На головну

Оцінка середньозваженої вартості капіталу.

  1.  Amp; 30. Радянсько-німецькі відносини в 1930-і роки: історія і сучасна оцінка.
  2.  III. Бактеріологічна оцінка молока.
  3.  III. оцінка контрольного пакету акцій.
  4.  IV. Оцінка прогностіческойвалідності.
  5.  Puc.2. Індивідуальна оцінка проблемного поля організації учасником № 1
  6.  V. Метод застосування банку даних про вартість раніше побудованих або запроектованих об'єктів
  7.  А) оцінка діяльності ЖК

Капітал - це вартість засобів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, інвестованих формуванням активів підприємства.

Завданнями управління власним капіталом є:

- Визначення доцільного розміру власного капіталу;

- Збільшення, якщо потрібно, розміру власного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку або додаткового випуску акцій;

- Визначення доцільної структури знову випущених акцій (частки звичайних і привілейованих акцій);

-визначення та реалізація дивідендної політики.

Управління капіталом передбачає визначення його вартості, що становить ціну, яку організація платить за залучення їх з різних джерел.

Процес оцінки вартості включає:

а) проводиться попередня поелементно оцінка вартості капіталу,

б) проводиться узагальнююча оцінка вартості капіталу на основі формули ССК = ?i = 1nCi * Yi де ССК - середньозважена вартість капіталу організації,

в) зіставлення вартості власного і позикового капіталу, Ci - вартість окремих елементів капіталу (%), Yi - питома вага окремих елементів капіталу, виражений десятковим дробом.

г) визначення динаміки вартості капіталу,

д) визначення граничної Стомость капіталу - визначається як співвідношення середньозваженої вартості власного капіталу до приросту капіталу додатково залученого організацією. ПСК = ?ССК / ?К

е) Гранична ефективність капіталу ПЕК = ?Рк / ?ССК де ?Рк -приріст рівня рентабельності АПІТАЛ, ?ССК - приріст середньозваженої вартості капіталу. Аналіз фінансової стійкості підприємства |  Квиток № 42.

 Квиток № 32 |  Оборотні кошти підприємства, їх призначення і джерела формування |  Склад і структура доходів федерального, регіонального та місцевого бюджету в поточному році. |  Склад і структура витрат федерального, регіонального, місцевого бюджетів. |  Витрати регіонального бюджету. |  Видатки місцевих бюджетів. |  Основні елементи податку на доходи фізичних осіб, податок на прибуток, додану вартість та єдиного соціального податку |  Методичний інструментарій оцінки вартості грошей в часі. |  Методи аналізу фінансового стану підприємства. |  Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати