На головну

Порядок і строки розгляду касаційної скарги

  1.  I. Порядок укладення трудового договору
  2.  I. Порядок надання медичної допомоги жінкам під час вагітності
  3.  II. Порядок надання медичної допомоги вагітним жінкам з вродженими вадами внутрішніх органів у плода
  4.  II. Порядок розробки індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда)
  5.  II. Порядок складання звіту
  6.  II. Порядок формування експертних груп, організація експертизи заявлених на Конкурс проектів і регламент роботи Конкурсної комісії
  7.  III. Порядок надання медичної допомоги жінкам під час пологів і в післяпологовий період

Питання про прийняття скарги до провадження, залишення її без руху, повернення і припинення провадження за касаційною скаргою вирішуються за аналогією з апеляційним виробництвом.

Справа розглядається колегіально за правилами розгляду справи

судом першої інстанції з особливостями, встановленими в гл. 35 АПК РФ.

Неявка в судове засідання арбітражного суду касаційної інстанції

особи, яка подала касаційну скаргу, та інших осіб, які беруть участь у справі, не може бути перешкодою для розгляду справи в їх відсутність, якщо вони були належним чином повідомлені про час і місце судового засідання.

Скарга розглядається в термін. Що не перевищує одного місяця з дня

надходження скарги до суду, в тому числі дата на підготовку справи і прийняття судового акта.

Розгляд справи судом касаційної інстанції, винесення підсумкового судового акту

1. Межі розгляду справи арбітражним судом касаційної інстанції. Повноваження арбітражного суду касаційної інстанції

Арбітражний суд касаційної інстанції перевіряє законність

рішення, постанов, прийнятих арбітражним судом першої та апеляційної інстанцій, встановлюючи правильність застосування норм матеріального і (або) процесуального права, виходячи з доводів, що містяться в касаційній скарзі і заперечення щодо скарги, якщо інше не передбачено АПК РФ.


 За результатами розгляду касаційної скарги і відповідно до

нормами АПК РФ арбітражний суд касаційної інстанції має право:

- Залишити рішення (постанова) без зміни, а

касаційну скаргу - без задоволення;

- Скасувати або змінити рішення (постанова)

повністю або частково і передати справу на новий розгляд до відповідного арбітражного суду;

- Скасувати або змінити рішення (постанова)

повністю або частково і передати справу на розгляд іншого арбітражного суду;

- Залишити в силі одне із раніше прийнятих у справі рішень чи

постанов;

- Скасувати або змінити рішення (постанова)

повністю або частково і припинити провадження у справі або залишити позовну заяву без розгляду повністю або в частині.

Арбітражний суд, який розглядає справу в касаційній інстанції, не має права:

- Встановлювати або вважати доведеними обставини, що не

були встановлені в рішенні або постанові або були спростовані судом першої або апеляційної інстанції;

- Наперед питання про достовірність або недостовірність того чи

іншого доказу, переваги одних доказів над іншими, про те, яка норма матеріального права повинна бути застосована і яке рішення, постанова має бути прийнято при новому розгляді справи.

2. Підстави для зміни або скасування рішення арбітражного суду першої і апеляційної інстанцій.

1. Невідповідність висновків суду, що містяться в рішенні, постанові, фактичним обставинам справи, встановленим арбітражним судом першої та апеляційної інстанцій, та наявним у справі доказам.

2. Порушення або неправильне застосування норм матеріального і (або) процесуального права.

Неправильне застосування норм матеріального

- Незастосування закону, що підлягає застосуванню;

- Застосування закону, який не підлягає застосуванню;

- Неправильне тлумачення закону.

Порушення або неправильне застосування норм процесуального права

є підставою для зміни або скасування рішення, постанови арбітражного суду, якщо це порушення призвело або могло призвести до прийняття неправильного рішення, постанови.

Підстави для зміни або скасування рішення арбітражного суду в будь-якому випадку:

- Розгляд справи арбітражним судом у незаконному складі;

розгляд справи за відсутності будь-кого з осіб, які беруть участь у справі і не повідомлених належним чином про час і місце судового засідання;

- Порушення правил про мову при розгляді справи;

- Прийняття судом рішення, ухвали суддею або одним із суддів

або підписання рішення, постанови не тими суддями, які зазначені в рішенні, постанові;

- Відсутність у справі протоколу судового засідання або підписання його НЕ

тими особами, які вказані в ст. 155 АПКРФ;

- Порушення правил про таємницю наради суддів при прийнятті рішення,

постанови.

Постанова арбітражного суду касаційної інстанції

У постанові арбітражного суду касаційної інстанції повинні

бути вказані:

- Найменування арбітражного суду касаційної інстанції; склад суду,

Прія постанову;

- Номер, дата та місце прийняття постанови;

- Найменування особи, яка подала касаційну скаргу, його

процесуальне становище;

- Найменування осіб, які беруть участь у справі;

- Предмет спору;

- Прізвища осіб, присутніх в судовому засіданні, із зазначенням їх

повноважень;

- Найменування арбітражних судів, які розглянули справу в першій і

апеляційної інстанції;

- Дата прийняття оскаржуваних рішення. постанови;

- Прізвища суддів, їх взяли;

- Короткий виклад змісту прийнятих у справі рішення,

постанови;

- Підстави, за якими в касаційній скарзі заявлені вимоги про

перевірці законності рішення, постанови;

-доводи, викладені у відгуку на касаційну скаргу;

- Пояснення осіб, які беруть участь у справі і були присутні в судовому

засіданні;

- Закони та інші нормативні правові акти, якими

керувався суд касаційної інстанції при прийнятті постанови;

- Мотиви прийнятого постанови;

- Мотиви, за якими суд не застосував закони та інші нормативні

правові акти, на які посилалися особи, що беруть участь у справі;

- Мотиви, за якими касаційна інстанція не погодилася з

висновками суду першої та апеляційної інстанцій, якщо їх рішення, постанову було скасовано повністю або в частині;

- Висновки за результатами розгляду касаційної скарги;

- Дії, які повинні бути виконані беруть участь у справі

особами та арбітражним судом першої та апеляційної інстанції, якщо справа передається на новий розгляд.

особливості:

1. вказівку арбітражного суду касаційної інстанції, в тому числі на

тлумачення закону, викладені в його постанові, обов'язковим для арбітражного суду, який заново розглядає дану справу;

2. в постанові арбітражного суду касаційної інстанції

вказується на розподіл між сторонами судових витрат;

3. при скасуванні судового акта з передачею справи на новий розгляд

питання про розподіл між сторонами судових витрат дозволяється арбітражним судом, знову розглядає справу;

4. копії постанови надсилаються особам, які беруть участь у справі, в 5

денний термін з дня прийняття постанови;

5. постанову арбітражного суду касаційної інстанції вступає в

законну силу з дня його прийняття.|  Сутність і значення стадії перегляду в порядку нагляду судових актів арбітражних судів.

 Сторони, їх правове становище в цивільному і арбітражному процесі. |  Правове становище в процесі третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору. Відмінність від третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог. |  Поняття і види підвідомчості цивільних і арбітражних справ. |  Поняття підсудності цивільних і арбітражних справ. Родова підсудність. Територіальна підсудність, її види. |  Заходи щодо забезпечення позову. |  Позовна виробництво, його сутність. Поняття і елементи позову. Право на позов. |  Апеляційне провадження по оскарженню рішень і ухвал арбітражного суду першої інстанції. |  Ухвалення про прийняття до провадження та залишення апеляційної скарги без руху. |  Підстави для зміни або скасування рішення арбітражного суду першої інстанції |  Постанова арбітражного суду апеляційної інстанції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати