі важливе положення про оборатном впливі гос-ва і права на базис.

Розвиток гос-ва і права також тісно пов'язане з боротьбою антагоністичних класів в суспільстві. Сама поява антагоністичних класів, їх боротьба викликали до життя гос-во і право.

Велика роль народних мас в розвитку гос-ва і права Росії. Так виступу нар. мас Росії мали істотний вплив на розвиток феодального гос-ва, його форм; на розвиток кримінального та процесуального права, на проведення різних реформ.

На розвиток гос-ва і права також впливають зовнішньополітичні та географічні чинники, релігія, історичні традиції і т.д.

--Метод Історизму. Застосовуючи історичний спосіб, вивчають гос-во і право з моменту їх виникнення і простежують весь процес їх розвитку.

--Логіческій Спосіб дає теоретичне відтворення розвиненого і розвивається об'єкта, тобто гос-во і право розглядаються у всіх їх істотних, закономірних зв'язках і відносинах. Історія держави і права Росії як наука і навчальна дисципліна. |  Виникнення державності у східних слов'ян.

 Державний лад Київської Русі (форма правління, форма державного устрою, політичний режим). |  Виникнення давньоруського права і його джерела. |  Походження Руської правди і її редакції. |  Джерела. |  Короткий виклад. |  Види злочинів і покарань. |  Майнові, спадкові, сімейні правовідносини в Руській правді. |  Суд і судовий процес в давньоруській державі. |  Особливості політичного та державного розвитку Володимиро-Суздальського князівства в період державної роздробленості XII-XIV ст. |  Організація державної влади в Новгородській і Псковській феодальних республіках. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати